• Hızlı Erişim
  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 62
    Bugün Toplam : 3
    Genel Toplam : 574414

28 SayıEditör
Muammer AKPINAR

Editör Yardımcısı


Erzurum  2005

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenS. Esin DAYI  
Prof. Dr. Fahrettin Kırzıoğlu’nun Hayat Hikâyesi Ss, 1-7
Prof. Dr. Fahrettin Kırzıoğlu’nun Hayat Hikâyesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat706
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yunus ZEYREK  
Prof. Dr. Fahrettin Kırzıoğlu Bibliyografyası Ss, 9-48
Prof. Dr. Fahrettin Kırzıoğlu Bibliyografyası
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat707
Özet | Abstract | Tam Metin |

M. Cemal KIRZIOĞLU  
M. Fahrettin Kırzıoğlu’nun “Erzurum Tarihini Araştırma ve Tanıtma Derneği” Programı Tasarısı Üzerindeki Değiştirme ve Eklemeleri - Erzurum Tarihi Üzerine M. Fahrettin Kırzıoğlu’nun Önerdiği Metodu da İhtiva Eden Bir Belge Ss, 53-63
M. Fahrettin Kırzıoğlu’nun “Erzurum Tarihini Araştırma ve Tanıtma Derneği” Programı Tasarısı Üzerindeki Değiştirme ve Eklemeleri - Erzurum Tarihi Üzerine M. Fahrettin Kırzıoğlu’nun Önerdiği Metodu Da İhtiva Eden Bir Belge
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat708
Özet | Abstract | Tam Metin |

Banıçiçek KIRZIOĞLU  
Prof. Dr. M. Fahrettin Kırzıoğlu’nun Bazı Mücadeleleri ve Mektuplarından İktibaslar Ss, 65-82
Prof. Dr. M. Fahrettin Kırzıoğlu’nun Bazı Mücadeleleri ve Mektuplarından İktibaslar
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat709
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zafar NAZAROV  
Türkiye Türkçesinde Yardımcı Fiillerin Leksik-Gramer Özellikleri Ss, 83-89
Türkiye Türkçesinde Yardımcı Fiillerin Leksik-Gramer Özellikleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat710
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sait UYLAŞ  
Ebû Temmâm’ın Şiirlerinde Bir Türk Komutan Afşin Ss, 91-101
Ebû Temmâm’ın Şiirlerinde Bir Türk Komutan Afşin
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat711
Özet | Abstract | Tam Metin |

Vedat Nuri TURHAN  
XVIII. Yüzyıla Ait Bilinmeyen Bir Eser Teşrifâtçı Edip Efendi’nin Mevlidi Ss, 103-129
XVIII. Yüzyıla Ait Bilinmeyen Bir Eser Teşrifâtçı Edip Efendi’nin Mevlidi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat712
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet TÖRENEK  
Yol ve Yolculuk Benzetmeleri Bağlamında Şiirimizde Ölüm Ss, 129-143
Yol ve Yolculuk Benzetmeleri Bağlamında Şiirimizde Ölüm
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat713
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ersin ÖZARSLAN  
Ârif Nihat Asya’nın Şiirlerinde Dış Dünya: Tarihî Coğrafya ve Şehir Tezahürleri Ss, 145-175
Ârif Nihat Asya’nın Şiirlerinde Dış Dünya: Tarihî Coğrafya ve Şehir Tezahürleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat714
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kemal TİMUR  
Ülkü Mecmuası ve Şiirlerin Diliyle Atatürk Ss, 177-198
Ülkü Mecmuası ve Şiirlerin Diliyle Atatürk
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat715
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet GÖKÇİMEN  
Türkmen Atasözlerinde At Ss, 199-212
Türkmen Atasözlerinde At
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat716
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülhan ATNUR  
Kozı Körpeş ile Bayan Sulu Destanında Geyik Motifi Ss, 213-222
Kozı Körpeş ile Bayan Sulu Destanında Geyik Motifi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat717
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlgar İMAMVERDİYEV  
Azerbaycan ve İran Türklerinde Nevruz Etkinlikleri ve Âşık Şiirinde Nevruz Ss, 223-239
Azerbaycan ve İran Türklerinde Nevruz Etkinlikleri ve Âşık Şiirinde Nevruz
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat718
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali KAFKASYALI  
Batı Avrupa’ya Giden Türklerin Sosyal ve Kültürel Meselelerinin Anadolu Âşık Edebiyatına Yansıması Ss, 241-255
Batı Avrupa’ya Giden Türklerin Sosyal ve Kültürel Meselelerinin Anadolu Âşık Edebiyatına Yansıması
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat719
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulkadir ERKAL  
Sümmânî’nin Oğlu Şevki Çavuş’un Hayatı ve Şiirleri Ss, 257-267
Sümmânî’nin Oğlu Şevki Çavuş’un Hayatı ve Şiirleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat720
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gürsoy SOLMAZ  
Penek/ Bana Kalesi Ss, 269-279
Penek/ Bana Kalesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat721
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ümit KILIÇ  
Nişancı Feridun Ahmed Paşa Kanunnâmesi Ss, 281-310
Nişancı Feridun Ahmed Paşa Kanunnâmesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat722
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muammer DEMİREL  
Kırım Savaşı’ndan Sonra Eskişehir’e Yerleştirilen Göçmenler Ss, 311-319
Kırım Savaşı’ndan Sonra Eskişehir’e Yerleştirilen Göçmenler
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat723
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan ÇİFTÇİ  
E. G. Browne’ın Hatıralarında Doğu Seyahati (Trabzon-Erzurum-Doğubeyazıt) Ss, 321-350
E. G. Browne’ın Hatıralarında Doğu Seyahati (Trabzon-Erzurum-Doğubeyazıt)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat724
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet OKUR  
Bulgaristan Türklerinin Maruz Kaldığı Uygulamalarla İlgili Olarak Rumeli İslam Muhacirleri Cemiyeti’nin Bir Talebi Ss, 351-361
Bulgaristan Türklerinin Maruz Kaldığı Uygulamalarla İlgili Olarak Rumeli İslam Muhacirleri Cemiyeti’nin Bir Talebi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat725
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri