• Hızlı Erişim
  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 85
    Bugün Toplam : 5
    Genel Toplam : 574416

53 SayıEditör
Doç. Dr. Osman MERT

Editör Yardımcısı
Doç. Dr. Funda KARA

Erzurum  2015

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAbdülbaki ÇETİN  
Şeyh Mahmud bin Edhem ve Tuhfetü’l-Edeb’i Ss, 1-13
Sheikh Mahmud bin Adham and his Tuhfat Al-Adab
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1322
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Sefa ÇAKIR  
Hacı Ali Ârif Efendi ve Divançesi Ss, 15-58
Haci Ali Arif Efendi and His Divance
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1301
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nilay KINAY  
Sâdık Kemâlî ve Divanı (Dürretül-Uşşâk) Ss, 59-74
Sadık Kemali and His Divan (Durretulussak)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1256
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nuriye BASTEM  
Ülker Köksal’ın Sacide ve Henrik Ibsen’in Nora Adlı Tiyatro Eserlerinde Kadının Kendini Gerçekleştirmesi Ss, 75-91
The Woman’s Self Actualization in Theatre Plays Called ‘Sacide’ of Ülker Köksal and ‘Nora’ of Henrik Ibsen
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1188
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sinan ÇİTÇİ  
“Hasta” ve “Hasta Çocuk” İsimli Manzum Hikâyelerin Mukayeseli Tahlili Ss, 93-104
The Comparative Analysis of Versified Stories Called “Ill” and “Sick Child”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1273
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tacettin ŞİMŞEK  
Mehmed Âkif’in Poetikası Ss, 105-120
The Poetics of Mehmed Akif
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1327
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Naci ÖNAL Ali Osman GÜNDOĞAN, Sibel Turhan TUNA  
Türk Masallarında Varoluşçuluk Tasarımı Üzerine Bir Deneme Ss, 121-147
A Study on the Design of Existentialism in Turkish Fairy Tales
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1240
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cüneyt AKIN  
Türk Dilinde Bir Geçmiş Zaman Eki ‘-çI’ Ss, 149-153
A Past Tense Appendix ‘-çI’ in Turkish Language
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1287
Özet | Abstract | Tam Metin |

Talat DİNAR  
Anadolu Ağızlarında, Görülen Geçmiş Zaman ve Dilek-Şart Kipi 3. Teklik Şahıs Çekimlerinde Görülen /N/ Sesi ve Kullanıldığı Bölgeler Ss, 155-199
/N/ Consonant Sound That is Seen in Simple Past Tense and in Subjunctive Mood Third Person Singular Conjugations in Anatolian Dialect and Regions That It is Used.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1276
Özet | Abstract | Tam Metin |

Vafa SAVAŞKAN  
Azerbaycan’da Ana Dilinin Öğretilmesine Yönelik Yazılmış İlk Ders Kitapları Ss, 201-214
The First Written Books in Azerbaijan Aimed at the Teaching of Mother Tongue
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1293
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fahri HACILAR  
1905 Yılında Güney Borçali - Pembek’te Türk Katliamları (Tiflis Arşiv Belgeleri ve 1905 Yılı Metbuatı Esasında) Ss, 215-219
Turkish Massacres in South Borchali - Pembek in 1905 (Based on Tbilisi Archive Documents and 1905 Press)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1308
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aydın EFE  
Antep Savunması: Bir Albayın Hatıratı Ss, 221-253
The Defence of Antep: Memoirs of a Colonel
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1272
Özet | Abstract | Tam Metin |

Firdes TEMİZGÜNEY  
Demiryolu Ulaşımının Erzurum’a Katkıları Ss, 255-272
Benefits of Railway Transportation in Erzurum
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1323
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman MERT  
Türk Konseyi (Keneşi) Türk Üniversiteler Birliği ve Türk Üniversiteler Birliği I. Genel Kurulu Ss, 273-290
The First General Committee of the Turkish Council Union of the Turkish Universities and the Union of Turkish Universities
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1335
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri