• Hızlı Erişim
  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 74
    Bugün Toplam : 4
    Genel Toplam : 574415

30 SayıEditör
Muammer AKPINAR

Editör Yardımcısı


Erzurum  2006

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenHalit DURSUNOĞLU  
Türkiye Türkçesinde Konuşma Dili İle Yazı Dili Arasındaki İlişki Ss, 1-21
Türkiye Türkçesinde Konuşma Dili İle Yazı Dili Arasındaki İlişki
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat745
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa TANÇ  
Eski Türkçe Yönelme Durumu Ekinin Günümüz Kıpçak Grubu Türk Lehçelerindeki Yansımaları Ss, 23-37
Eski Türkçe Yönelme Durumu Ekinin Günümüz Kıpçak Grubu Türk Lehçelerindeki Yansımaları
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat748
Özet | Abstract | Tam Metin |

İ. Güven KAYA  
Divan Şiirinde Tarih Düşürme Geleneği ve Yahya Bey'in Bir Kasidesi Ss, 39-56
Divan Şiirinde Tarih Düşürme Geleneği ve Yahya Bey'in Bir Kasidesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat751
Özet | Abstract | Tam Metin |

Turgut KARABEY  
Ahmed-i Hânî (1651-1707) Hayâtı, Eserleri ve Mem O Zîn Mesnevisi Ss, 57-64
Ahmed-i Hânî (1651-1707) Hayâtı, Eserleri ve Mem O Zîn Mesnevisi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat753
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selami ŞİMŞEK  
Bandırmalı Şeyh Yûsuf Nizâmeddin Efendi (Ö. 1165/1752) ve Mersiyye-i Şâh-ı Şehîd-i Kerbelâ’sı Ss, 65-81
Bandırmalı Şeyh Yûsuf Nizâmeddin Efendi (Ö. 1165/1752) ve Mersiyye-i Şâh-ı Şehîd-i Kerbelâ’sı
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat755
Özet | Abstract | Tam Metin |

H. Ömer ÖZDEN  
Türk Ramazan Kültürü Ss, 83-109
Türk Ramazan Kültürü
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat757
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nesrin FEYZİOĞLU  
Bahtiyar Vahapzade’nin Şiirlerinde İnsan Ss, 111-123
Bahtiyar Vahapzade’nin Şiirlerinde İnsan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat759
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin BAYDEMİR  
Hadi Zarifov ve Folklor Faaliyetleri Ss, 125-132
Hadi Zarifov ve Folklor Faaliyetleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat761
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet KILDIROĞLU  
IX-XVI. Asırlarda Yenisey-İrtiş Bölgesinde Kırgız-Kıpçak İlişkileri Ss, 133-166
IX-XVI. Asırlarda Yenisey-İrtiş Bölgesinde Kırgız-Kıpçak İlişkileri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat764
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bilgehan PAMUK  
XVII. Asırda Gümüşhane (Canca) Maden Mukataasına Dair Bazı Bilgiler Ss, 167-184
XVII. Asırda Gümüşhane (Canca) Maden Mukataasına Dair Bazı Bilgiler
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat766
Özet | Abstract | Tam Metin |

Alaattin UCA  
Kurtuluş Savaşı Yıllarında, Kendi İmzasını Taşıyan Belgeler Işığında, Mustafa Kemal Atatürk’ün Ermeni Sorununa Bakışı Ss, 185-213
Kurtuluş Savaşı Yıllarında, Kendi İmzasını Taşıyan Belgeler Işığında, Mustafa Kemal Atatürk’ün Ermeni Sorununa Bakışı
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat770
Özet | Abstract | Tam Metin |

İhsan Sabri BALKAYA  
Isparta’da Serbest Cumhuriyet Fırkasının Kurulma Çalışmaları Ss, 215-237
Isparta’da Serbest Cumhuriyet Fırkasının Kurulma Çalışmaları
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat773
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuncer KÜÇÜKBATIR  
19. Yüzyıl Türk ve Alman Toplumlarında Sosyal Belirlemeciliğe Kısa Bir Bakış Ss, 239-249
19. Yüzyıl Türk ve Alman Toplumlarında Sosyal Belirlemeciliğe Kısa Bir Bakış
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat774
Özet | Abstract | Tam Metin |

Coşkun POLAT  
Bilgi Çağında Üniversite Eğitimi İçin Bir Açılım: Bilgi Okuryazarlığı Öğretimi Ss, 249-266
Bilgi Çağında Üniversite Eğitimi İçin Bir Açılım: Bilgi Okuryazarlığı Öğretimi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat775
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri