• Hızlı Erişim
  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 88
    Bugün Toplam : 6
    Genel Toplam : 574417

27 SayıEditör
Muammer AKPINAR

Editör Yardımcısı


Erzurum  2005

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAbdulkadir ERKAL  
Prof. Dr. Şinasi Tekin'in Hayatı ve Eserleri Ss, 1-20
Prof. Dr. Şinasi Tekin'in Hayatı ve Eserleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat642
Özet | Abstract | Tam Metin |

Türkiyat Dergisi  
Hocam Şinasi Tekin Ss, 21-23
Hocam Şinasi Tekin
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat643
Özet | Abstract | Tam Metin |

M. Orhan OKAY  
"Hayat Mayat Diyorlar." Ss, 25-27
"Hayat Mayat Diyorlar."
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat644
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selman CAN  
Cunda'da Şinasi Tekin İle İki Gün Ss, 29-31
Cunda'da Şinasi Tekin İle İki Gün
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat645
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şahin ALPAY  
Harvard, Ayvalık Ss, 33-39
Harvard, Ayvalık
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat656
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şahbender ÇORAKLI  
Türkçenin Yaratma Gücü İkilemeler (II) Ss, 41-65
Türkçenin Yaratma Gücü İkilemeler (II)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat659
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arzu S. ERTANE BAYDAR Turgut BAYDAR  
Kırım Tatar Türkçesinde İsim Çekimi: Çıkma Hâli Ss, 45-66
Kırım Tatar Türkçesinde İsim Çekimi: Çıkma Hâli
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1207
Özet | Abstract | Tam Metin |

Münevver TEKCAN  
Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesinde Diller ve Türk Lehçeleri Ss, 67-75
Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesinde Diller ve Türk Lehçeleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat661
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hülya AŞKIN BALCI Alp KARATAY, Sabriye KARATAY  
İşlevleri Bakımından Kısasü'l-Enbiya ve Nehcü'l-Feradis'te Soru Cümleleri Ss, 77-100
İşlevleri Bakımından Kısasü'l-Enbiya ve Nehcü'l-Feradis'te Soru Cümleleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat664
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa TANÇ  
Günümüz Kıpçak Türk Lehçelerinden Karaçay-Malkar, Kazak, Kırgız, Kumuk, Nogay ve Tatar Türkçesinde -A ve -Y Zarf-Fiil Eklerinin -Mağa İşleviyle Kullanılışı Üzerine Ss, 103-116
Günümüz Kıpçak Türk Lehçelerinden Karaçay-Malkar, Kazak, Kırgız, Kumuk, Nogay ve Tatar Türkçesinde -A ve -Y Zarf-Fiil Eklerinin -Mağa İşleviyle Kullanılışı Üzerine
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat667
Özet | Abstract | Tam Metin |

Recai KIZILTUNÇ  
Fuzuli'nin Leyla ve Mecnun Mesnevisinde İnançlar ve Gelenekler Ss, 117-144
Fuzuli'nin Leyla ve Mecnun Mesnevisinde İnançlar ve Gelenekler
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat670
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet ATALAY  
Ebu'l-Feth El-Bustî'nin Kasîde-i Nûniyye'sinin, Diyarbakırlı Saîd Paşa Tarafından Yapılan Türkçe Manzum Tercümesi Ss, 145-154
Ebu'l-Feth El-Bustî'nin Kasîde-i Nûniyye'sinin, Diyarbakırlı Saîd Paşa Tarafından Yapılan Türkçe Manzum Tercümesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat671
Özet | Abstract | Tam Metin |

Malik BANKIR  
Te'lif ve Tercüme Bir Eser: Şerh-i Cezire-i Mesnevi Ss, 155-168
Te'lif ve Tercüme Bir Eser: Şerh-i Cezire-i Mesnevi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat672
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şahmurat ARIK  
Ahmet Midhat Efendi'nin Romanlarında Yaşayan Kültürel Zenginlik Ss, 169-183
Ahmet Midhat Efendi'nin Romanlarında Yaşayan Kültürel Zenginlik
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat673
Özet | Abstract | Tam Metin |

Lütfi SEZEN  
Türkiye'de Evlenme Biçimleri Ss, 185-195
Türkiye'de Evlenme Biçimleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat674
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet GÖKÇİMEN  
Artvin İlinin Sarıbudak Köyünde Nazarla İlgili İnanışları Ss, 197-201
Artvin İlinin Sarıbudak Köyünde Nazarla İlgili İnanışları
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat676
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan ÇİFTÇİ  
E. G. Browne'ın Seyahatnamesinde Doğu Kültürlerine İlgisi Ss, 203-218
E. G. Browne'ın Seyahatnamesinde Doğu Kültürlerine İlgisi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat678
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ekrem KARADİŞOĞULLARI  
Dergâh Mecmuası'nın Türk Edebiyatı İle Milli Mücadeledeki Yeri Ss, 219-226
Dergâh Mecmuası'nın Türk Edebiyatı İle Milli Mücadeledeki Yeri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat680
Özet | Abstract | Tam Metin |

İ. Güven KAYA  
Taşlıcalı Yahya Bey'in Hammamiyeleri Ss, 227-235
Taşlıcalı Yahya Bey'in Hammamiyeleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat682
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim TELLİOĞLU  
Kimmer ve İskit Göçlerinin Doğu Anadolu Bölgesindeki Etkileri Ss, 337-345
Kimmer ve İskit Göçlerinin Doğu Anadolu Bölgesindeki Etkileri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat684
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erol KÜRKÇÜOĞLU  
V-XV. Yüzyıllarda Bakü Petrolleri ve Bölgenin Sosyo-Ekonomik Hayatına Etkileri Ss, 247-256
V-XV. Yüzyıllarda Bakü Petrolleri ve Bölgenin Sosyo-Ekonomik Hayatına Etkileri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat688
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet İNBAŞI  
Şemsi Paşa Vakfiyesi Ss, 257-270
Şemsi Paşa Vakfiyesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat690
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selçuk URAL  
Ahmet İzzet Paşa Hükümeti'nin Programı ve Mebusan Meclisi'ndeki Yankıları Ss, 271-287
Ahmet İzzet Paşa Hükümeti'nin Programı ve Mebusan Meclisi'ndeki Yankıları
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat692
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet OKUR  
İngiliz Belgelerine Göre Veliaht Abdülmecit'in Vahdettin, Damat Ferit ve Millî Mücadele İle İlgili Düşünceleri Ss, 289-299
İngiliz Belgelerine Göre Veliaht Abdülmecit'in Vahdettin, Damat Ferit ve Millî Mücadele İle İlgili Düşünceleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat694
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsa TAK  
Millî Mücadele'de Takip Edilen Dış Politikanın Ana İlkeleri Ss, 301-309
Millî Mücadele'de Takip Edilen Dış Politikanın Ana İlkeleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat697
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim Ethem ATNUR  
Erzurum'dan Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal'e Armağan: Atatürk Evi Ss, 311-323
Erzurum'dan Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal'e Armağan: Atatürk Evi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat702
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kerem KARABULUT  
11 Teşrinisani 1942 Tarihli Varlık Vergisi'ne Bir Bakış Ss, 325-339
11 Teşrinisani 1942 Tarihli Varlık Vergisi'ne Bir Bakış
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat704
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri