• Hızlı Erişim
  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 76
    Bugün Toplam : 9
    Genel Toplam : 574420

31 SayıEditör
Muammer AKPINAR

Editör Yardımcısı


Erzurum  2006

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAlaattin UCA  
Atatürk’ün Doğumu ve Çocukluk Yılları (1881-1893) Ss, 1-13
Atatürk’s Birth and Childhood Years (1881-1893)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat777
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhsine BÖREKÇİ  
Atatürk – Dil ve Kültür Ss, 15-21
Atatürk – Language and Culture
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat778
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selami SÖNMEZ  
Millî Bir Lider Olarak Motivasyon Dehası Atatürk Ss, 23-72
Atatürk, The Genius Of Motivation, As A Leader Of A Nation
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat781
Özet | Abstract | Tam Metin |

Salim GÖKÇEN  
Dogmatik Yunan Paranoyası "Anadolu'da Rum Soykırımı" Ss, 73-92
Dogmatic Ionian Paranoia “Grek Genocide in Anatolia
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat784
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail EYYUPOĞLU  
91.Yılında Sarıkamış Taarruzu Ss, 93-103
The Sarıkamış Attack At 91th Annıversy
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat786
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muammer DEMİREL  
Sarıkamış’ta Ermeni Olayları Ss, 105-118
Armenian Activities in Sarıkamış
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat800
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Ali GAZEL  
İçel Mutasarrıfı İbrahim Behcet Paşa’nın İçel Sancağı’na (Anamur, Gülnar, Ermenek, Gazipaşa) Dair Bir Raporu (1892) Ss, 119-133
A Report Of Içel Mutasarrıf Ibrahım Behcet Pasa On Içel Sancak (Anamur, Gülnar, Ermenek) (1892)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat801
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet ÖĞRETEN  
Ereğli Kömür Madeni Havzasında İlk Üretim Ss, 135-160
The First Production in Ereğli Coal Mine Basin
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat802
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet İNBAŞI  
Trabzon/Batum Eyâleti Valileri (1755–1795) Ss, 161-191
Governments Of The Province Trabzon/Batum (1755-1795)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat803
Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman EFENDİOGLU  
Cümle Menşeli Edatlar Ss, 193-207
Prepositions Originated From Sentence
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat804
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma ÖZTÜRK DAĞABAKAN  
İki Ayrı Kültür, İki Farklı Dil Ss, 209-215
Two Separate Cultures, Two Different Languages
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat805
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kemal TİMUR  
Süleyman Musli ve Semerkant Romanlarında Batınilik ve Hasan Sabbah Ss, 317-332
Batinies and Hasan Sabbah in Süleyman Musli and Semerkant Novels
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat806
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nesrin FEYZİOĞLU  
Türk Dünyası’nda ve Anadolu’da Kopuz Ss, 233-245
Kopuz in The Turkish World and Anatolia
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat807
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sedat ADIGÜZEL  
Azerbaycan Edebiyatının Yenilikçi Şairi Resul Rıza Ss, 247-257
Resul Rıza, Innovative Poet Of Azerbaijan Literature
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat808
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Osman ENGİN  
Program Geliştirme Mantığıyla Eğitim Programlarının Felsefi, Kültürel Temeli ve Türk Eğitim Sisteminin Dayandığı Felsefe Ss, 259-288
The Philosophical And Cultural Basement Of Education Curriculums With The Logic Of Curriculum Development and The Philosophy That The Turkish Education System In Focusing On
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat821
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erdal AYDOĞAN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Reis-i Cumhur’un Doğu İncelemeleri 1924 Erzurum Depremi, I. Baskı, Babil Yayınları, Ankara, 2006, s.202. Ss, 291-294
The Examinations About The East Of The Presidenst (1924 Erzurum Earthquake), First Edition, Babil Publications Ankara, 2006, p. 202
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat809
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat KACIROĞLU  
Turan Oflazoğlu’nun “İktidar Üçlemesi” Üzerine Bir İnceleme Ss, 295-311
A Study On “İktidar Üçlemesi” By Turan Oflazoğlu
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat810
Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman TÜLÜCÜ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Fuad Köprülü’ye Dair Önemli Bir Eser Ss, 313-321
A Considerable Work On M. Fuad Köprülü
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat811
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri