• Hızlı Erişim
  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 72
    Bugün Toplam : 8
    Genel Toplam : 574419

57 SayıEditör
Prof. Dr. Osman MERT

Editör Yardımcısı
Doç. Dr. Funda KARA

Erzurum  2016

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenCengiz ALYILMAZ  
KIRGIZİSTAN - TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİNDEKİ ESKİ TÜRK KÜLTÜR VE UYGARLIĞI İLE İLGİLİ ESERLER ÜZERİNE Ss, 1493-1533
ARTIFACTS OF EARLY TURKISH CULTURE AND CIVILIZATION AT KYRGYZ TURKISH MANAS UNIVERSITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1635
Özet | Abstract | Tam Metin |

Birol İPEK  
TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE ENKLİZ (EĞİLTİ) Ss, 1535-1544
ENCLITIC (EĞİLTİ) IN TURKEY TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1597
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ergin JABLE  
DOBIRÇAN TÜRK AĞZINDA SES OLAYLARI Ss, 1545-1565
PHONETIC CHANGES IN DOBURÇAN TURKISH DIALECT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1544
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aliye MUSAYEVA  
PROF. DR. YUSUF SEYİDOV VE AZERBAYCAN EDEBÎ DİLİ TARİHİ MESELELERİ PROF. DR. E. DEMİRÇİZADE ÖRNEĞİ Ss, 1567-1580
PROFESSOR YUSIF SEYIDOV AND AZERBAIJAN LITERARY LANGUAGE HISTORY PROBLEMS PROF. DR. A. DAMIRCHIZADA EXAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1589
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakan SARAÇ  
RUS VE TÜRK DİL DÜNYA GÖRÜŞÜNDE “DAĞ” KAVRAMI (KÜLTÜRDİLBİLİMSEL ANALİZ) Ss, 1581-1598
CONCEPT OF “MOUNTAIN” IN THE LINGUISTIC VIEW OF THE RUSSIAN AND TURKISH WORLD (LINGUO-CULTUROGICAL ANALYSIS)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1609
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cengiz GÖKŞEN - Rukiye GÖKŞEN  
“DAĞ”IN TÜRKÜLERE MİTİK BİR ÖGE OLARAK YANSIMASI Ss, 1599-1618
REFLECTION OF THE MOUNTAIN AS A MYSTICAL ELEMENT TO FOLK SONGS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1542
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çulpan ZARİPOVA ÇETİN  
KAZAN TATAR MÂNİLERİNDE KADINLARIN TALİHSİZ KADERİ Ss, 1619-1636
TRAGEDY OF WOMAN’S LIFE IN SHORT TATAR SONGS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1624
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülçin TANRIBUYURDU  
BEYÂNÎ’NİN SİNOP ŞEHRENGİZİ Ss, 1637-1661
SINOP SEHRENGIZS OF BEYANİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1356
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail YILDIRIM  
NAZÎM YAHYA’NIN BİR AŞK HİKÂYESİ: “DÂSTÂN-I HECR Ü VİSÂL” Ss, 1663-1700
A LOVE STORY BY NAZÎM YAHYA: “DÂSTÂN-I HECR Ü VİSÂL”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1406
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tülin ARSEVEN  
ZİYA'YA MEKTUPLAR'DA ŞİİR VE MUSİKİ Ss, 1701-1716
POETRY AND MUSIC AT LETTERS TO ZİYA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1604
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammet KOÇ  
MEHMET RAÛF'UN YAYINCILIK FAALİYETLERİ VE HAYÂL-İ CEDÎD GAZETESİ Ss, 1717-1741
MEHMET RAÛF'S PUBLISHING ACTIVITIES AND HAYÂL-İ CEDÎD NEWSPAPER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1567
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulkadir BAYRAM  
CEMAL SÂFÎ'NİN TEK HECE ŞİİRİ ÜZERİNE GÖSTERGEBİLİMSEL BİR OKUMA DENEMESİ Ss, 1743-1755
AN ATTEMP OF SEMIOTIC READİNG ON CEMAL SÂFÎ'S TEK HECE POEM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1613
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tacettin ŞİMŞEK  
CEMAL SÜREYA’NIN ŞİİRİNDE HUMOR Ss, 1757-1779
HUMOUR IN CEMAL SÜREYA’S POEMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1606
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman GÜNDÜZ  
GELENEKSEL ANLATMA FORMLARINDAN ÇAĞDAŞ ROMANA AKTARIMLAR, YA DA İHSAN OKTAY ANAR’IN ROMANLARINDA POST-MODERN ANLATICI PROFİLLERİ Ss, 1781-1789
TRANSFERS FROM THE CONVENTIONAL EXPRESSION FORMS TO CONTEMPORARY NOVEL OR POST-MODERN NARRATOR PROFILES IN İHSAN OKTAY ANAR’S NOVELS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1582
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sibel BAYRAM  
BOSNA-HERSEK’TE TÜRKÇE BASIN: MUALLİM Ss, 1791-1808
TURKISH PRESS IN BOSNIA AND HERZGOVINA: MUALLIM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1623
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erdinç GÜLCÜ  
XVI. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA BAĞDAT VİLAYETİ’NDE MEYDANA GELEN İSYANLAR VE EŞKIYALIK HAREKETLERİ Ss, 1809-1837
THE BRIGANDAGE AND REBELLION MOVEMENTS IN BAGHDAD PROVINCE IN THE SECOND HALF OF THE XVI TH CENTURY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1598
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yakup KARATAŞ  
SULTAN II. ABDÜLHAMİD’İN EĞİTİM POLİTİKALARININ MALİ BİR VEÇHESİ: EVKÂF-I MÜNDERİSENİN MAARİFE TERKİ Ss, 1839-1867
A FINANCIAL SIDE OF SULTAN II. ABDULHAMID’S EDUCATIVE POLICIES: CONVEYANCE OF EXTINCTED WAQFS TO EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1569
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hamza ALTIN  
OSMANLI PEDAGOGLARINDA DİSİPLİN, ÖDÜL VE CEZA FİKİRLERİNE DAİR ÖRNEKLER Ss, 1869-1884
EXAMPLES FOR THE THOUGHTS ON DISCIPLINE, REWARDS AND PUNISHMENTS OF THE OTTOMAN PEDAGOGS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1596
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tazegül DEMİR ATALAY - Deniz MELANLIOĞLU  
“ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN DİNLEME STRATEJİLERİ ÖLÇEĞİ”NİN GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI Ss, 1885-1904
A VALIDITY AND RELIABILITY STUDY OF “THE LISTENING STRATEGIES FOR MIDDLE SCHOOL STUDENTS SCALE”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1600
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri