• Hızlı Erişim
  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 62
    Bugün Toplam : 2
    Genel Toplam : 574413

42 SayıEditör
Muammer AKPINAR

Editör Yardımcısı


Erzurum  2010

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenHolida İMAMOVA  
Türkiye Türkçesi İle Özbek Türkçesinde Nezaket Anlamı Taşıyan Seslenmeler Ss, 1-10
The Exclamatıons In Turkısh And Uzbek Languages Whıch Mean “Respect”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat980
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Turgut BERBERCAN  
Türk Dili ve Kültürü Açısından Baburname’de Avcılık Ss, 11-32
The Huntıng In Baburnama From The Poınt Of Turkısh Language And Culture
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat981
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kasımcan SADIKOV  
Kutadgu Bilig’de Gök Bilimiyle İlgili Tespitler Ss, 33-39
Determınatıons Regard Of Astronomy In Kutadgu Bılıg
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat982
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim Halil TUĞLUK  
Divan Şiiri’nde Manzum Tebrik-Nâmeler Ss, 41-68
Tebrik-Names In Verses Divan Poem
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat983
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakan YEKBAŞ  
Klasik Türk Şiirinde Regâibiyye ve Mehmed Fevzî Efendi’nin Regâibiyyesi Ss, 69-95
Regâıbıyye In Classıcal Turkısh Poetry And Mehmed Fevzî Efendi’s Regâıbıyye
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat984
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsa ÇELİK İsmail ÇELİK  
Bir Sufi Şair: Abdülkâdir-İ Gulâmî (1271-1303/1854-1886) Ss, 97-118
A Sufi Poet: Abd Al-Qadir Ghulami (1271-1303/1854-1886)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat985
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tunca KORTANTAMER Uğur NALCIOĞLU  
Nesimi Ss, 119-122
Nesimi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat986
Özet | Abstract | Tam Metin |

Elmas ŞAHİN  
Balzac İle Esendal'ın Kiracıları Goriot Baba ve Ayaşlı İle Kiracıları Adlı Romanlara Karşılaştırılmalı Bir Yaklaşım Ss, 123-131
The Tenants Of Balzac And Esendal A Comparatıve Approach To The Novels Father Gorıot And Ayaşlı And Hıs Tenants
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat987
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilek ÇETİNDAŞ  
Yahya Kemal’in Duygu ve Düşünce Dünyasına Annesinin Tesirleri Ss, 133-145
Yahya Kemal’s Mother’s Influence On Hıs World Of Feelıng And Thought
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat988
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulaziz M. AVADALLAH Sait UYLAŞ  
Fıkra Türünün Arap ve Türk Edebiyatlarındaki Yeri Ss, 147-174
The Theme Of Anecdote And Its Place In The Lıterature Arabs And Turks
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat989
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa MACİT  
Geleneksel Hayır Anlayışının Modern Görünümleri: Kermesler Ss, 175-190
Modern Appearances Of The Tradıtıonal Charıty Mentalıty: Kermesses
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat990
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlham ENVEROĞLU  
Çağdaş Bozkır Sanatı Çağdaş Kırgız Resim Sanatında Eski Türk Sembolleri Ss, 191-207
Contemporary Steppe Art The Old Sybols In Contemporary Kyrgyz Paıntıng Art
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat991
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mahmut Enes SOYSAL  
Tarihsel Süreçte Bayrak ve Sancaklarımız Ss, 209-239
Our Flag Durıng The Hıstorıcal Process
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat992
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ümit KILIÇ  
XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Pasinler ve Köylerinin Demografik ve İskân Yapısı Ss, 241-257
The Demographıc Structure Of Pasinler And Its Vıllages In The Fırst Half Of 19th Century
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat993
Özet | Abstract | Tam Metin |

Alaattin UCA  
Erzurum’da Milli Mücadele Döneminde Yayınlanan Albayrak Gazetesi’ndeki İlânlar Ss, 259-282
The Advertısements That Were Publıshed In Albayrak Newspaper In Erzurum Durıng The Turkısh Lıberatıon War
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat994
Özet | Abstract | Tam Metin |

Betül ASLAN  
I. Dünya Savaşı Esnasında Nargin Adası’nda Türk Esirler Ss, 283-305
Turkısh Captıves In Nargın Durıng The World War I
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat995
Özet | Abstract | Tam Metin |

Haydar ÇORUH  
Psikolojik Savaş Kıskacında Türkiye (Genocide, Tehcir, Meds Yeghern) Ss, 307-326
Turkey In The Prıncers Of Psychologıcal War (Genocıde, Tehcır, Meds Yeghern)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat996
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yaşar TÜRKBEN  
Erol Güngör’ün Vicdan Anlayışı Ss, 327-332
Erol Güngör’s Conscıence Understandıng
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat997
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri