• Hızlı Erişim
  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 89
    Bugün Toplam : 5
    Genel Toplam : 574416

46 SayıEditör
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Özgür GÜVENÇ

Editör Yardımcısı


Erzurum  2011

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenHanifi VURAL Tuncay BÖLER  
Ahmet Vefik Paşa ve Türk Diline Katkıları Ss, 1-24
Ahmet Vefik Paşa and His Contrıbutıons to Turkish Language
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1066
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şahap BULAK  
“–sA” Ekinin Işlevleri Ss, 25-38
The Functions of the Suffix “–sA”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1067
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan AKTAŞ  
Nef’î’de Benlik Algılamasının Şiirine ve Hayatına Yansımaları Necip Fazıl Örneği İle Karşılaştırma Ss, 39-60
Perception of “Self” for Poet Nef’î and its Reflections on His Poems and Life– A Comparison with the Case of Poet Necip Fazıl
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1068
Özet | Abstract | Tam Metin |

Lale QASIMOVA  
Metinlerarası İlişkiler Açısından Mustafa Kutlu'nun Beşlemesi Ss, 61-86
Mustafa Kutlu`s Pentad from The Viewpoint of İntertextuality
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1069
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emine BİLGEHAN TÜRK  
Mustafa Kutlu’nun “Akasyalar Açar mı?” Adlı Öyküsüne Göstergebilimsel Bir Yaklaşım Ss, 87-94
A Semiotic Approach to Mustafa Kutlu's Story Called “Akasyalar Açar mı?”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1070
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ertan ENGİN  
Biyografik Açıdan İsmail Safa’nın Şiirleri Ss, 95-110
The Poetry of İsmail Safa from The Biographic Point of View
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1071
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aydın ÖNCÜ  
Karagözle İlgili Araştırmalarda Bir Kaynak Olarak Evliya Çelebi Seyahatnâmesi Ss, 111-126
Evliya Çelebi’s Book Seyahatnâme as a Source in the Research about Karagöz
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1072
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ruhi KARA Arzu TÖREN  
Âşık Veysel’in Şiirlerinde Eğitim Ss, 127-144
Education in Âşık Veysel’s Poems
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1073
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nihangül DAŞTAN  
“Bahçe” Adlı Karagöz Oyununda Son Dönem Osmanlı Sosyal Hayatından Yansımalar Ss, 145-156
Reflections of Late Ottoman Social Life in The Play “Bahçe” Karagöz
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1074
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Özgür GÜVENÇ  
Dede Korkut Kitabı’nda Mizah Ss, 157-180
Humor in The Book of Dede Korkut
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1075
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mayramgül DIYKANBAYEVA  
Kırgız Türklerinde Erkek Çocuğun Önemi ve Edebi Eserlere Yansıması Ss, 181-194
TheImportance of the Male Child for the Kyrgyz Turks and its Reflection in Literary Works
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1076
Özet | Abstract | Tam Metin |

Besim ÖZCAN  
1828-29 Osmanlı-Rus Harbi’nde Erzurum Eyaleti’nden Rusya’ya Göçürülen Ermenilerin Geri Dönüşlerini Sağlama Faaliyetleri Ss, 195-204
Activities To Grant The Return of Armenians Who Were Forced To Migrate From The State of Erzurum to Russia DuringThe 1828-29 Ottoman-Russian War
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1077
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin KALEMLİ Ufuk ERDEM  
II. Dünya Savaşı Sırasında Türkiye’nin Yunanistan’a Kurtuluş ve Dumlupınar Vapurları ile Gönderdiği İnsani Yardımlar Ss, 205-236
Turkey’s Humanitarian Aid, Sent via Kurtuluş and Dumlupınar Steamers, to Greece During World War II
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1078
Özet | Abstract | Tam Metin |

Savaş EĞİLMEZ  
Bâbürnâme’de Yer Alan Törenler Ss, 237-254
Ceromonies Taken Place in Baburnamah
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1079
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şakir GÖZÜTOK  
Hakkârili Devlet Adamı ve Âlimler (Abbâsîler Dönemi) Ss, 255-280
White Pigeons of Aerie of Scholars From Hakkari (Abbasid Period)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1080
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma ÖZTÜRK DAĞABAKAN  
Dillerde Cinsiyet Almanca ve Türkçede Cinsiyet Kavramları Ss, 281-300
Gender in Languages Gender Concepts of German and Turkish
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1081
Özet | Abstract | Tam Metin |

Asiye TAŞBAŞI MUTLU  
Rusça ve Türkçedeki İlgi ve Bulunma Hallerinin Karşılaştırmalı İncelenmesi Ss, 301-312
Comparative Analysis of the Genitive and Locative Cases in Russian and Turkish
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1082
Özet | Abstract | Tam Metin |

Malik YILMAZ  
Bilgi Yönetimi ve Örgütsel Öğrenme İlişkisi: Kavramsal Bir Yaklaşım Ss, 313-332
Knowledge Management and Organizational Learning Relationship: A Conceptual Approa
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1083
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan Tahsin SÜMBÜLLÜ  
Mehmet Rıfat Bey’in Hazırladığı “Yeni Şarkı Mecmuası” Adlı Eser Üzerine Bir İnceleme Ss, 333-358
A Study on “Yeni Şarki Mecmuasi” Edited By Mehmet Rıfat
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1084
Özet | Abstract | Tam Metin |

İrfan GÖRKAŞ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Sultan Abdülaziz’in Bazı Mebâhis-i Hikemiyye ve Mantıkiyye Tercemeleri Adlı Risalesi Ss, 359-362

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1085
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet GÜRLEK  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Türkçe Yazıları Ss, 363-364

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1086
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüsna KAVAKLIÇEŞME  
Yurtdışında Türkçe Öğretimi Sorunlar, Yaklaşımlar Ss, 365-366
Yurtdışında Türkçe Öğretimi Sorunlar, Yaklaşımlar
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1155
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri