• Hızlı Erişim
  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 72
    Bugün Toplam : 9
    Genel Toplam : 574420

4 SayıEditör
Muammer AKPINAR

Editör Yardımcısı


Erzurum  1996

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenKasım İNCE  
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs'ta 1789-1839 Yıllarındaki Osmanlı Cami ve Mescidleri Ss, 1-17
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs'ta 1789-1839 Yıllarındaki Osmanlı Cami ve Mescidleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat89
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selami KILIÇ  
1917-1918'de Kafkasya'daki Bazı Siyasi ve Askeri Gelişmelerin Işığı Altında, Bağımsızlık Yolundaki Gürcistan ve Berlin Gücü Komitesi'nin Bu Konudaki Çalışmaları Ss, 19-51
1917-1918'de Kafkasya'daki Bazı Siyasi ve Askeri Gelişmelerin Işığı Altında, Bağımsızlık Yolundaki Gürcistan ve Berlin Gücü Komitesi'nin Bu Konudaki Çalışmaları
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat90
Özet | Abstract | Tam Metin |

Günay ÇAĞLAR  
Milli Mücadele'nin Başlarında Bolu Mutasarrıflığı'nda Asayiş (1918-1919) Ss, 53-69
Milli Mücadele'nin Başlarında Bolu Mutasarrıflığı'nda Asayiş (1918-1919)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat92
Özet | Abstract | Tam Metin |

Enis ŞAHİN  
Trabzon ve Batum Konferanslarında Kuzey Kafkasya'nın Bağımsızlığı İle İlgili Gelişmeler Ss, 71-88
Trabzon ve Batum Konferanslarında Kuzey Kafkasya'nın Bağımsızlığı İle İlgili Gelişmeler
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat93
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan GEYİKOĞLU  
Harezmşah Celâleddin Mengüberti'nin Şahsiyeti Ss, 89-102
Harezmşah Celâleddin Mengüberti'nin Şahsiyeti
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat94
Özet | Abstract | Tam Metin |

İhsan Sabri BALKAYA  
Afife Fikret'e Göre Feminizm Ss, 103-114
Afife Fikret'e Göre Feminizm
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat95
Özet | Abstract | Tam Metin |

Lütfi ÖZAV  
Oltu İlçesi'nde Geçici Yerleşme Şekilleri Ss, 115-141
Oltu İlçesi'nde Geçici Yerleşme Şekilleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat96
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aslan AKALIN  
Yabancı Dil Öğretiminde Araç, Gereç ve Otantik Dokümanların Kullanılması Ss, 143-153
Yabancı Dil Öğretiminde Araç, Gereç ve Otantik Dokümanların Kullanılması
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat97
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cengiz ALYILMAZ  
Köktürk Yazıtları ve Köktürk Yazıtlarında Atlar Ss, 155-163
Köktürk Yazıtları ve Köktürk Yazıtlarında Atlar
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat98
Özet | Abstract | Tam Metin |

Türkiyat Dergisi  
Türkçede İsim Tamlamalarının Derin Yapısı Ss, 165-172
Türkçede İsim Tamlamalarının Derin Yapısı
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat99
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kâzım KÖKTEKİN  
Bir Yusuf ve Zeliha Şairi Süle Fakih ve Eseri Ss, 173-179
Bir Yusuf ve Zeliha Şairi Süle Fakih ve Eseri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat100
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cevat YERDELEN  
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Rubai Ss, 181-191
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Rubai
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat101
Özet | Abstract | Tam Metin |

Turgut KARABEY  
Abay Kunanbayoğlu (1845-1904) Ss, 193-197
Abay Kunanbayoğlu (1845-1904)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat102
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aşur ÖZDEMİR  
Büyük Kazak Şâiri Mağjan Jumabay Ss, 199-213
Büyük Kazak Şâiri Mağjan Jumabay
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat103
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri