• Hızlı Erişim
  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 58
    Bugün Toplam : 2
    Genel Toplam : 574413

3 SayıEditör
Muammer AKPINAR

Editör Yardımcısı


Erzurum  1995

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenTürkiyat Dergisi  
Türkçe'nin Morfo-Sentaktik Yapısının Fonolojisine Etkileri Ss, 1-7
Türkçe'nin Morfo-Sentaktik Yapısının Fonolojisine Etkileri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat66
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet BAŞTÜRK  
Le Systeme Des Nombres En Turc A Travers Leur Etymologıe Et La Façon De Compter Sur Les Doıgts De La Maın Ss, 9-14
Le Systeme Des Nombres En Turc A Travers Leur Etymologıe Et La Façon De Compter Sur Les Doıgts De La Maın
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat67
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet BAŞTÜRK  
Parmakları Sayma Biçimi ve Kökenlerinden Hareketle Türkçede Sıra Sayı Sisteminin Oluşumu Ss, 15-22
Parmakları Sayma Biçimi ve Kökenlerinden Hareketle Türkçede Sıra Sayı Sisteminin Oluşumu
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat68
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hayati DOĞANAY  
Türk Dünyası'nın Siyasi Sınırları Ss, 23-56
Türk Dünyası'nın Siyasi Sınırları
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat69
Özet | Abstract | Tam Metin |

Lütfi ÖZAV  
Turizm Açısından Murat Dağının Önemi Ss, 57-78
Turizm Açısından Murat Dağının Önemi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat71
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selçuk GÜNAY  
Erzurum'da Hüseyniye Zaviyesi Vakfı ve Bazı Belgeler Ss, 79-85
Erzurum'da Hüseyniye Zaviyesi Vakfı ve Bazı Belgeler
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat72
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet İNBAŞI  
XVI. Yüzyılda Üsküb Şehri'nin Mahalleleri Ss, 87-93
XVI. Yüzyılda Üsküb Şehri'nin Mahalleleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat73
Özet | Abstract | Tam Metin |

Enis ŞAHİN  
Doğu Türkistan Ss, 95-123
Doğu Türkistan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat74
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurcan YAVUZ TOKSOY  
Rusya'da 1917 İhtilâlinin Ermeniler Üzerine Etkisi Ss, 125-144
Rusya'da 1917 İhtilâlinin Ermeniler Üzerine Etkisi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat75
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurcan YAVUZ TOKSOY  
Rusya'nın "Ermenisiz Ermenistan" Politikası ve Bu Alandaki Faaliyetleri Ss, 145-180
Rusya'nın "Ermenisiz Ermenistan" Politikası ve Bu Alandaki Faaliyetleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat76
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer AYDIN  
Türk Kelâm Bilgini Sadru'ş-Şerîa Es-Sânî (Ö. 747 / 1346) Ss, 181-196
Türk Kelâm Bilgini Sadru'ş-Şerîa Es-Sânî (Ö. 747 / 1346)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat77
Özet | Abstract | Tam Metin |

Metin AKKUŞ  
Yusuf Nabi'de İnsan Tipi ve Özeleştiri Ss, 197-203
Yusuf Nabi'de İnsan Tipi ve Özeleştiri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat78
Özet | Abstract | Tam Metin |

Metin AKKUŞ  
Ömer Nef'i'nin Hayatı ve Biyografi Problemleri Ss, 205-210
Ömer Nef'i'nin Hayatı ve Biyografi Problemleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat79
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hayrettin RAYMAN  
Âşık Huzûrî Ss, 211-220
Âşık Huzûrî
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat80
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çeviren: Aşur ÖZDEMİR  
Kırımlı Musevî Türkler Kırımçaklar Ss, 221-225
Kırımlı Musevî Türkler Kırımçaklar
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat81
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri