• Hızlı Erişim
  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 84
    Bugün Toplam : 9
    Genel Toplam : 574420

45 SayıEditör
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Özgür GÜVENÇ

Editör Yardımcısı


Erzurum  2011

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenÜmit Özgür DEMİRCİ  
Şeyyad Hamza’nın Yusuf u Zeliha’sındaki Bazı İbareler Üzerine Ss, 1-8
On Various Vocabulary of Şeyyad Hamza’s Yusuf u Zeliha
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1045
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nadirhan HASAN  
Mevlana Sûfî Muhammed Danismend ve Mir'âtü'l-Kulûb Eseri Ss, 9-16
Mawlana Sufi Muhammad Danishmand and His Work Mir’atül-Qulup
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1046
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kenan ERDOĞAN  
Erzurumlu İbrahim Hakkı ve Mahtumkulu Divanlarında Hz. Peygamber Ss, 17-38
Prophet Mohammad in İbrahim Hakkı of Erzurum and Mahtumkulu Divans
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1047
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ferhat KORKMAZ  
Ahmet Mithat Efendi’nin İlk Romanlarında Mısır ve Mısırlılar Ss, 39-60
Egypt and Egyptian in Ahmet Mithat Efendi’s Early Novels
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1048
Özet | Abstract | Tam Metin |

Taner ASLAN  
Pertev Tevfik ve ‘Vatan Tehlikede’ İsimli Risalesi Ss, 61-82
Pertev Tevfik and His Tractate Titled as ‘Homeland Endangered’
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1049
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nikpur CABBARLI  
Azerbaycan Muhaceret Edebiyatında Kuzey Kıbrıs Olayları Ss, 83-88
The Reflection of North Cyprus Events in Azerbaijan Migration Literature
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1050
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet SARI  
“Ölümsüz Baba” Orhan Pamuk’un “Babamın Bavulu”nda, Oğuz Atay’ın “Babama Mektup”unda, Franz Kafka’nın “Babaya Mektup”unda Baba İzleği Ss, 89-120
“Der Ewıge Vater” Vaterbildrecherche in Orhan Pamuk’s “Der Koffer meines Vaters”; Oğuz Atay’s “Brief an meinen Vater” und Franz Kafka’s “Brief an den Vater”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1051
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali KAFKASYALI  
Huseng Caferî ve Şiir Dünyası Ss, 121-136
Huseng Caferi and Poetry World
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1052
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer YILAR  
Erzurum’da Erkeklerin Bekârlığa Veda Partisi Ss, 137-158
Men’s Farewell Party in Erzurum
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1053
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilber ZEYNALOVA  
B?dii ?s?rd? Yuxugörm? v? Onun Funksiyasi Ss, 159-166
Dream in Literature and its Functions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1054
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet GÜNEŞ  
Türk Edebiyatı Tarihçiliğinde Mustafa Nihat Özön ve Metinlerle Muasır Türk Edebiyatı Tarihi Ss, 167-192
Mustafa Nihat Özön as a Historian of Turkish Literature and Metinlerle Muasır Türk Edebiyatı Tarihi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1055
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hilal OYTUN ALTUN  
1975-2009 Yılları Arasında Bitlis’te Çocuklara Verilen Adlar Ss, 193-218
Kid Names Given in Bitlis Between 1975-2009
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1056
Özet | Abstract | Tam Metin |

Eyup ŞİMŞEK  
Atatürk’ün Din Eğitimi İle İlgili Görüsleri Ss, 219-234
Atatürk’s Opinions About Religious Education
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1057
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yavuz ÖZDEMİR Elif AKTAŞ  
Halkevleri (1932’den 1951’e) Ss, 235-262
People’s Houses from 1932 to 1951
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1058
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aşur ÖZDEMİR  
Sovyet Devrinde Sıra Dısı Bir Kazak Aydını : Bawirjan Momisuli Ss, 263-294
An Extraordinary Kazakh Scholar in Soviet Era: Bavirjan Momisuli
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1059
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aftandil ERKİNOV Recai KIZILTUNÇ  
XV-XIX. Asır Beyazlarında Taskent ve Paris Kütüphanelerinde Tespit Edilen Alisir Nevai’nin Siirlerine Dair Bir Arastırma Ss, 295-320
Research on Alisir Nevai's Poems Found Between XV-XIX Beyaz Collections in Taskent
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1060
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin ODABAŞ Coşkun POLAT  
Türkiye’de Üniversite Kütüphaneleri Standartları Ss, 321-346
Standards of University Libraries in Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1061
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri