• Hızlı Erişim
  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 183
    Bugün Toplam : 10
    Genel Toplam : 574421

26 SayıEditör
Muammer AKPINAR

Editör Yardımcısı


Erzurum  2004

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenOğuzhan DURMUŞ  
Alıntı Kelimeler Bakımından Türkçe Sözlük Ss, 1-21
Alıntı Kelimeler Bakımından Türkçe Sözlük
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat586
Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman EFENDİOGLU  
Veled Çelebi İzbudak'ın "Türk Diline Medhal" Adlı Eseri Üzerine Bir İnceleme Ss, 23-40
Veled Çelebi İzbudak'ın "Türk Diline Medhal" Adlı Eseri Üzerine Bir İnceleme
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat587
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gencay ZAVOTÇU  
Edebiyat Araştırmaları Üzerine Ss, 41-48
Edebiyat Araştırmaları Üzerine
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat588
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet ATALAY  
Gani-yi Keşmîrî'nin Bazı Beyitlerinin Tahirü'l-Mevlevî Tarafından Şerhi Ss, 49-65
Gani-yi Keşmîrî'nin Bazı Beyitlerinin Tahirü'l-Mevlevî Tarafından Şerhi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat589
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sayın DALKIRAN  
Risale-i Ebussûd Ss, 67-101
Risale-i Ebussûd
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat590
Özet | Abstract | Tam Metin |

Meheddin İSPİR  
Ahmed Paşa Divanı'nda Türler Ss, 103-117
Ahmed Paşa Divanı'nda Türler
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat591
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selami ŞİMŞEK  
Bir Gönül Tekkesi Şeyhi Seyyid Osman Nureddin Şems (Ö. 1883) Ve Mersiyye-i Cenâb-ı Seyyidü'ş-Şühedâ'sı Ss, 119-148
Bir Gönül Tekkesi Şeyhi Seyyid Osman Nureddin Şems (Ö. 1883) Ve Mersiyye-i Cenâb-ı Seyyidü'ş-Şühedâ'sı
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat592
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa ÇINAR  
16. Yüzyıl Divan Edebiyatında Bahçe Tasviri Ss, 149-158
16. Yüzyıl Divan Edebiyatında Bahçe Tasviri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat593
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Fuat ARICI  
Tür Özellikleri ve Tarihlerine Göre Türk ve Dünya Masalları Ss, 159-169
Tür Özellikleri ve Tarihlerine Göre Türk ve Dünya Masalları
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat594
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan ÇİFTÇİ  
Ünlü Şarkiyatçı E. G. Browne'ın Doğu Edebiyatlarına İlgisi Osmanlı'yla Başlar Ss, 171-182
Ünlü Şarkiyatçı E. G. Browne'ın Doğu Edebiyatlarına İlgisi Osmanlı'yla Başlar
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat595
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rıfat KÜTÜK  
Edirneli Örfî Mahmud Ağa'nın Hayatı ve Eserleri Ss, 183-210
Edirneli Örfî Mahmud Ağa'nın Hayatı ve Eserleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat596
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yunus ÖZGER  
Bayburtlu Şair Zihnî'nin Ölümü ve Tereke Defteri Ss, 211-255
Bayburtlu Şair Zihnî'nin Ölümü ve Tereke Defteri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat597
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sergey G. KLYAŞTORNİY Sinan DİNÇ  
Moğolistan'dan Runik Yazılı Sikke Ss, 227-233
Moğolistan'dan Runik Yazılı Sikke
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat598
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Sinan BİLGİLİ  
Osmanlı Tarih Yazarlarına Göre Sultan I. Ahmed Devri Deniz Muharebeleri (1603-1617) Ss, 235-246
Osmanlı Tarih Yazarlarına Göre Sultan I. Ahmed Devri Deniz Muharebeleri (1603-1617)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat599
Özet | Abstract | Tam Metin |

Jülide AKYÜZ  
XVIII. Yüzyılda Bir Müteşebbis: Musa Ağa Ss, 247-261
XVIII. Yüzyılda Bir Müteşebbis: Musa Ağa
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat600
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selçuk URAL  
Mustafa Kemal Paşa'nın Askerlikten İstifasının Yankıları Ss, 263-276
Mustafa Kemal Paşa'nın Askerlikten İstifasının Yankıları
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat601
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bülent KARA  
Ulusal Devlet Olma Yolunda Türkiye Ss, 277-292
Ulusal Devlet Olma Yolunda Türkiye
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat602
Özet | Abstract | Tam Metin |

Vedat Nuri TURHAN Ali Osman ENGİN, Mehmet Ali SEVEN  
Ülkemizdeki Sekiz Yıllık Temel Eğitim Uygulamasının Amaçlar Bakımından Gelişmiş Ülkelerdeki Temel Eğitim Süreleri İle Karşılaştırılması Ss, 293-304
Ülkemizdeki Sekiz Yıllık Temel Eğitim Uygulamasının Amaçlar Bakımından Gelişmiş Ülkelerdeki Temel Eğitim Süreleri İle Karşılaştırılması
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat603
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halis ALAR  
Atatürk Üniversitesi Son Sınıf Öğrencilerinin Kütüphane Kullanım Sıklıklarını Etkileyen Değişkenler Üzerine Bir Araştırma Ss, 305-322
Atatürk Üniversitesi Son Sınıf Öğrencilerinin Kütüphane Kullanım Sıklıklarını Etkileyen Değişkenler Üzerine Bir Araştırma
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat604
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri