• Hızlı Erişim
  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 185
    Bugün Toplam : 10
    Genel Toplam : 574421

7 SayıEditör
Muammer AKPINAR

Editör Yardımcısı


Erzurum  1997

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenTürkiyat Dergisi  
Türkçede Bağlayıcı (Yardımcı) Ses Konusu Üzerine Ss, 1-5
Türkçede Bağlayıcı (Yardımcı) Ses Konusu Üzerine
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat919
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulkadir ERKAL  
Dilbilim Üzerine Ss, 7-12
Dilbilim Üzerine
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat920
Özet | Abstract | Tam Metin |

Lütfi BAYRAKTUTAN  
Divan Şiirinde Sevgiliye Mahsus Estetik Ss, 13-20
Divan Şiirinde Sevgiliye Mahsus Estetik
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat921
Özet | Abstract | Tam Metin |

Babek KURBANOV  
XIX. ve XX. Asrın Başlarında Azerbaycan'da Estetik Fikir Ss, 21-34
XIX. ve XX. Asrın Başlarında Azerbaycan'da Estetik Fikir
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat922
Özet | Abstract | Tam Metin |

D. G. SAVİNOV Mehmet TEZCAN  
Yenisey Kırgızları İle Kimaklar'ın IX.-X. Yüzyıllardaki Etnik-Kültürel Münâsebetleri Ss, 35-51
Yenisey Kırgızları İle Kimaklar'ın IX.-X. Yüzyıllardaki Etnik-Kültürel Münâsebetleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat923
Özet | Abstract | Tam Metin |

Lütfi SEZEN  
Erzurumlu Emrah'ın Şiirlerinde Aşk ve Gurbet (Teorik Bir Yaklaşım) Ss, 53-65
Erzurumlu Emrah'ın Şiirlerinde Aşk ve Gurbet (Teorik Bir Yaklaşım)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat924
Özet | Abstract | Tam Metin |

Turgut KARABEY  
Nesimi'nin Hayatı ve Farsça Divanı Ss, 67-75
Nesimi'nin Hayatı ve Farsça Divanı
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat925
Özet | Abstract | Tam Metin |

Babek KURBANOV  
Türk Dünyasının Mütefekkiri Mirze Fethali Akhundov Ss, 77-87
Türk Dünyasının Mütefekkiri Mirze Fethali Akhundov
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat926
Özet | Abstract | Tam Metin |

Banıçiçek KIRZIOĞLU  
Kızılelma'nın Türklük İçin Anlamı ve Cengiz Aytmatov'un Kızıl Elma Hikâyesi Ss, 89-101
Kızılelma'nın Türklük İçin Anlamı ve Cengiz Aytmatov'un Kızıl Elma Hikâyesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat927
Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman TÜLÜCÜ  
Zemahşerî'nin "Mukaddimetü'l-Edeb"İ Hakkında Ss, 101-104
Zemahşerî'nin "Mukaddimetü'l-Edeb"İ Hakkında
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat928
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çeviren: Abdulkadir ERKAL  
Azerbaycan Mitolojik Tefekkürün Kaynakları III Ölenk Ss, 105-119
Azerbaycan Mitolojik Tefekkürün Kaynakları III Ölenk
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat929
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sedat ADIGÜZEL  
Erzurum ve Azerbaycan'da Ortak Olan Bazı Düğün Gelenekleri Ss, 121-126
Erzurum ve Azerbaycan'da Ortak Olan Bazı Düğün Gelenekleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat930
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kenan ARINÇ  
Türk-Yunan Anlaşmazlığına Jeopolitik ve Jeostratejik Bir Yaklaşım Ss, 127-156
Türk-Yunan Anlaşmazlığına Jeopolitik ve Jeostratejik Bir Yaklaşım
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat931
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selami KILIÇ  
Türk-Alman Belgeleri Işığı Altında "Elviye-İ Selâse" ve Enver Paşa'nın Oluşturduğu Kafkas Komitesi Ss, 173-203
Türk-Alman Belgeleri Işığı Altında "Elviye-İ Selâse" ve Enver Paşa'nın Oluşturduğu Kafkas Komitesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat932
Özet | Abstract | Tam Metin |

Alaattin UCA  
Azerbaycan Milli Uyanışının Gerçekleşmesinde Zeynil Abidin Tagiyev, Mirza Fethali Ahundzade ve Hasan Bey Zerdabi'nin Hizmetleri Ss, 203-210
Azerbaycan Milli Uyanışının Gerçekleşmesinde Zeynil Abidin Tagiyev, Mirza Fethali Ahundzade ve Hasan Bey Zerdabi'nin Hizmetleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat933
Özet | Abstract | Tam Metin |

Alaattin UCA  
Hüseyinzade Ali Turan Bey'in "Abd-İ Gılaf ve Mahfaza" Adlı Hikâyesi Ss, 211-215
Hüseyinzade Ali Turan Bey'in "Abd-İ Gılaf ve Mahfaza" Adlı Hikâyesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat934
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri