• Hızlı Erişim
  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 77
    Bugün Toplam : 8
    Genel Toplam : 574419

36 SayıEditör
Muammer AKPINAR

Editör Yardımcısı


Erzurum  2008

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMuharrem DAŞDEMİR  
Anadolu Ağızlarında Çekimli Yapılarda Ortaya Çıkan /+(E)N/ Eki Ve Buna Bağlı Ses Değişmeleri Ss, 1-16
The /+(E)N/ Suffix That Appear In The Modal Structures Of Anatolian Dialects And The Succesive Ablauts
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat746
Özet | Abstract | Tam Metin |

Avni GÖZÜTOK  
Türkiye Türkçesinde Karma Kelimeler Ss, 17-22
Mixed Words İn Turkish
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat747
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet ÖNAL  
Edebî Dil ve Üslup Ss, 23-47
Literary Language And Style
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat749
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hanifi VURAL Tuncay BÖLER  
Türkçe Sözlük (Tdk)’Ten Hareketle 1944’ten 2005’e Dilimizdeki Batı Kökenli Sözcükle Ss, 49-63
The West Origin Words Based On Turkish Dictionary (Tdk) Since 1944 To 2005
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat750
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilek ERENOĞLU  
Mehmet Kaplan’ın Dil Üzerine Görüşleri Ss, 65-80
Mehmet Kaplan’s Ideas On Language
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat752
Özet | Abstract | Tam Metin |

Soner AKDAĞ  
Süleyman Çelebinin Mevlidi Üzerine Ss, 81-98
Thoughts On Mawlid Of Sulaiman Chalaby
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat754
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulkadir ERKAL  
Üsküdarlı Sâfi ve ‘Şi’r-İ Sâfi İsimli Eseri Ss, 99-119
Üsküdarlı Sâfi And His Works ‘Şi’r-İ Sâfi’
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat756
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selma ELYILDIRIM  
Ömer Seyfettin Öykülerinde Artgönderim Kullanımı Ss, 121-146
The Use Of Anaphora In The Stories Written By Ömer Seyfettin
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat758
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasemin MUMCU AY  
Mehmet Kaplan’ın Çığır’daki Hikâyeleri Ss, 147-156
Mehmet Kaplan’s Stories In Çığır
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat760
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet SARI  
İsmet Özel ve Paul Celan’ın Şiirlerinde Şehir İzleği Ss, 157-171
The City Metaper In The Lyrics Of İsmet Özel And Paul Celan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat762
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ülker NEBİYEVA  
Oğuz Epik Düşüncesinin Kaynağı Olarak Kitab-I Dede Korkut’un Dresden Nüshası Ss, 173-186
Dresden Copy Of The Kitab-İ Dede Korkut As A Source Of Oghuz-Epic Thought
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat763
Özet | Abstract | Tam Metin |

Okan YEŞİLOT  
Türkmençay Antlaşması ve Sonuçları Ss, 187-199
Turkmenchay Treaty And Its Results
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat765
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zafer ÇAKMAK  
Kıbrıs’tan Anadolu’ya Türk Göçü (1878–1938) Ss, 201-223
Turk Migration From Cyprus To Anatolia (1878-1938)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat767
Özet | Abstract | Tam Metin |

M. Hanefi PALABIYIK  
Millî Mücadeleye Destek ve Arkaplan Olarak Dinî Düşünce Dinî ve Gelenekler Ss, 225-262
Religion Thought And Religion Tradition As Support To National Struggle And Its Background
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat768
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selçuk URAL  
Milli Mücadele Döneminde Trabzon Vilayeti’nin Sorunları ve Bunların Çözümüne Yönelik Trabzon Muhafaza-İ Hukuk-I Milliye Cemiyeti’nin Bir Raporu Ss, 263-280
The Problems In Trabzon During National Struggle And An Report By Trabzon Associatıon Of Protection Of National
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat769
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman MERT  
Öngöt Mezar Külliyesi ve Külliyede Bulunan Damgalar Ss, 281-305
Öngöt Mezar Külliyesi ve Külliyede Bulunan Damgalar
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1203
Özet | Abstract | Tam Metin |

Turgut BAYDAR  
Prof.Dr. Ahmet B. ERCİLASUN, Türk Dili Tarihi, Akçağ Yayınları, Ankara 2004, 488 s. Ss, 307-313
Prof.Dr. Ahmet B. ERCİLASUN, The History Of Turkish Language, Akçağ Publications, Ankara 2004, 488 p.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat776
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arzu S. ERTANE BAYDAR  
Prof. Dr. Gürer Gülsevin, Uşak İli Ağızları (Dil Özellikleri-Metinler - Sözlük), Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2002, XV+396 S Ss, 315-318
Prof. Dr. Gürer Gülsevin, Dialects Of Uşak Province (Charecteristics Of Language -Texts - Dictionary), Tdk Publications, Ank
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat771
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdülbaki ÇETİN  
“Müseyyeb-Nâme” Üzerine Ss, 319-344
On “Museyyeb-Name”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat772
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri