• Hızlı Erişim
  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 81
    Bugün Toplam : 4
    Genel Toplam : 574415

58 SayıEditör
Doç. Dr. Lokman TURAN

Editör Yardımcısı
Doç. Dr. Bahadır GÜCÜYETER - Yrd. Doç. Dr. Servet TİKEN

Erzurum  2017

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenHakan SOYDAŞ  
FERÂİZCİZÂDE MEHMED ŞAKİR’İN İNÂDCI YÂHÛD ÇÖPÇATAN VE EVHÂMÎ OYUNLARINDA MOLIÈRE ETKİSİ Ss, 1-14
MOLIÈRE INFLUENCE ON FERÂİZCİZÂDE MEHMED ŞAKİR’S PIECES İNÂDCI YÂHÛD ÇÖPÇATAN AND EVHÂMÎ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3677
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Nuri ÇINARCI  
BAKÜ EL YAZMALARI ENSTİTÜSÜ’NDEKİ TÜRKÇE EL YAZMALARI (DİVAN EDEBİYATI NUMUNELERİ) Ss, 15-53
TURKISH MANUSCRIPTS HELD IN MANUSCRIPTS INSTITUTE OF BAKU (PRODUCTS OF DIVAN LITERATURE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1562
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet ALTUNMERAL  
KANDİYELİ ALİ RÂŞİD EFENDİ VE TERKÎB-İ BENDİ Ss, 55-75
ALİ RAŞİD EFENDİ WHO IS FROM KANDİYE AND HIS TERKİB-İ BEND
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1638
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet TOPAL  
ON YEDİNCİ YÜZYIL DİVAN ŞAİRLERİNDEN AHMEDÎ ve ESERLERİ Ss, 77-105
SEVENTEENTH CENTURY DIVAN POET AHMEDÎ AND HIS WORKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3679
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serkan TÜRKOĞLU  
TÜRK EDEBİYATINDA MAKTEL-İ HÜSEYİNLER VE BEKÂÎ’NİN KİTÂB-I KERBELÂ MESNEVİSİ Ss, 107-128
MAKTEL-İ HUSEYIN’S IN TURKISH LITERATURE AND BEKAİ’S KITAB-I KERBELA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3683
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet İÇLİ  
NİGÎNÎ, MECMUASI VE ŞİİRLERİNDEN ÖRNEKLER Ss, 129-157
NİGÎNÎ, HIS COMPILATION AND EXAMPLES FROM HIS POETRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1601
Özet | Abstract | Tam Metin |

Lokman TAŞKESENLİOĞLU  
DİVAN EDEBİYATINDA ELİFNAMELER VE BİLİNMEYEN İKİ ELİFNAME ÖRNEĞİ: MEMİ CAN SARUHÂNÎ ve ÖMER KARÎBÎ ELİFNAMELERİ Ss, 159-202
ELIFNAMES IN DİVAN LITERATURE AND SAMPLE OF TWO UNKNOWN ELIFNAMES: MEMI CAN SARUHANI and OMER KARIBI ELIFNAMES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1645
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasemin YAYLALI  
SELMÂN-I SÂVECÎ’NİN FİRÂKNÂMESİNDE MEVSİM TASVİRLERİ Ss, 203-219
DEPICTIONS OF THE SEASONS IN SALMAN-I SAVECI’S “FIRAKNAME”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1615
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ümit Özgür DEMİRCİ  
SEYF-İ SARĀYÎ’NİN GÜLİSTAN TERCÜMESİ’NDE İSİMDEN FİİL YAPIMI Ss, 221-243
AT SEYF-İ SARÂYÎ’S TRANSLATION OF GÜLİSTAN, THE NAME OF THE VERB FORMATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3681
Özet | Abstract | Tam Metin |

Oğuz ERGENE  
KUTADGU BİLİG’DE ÖZEL ADLAR Ss, 245-288
PROPER NOUNS IN KUTADGU BİLİG
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1643
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arzu S. ERTANE BAYDAR  
ERZİNCAN AĞIZLARINDAKİ OTUR-LAN- VE SUVAR-LAN- ÜZERİNE Ss, 289-294
ON ERZİNCAN DİALAECTS OTUR-LAN- AND SUVAR-LAN-
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1651
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer ÖĞÜNÇ  
İZZEDDİN ÇALIŞLAR’IN BÜYÜK ROMAN: SON CARİYE, İLK SULTANİÇE’SİNDE TARİHSEL ÜSTKURMACA UNSURLARI Ss, 295-314
A CRITIQUE OF HISTORIOGRAPHIC METAFICTION IN İZZEDDİN ÇALIŞLAR’S BÜYÜK ROMAN: SON CARİYE, İLK SULTANİÇE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1644
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Ali GÜNDOĞDU  
TANZİMAT YAZARLARINA GÖRE ENDÜLÜS’ÜN YIKILIŞ SEBEPLERİ Ss, 315-338
THE REASONS OF THE COLLAPSE OF ANDALUSIA ACCORDING TO THE AUTHORS OF THE TANZIMAT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3688
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasin Mahmut YAKAR  
TÜRK ÇOCUK EDEBİYATINDA GÖÇ OLGUSU Ss, 339-353
MIGRATION PHENOMENON IN TURKISH CHILDREN’S LITERATURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1564
Özet | Abstract | Tam Metin |

Metin EREN  
ANADOLU SAHASI TÜRK MASALLARINDA DUA MOTİFİ Ss, 355-375
PRAYER MOTIFS IN ANATOLIA FOLK TALES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1559
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ezgi METİN BASAT  
DELİ DELİ OLMA FİLMİNDE ÂŞIKLIK GELENEĞİ Ss, 377-387
MINSTREL TRADITION IN THE FILM “DELİ DELİ OLMA”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3672
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlyas TOPÇU Nebahat ORAN ARSLAN  
KARS'TA 1950-1954-1957 MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ VE DEMOKRAT PARTİ Ss, 389-407
1950-1954-1957 PARLIAMENTARY ELECTIONS AND DEMOCRAT PARTY IN KARS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1602
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serkan ERDAL Selçuk AYDIN  
SİVİL TOPLUM BAĞLAMINDA II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ’NDE (1908-1918) ÖĞRETMEN CEMİYETLERİ VE TERAKKİ-İ MAÂRİF VE İTTİHÂD-I MUALLİMİN CEMİYETİ Ss, 409-435
TERAKKI-I MAÂRIF, ITTIHÂD-I MUALLIMIN AND TEACHERS’ COMMUNITIES DURING THE 2ND CONSTITUTIONAL PERIOD (1908-1918) IN TERMS OF NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1610
Özet | Abstract | Tam Metin |

Adem İŞCAN  
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KÜLTÜR AKTARIM ARACI OLARAK FİLMLERDEN YARARLANMA Ss, 437-452
UTILISING FROM MOVIES AS A MEAN OF CULTURAL TRANSMISSION IN TURKISH LANGUAGE TEACHING AS A FOREIGN LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3678
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet GEDİK  
ORTAOKUL 2. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE EĞİTSEL OYUNLARIN BAŞARI VE KALICILIĞA ETKİSİ Ss, 453-464
THE INFLUENCE OF EDUCATIONAL PLAYS ON ACHIEVEMENT AND PERMANENCE IN THE IMPROVEMENT OF 2TH GRADE STUDENTS’ READING SKILLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1628
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri