• Hızlı Erişim
  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 98
    Bugün Toplam : 9
    Genel Toplam : 574420

38 SayıEditör
Muammer AKPINAR

Editör Yardımcısı


Erzurum  2008

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenOsman MERT  
Orhun Yazıtlarında Kullanılan İşaretsiz (/.Ø./) Görev Ögeleri Ss, 1-20
Functional Elements That Appear İn Orhun Inscriptions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat830
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuncay BÖLER  
Onmak Fiili Üzerine Ss, 21-40
On The Subject Of The Verb Onmak
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat831
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Osman SOLMAZ  
Gül Ü Hüsrev’e Yeniden Bakmak Ss, 41-49
A New View To Gül Ü Hüsrev
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat832
Özet | Abstract | Tam Metin |

Melike Gökcan TÜRKDOĞAN  
Yusuf U Züleyha Mesnevilerinde Sosyal Hayatın Yansımaları Ss, 51-70
The Reflections Of Social Life İn The Yusuf U Züleyha Masnawis
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat833
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bahir SELÇUK İ. Halil TUĞLUK  
Antakyalı Mustafa Şehdî ve Gazelleri Ss, 71-94
Mustafa Şehdî From Antakya And His Ghazels
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat834
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdülbaki ÇETİN  
XVIII. Yüzyıl Mevlevî Şairlerinden Abîrî ve İki Eseri Ss, 95-110
Abîrî, A Mevlevi Poet, Lived İn The 17th Century, And His Two Works
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat835
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mahmut KAPLAN  
Müellifi Meçhul Bir Ögüt-Nâme Ss, 111-129
An Ogutname Which It’s Writer İs Unknown
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat836
Özet | Abstract | Tam Metin |

M. Zeliha STEBLER ÇAVUŞ  
Türk Edebiyatında Mersiyeler Ss, 131-138
Elegies İn Turkish Literature
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat837
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nesrin FEYZİOĞLU  
Murâd-Nâme’de Geleneksel Türk Sanat Müziği Makamları, Darblar ve Sâzendelik Âdâbı Ss, 139-150
Melodies Of Traditional Turkish Art Music, Rhythms And Rules For İnstrumentalist İn Murâd-Nâme
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat838
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail Hakkı GERÇEK  
Geleneksel Türk Sanat Müziğinde Meşk Sisteminden Notalı Eğitim Sistemine Geçişle İlgili Bazı Düşünceler Ss, 151-158
Some Thoughts About The Transition From The Meşk System To The Education System Of Musical Note In The Traditional Turkish Art Music
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat839
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsa ÇELİK  
Kâdirîyye Tarîkatı Hâlisiyye Şubesinin Kurucusu Şeyh Abdurrahman Hâlis Kerkükî Ss, 159-184
Sheikh Abdurrahman Halis Kerkuki The Founder Of Khalisiyya Branch Of Qadiriyya Order
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat840
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin YURTTAŞ  
Gümüşhane / Kürtün’deki Kültür Varlıkları Ss, 185-195
Cultural Heritages İn Gümüşhane / Kürtün
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat841
Özet | Abstract | Tam Metin |

L. LOCHART M.G.S. Hodgson, Süleyman TÜLÜCÜ  
Alamût Ss, 197-206
Alamût
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat842
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan GEYİKOĞLU  
Kara-Koyunlular’ın Van-Gölü Çevresindeki Faaliyetleri ve Günümüze Ulaşabilen Kültürel Mirasları Ss, 207-226
The Actıons Of Qara-Quyunlus Around Van Lake And Their Surviving Cultural Herritage
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat843
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih ÜNAL  
Geçmişten Günümüze As-Tarhan (Astrahan/Hacı Tarhan) Ss, 227-252
As-Tarhan (Astrahan/Haci Tarhan) From Past To Present
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat844
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mithat AYDIN  
İngiliz-Rus Rekabeti ve Osmanlı Devleti’nin Asya Toprakları Sorunu (1877-1878) Ss, 253-288
English-Russian Competition And Asian Lands Question Of Ottoman Empire
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat845
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet DEMİRTAŞ  
Silvan Kazâsı’nda Yerleşme ve Nüfus (XIX. Yüzyılın İkinci Yarısı) Ss, 289-312
Settlement And Populatıon In Silvan Borough (The Second Half Of XIX. Century
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat846
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat KÜÇÜKUĞURLU Gürkan Fırat SAYLAN  
Şimendiferin Erzurum Yolculuğu Ss, 313-342
Journey Of Raılway To Erzurum
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat847
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri