• Hızlı Erişim
  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 88
    Bugün Toplam : 5
    Genel Toplam : 574416

25 SayıEditör
Muammer AKPINAR

Editör Yardımcısı


Erzurum  2004

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMuharrem DAŞDEMİR  
Dedem Korkut Kitabı'ndaki Bir İbare: "Bu Da Yetti" Ss, 1-4
Dedem Korkut Kitabı'ndaki Bir İbare: "Bu Da Yetti"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat534
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cüneyt EREN İbrahim TANÇ  
Klasik Kaynaklarda 'Anlama' Kavramı Ss, 5-14
Klasik Kaynaklarda 'Anlama' Kavramı
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat535
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ednan KARADÜZ  
Çift Eklemli Dil Olgusu Ss, 15-26
Çift Eklemli Dil Olgusu
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat536
Özet | Abstract | Tam Metin |

Recai KIZILTUNÇ  
Fuzuli'nin Leyla ve Mecnun Mesnevisi'nde Gündelik Hayat Ss, 27-52
Fuzuli'nin Leyla ve Mecnun Mesnevisi'nde Gündelik Hayat
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat537
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet TÖRENEK  
Türk Tiyatrosunda Fatih ve İstanbul'un Fethi Ss, 53-79
Türk Tiyatrosunda Fatih ve İstanbul'un Fethi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat538
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat KACIROĞLU  
Nâbizâde Nazım'ın Hikâyeciliği Ss, 81-88
Nâbizâde Nazım'ın Hikâyeciliği
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat539
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulkerim DİNÇ  
Gagauz Folklorunda Ölüm Ss, 89-106
Gagauz Folklorunda Ölüm
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat540
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali KAFKASYALI  
Âşık Şenlik'in Revan Seferi ve Zehirlenerek Öldürülmesi Ss, 107-120
Âşık Şenlik'in Revan Seferi ve Zehirlenerek Öldürülmesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat541
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilaver DÜZGÜN  
Nasrettin Hoca Araştırmalarında Karşılaşılan Problemler ve Bir Değerlendirme Ss, 121-126
Nasrettin Hoca Araştırmalarında Karşılaşılan Problemler ve Bir Değerlendirme
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat542
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nusrettin YILMAZ  
Türklere Özgü İlk Kaynaklarda "İnsan" Görüşünün Temelleri Ss, 127-144
Türklere Özgü İlk Kaynaklarda "İnsan" Görüşünün Temelleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat543
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman GÜRBÜZ  
Erzurum Çifte Minareli Medrese'nin Yapım Tarihi ve Banisi Hakkında Yeni Bir Yaklaşım Ss, 145-160
Erzurum Çifte Minareli Medrese'nin Yapım Tarihi ve Banisi Hakkında Yeni Bir Yaklaşım
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat544
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sayın DALKIRAN  
Rafizilerle İlgili Ebussuud Efendi'ye Nispet Edilen Bir Risaleye Tahlilî Bakış Ss, 161-179
Rafizilerle İlgili Ebussuud Efendi'ye Nispet Edilen Bir Risaleye Tahlilî Bakış
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat545
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali AÇIKEL  
XV-XVI. Yüzyıllarda Artukabad Kazasının Sosyal Yapısı Ss, 181-220
XV-XVI. Yüzyıllarda Artukabad Kazasının Sosyal Yapısı
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat546
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cengiz ÇAKALOĞLU  
Sicill-i Ahval Kayıtlarına Göre Osmanlı Devleti'ndeki Manisalı Mülkî Amirler Ss, 221-242
Sicill-i Ahval Kayıtlarına Göre Osmanlı Devleti'ndeki Manisalı Mülkî Amirler
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat547
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet BEŞİRLİ  
Sultan Abdülaziz'den Birinci Dünya Savaşı'na Osmanlı Donanması Ss, 243-274
Sultan Abdülaziz'den Birinci Dünya Savaşı'na Osmanlı Donanması
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat548
Özet | Abstract | Tam Metin |

Vefa Quliyeva  
Müselman Rühanilerinin Azerbaycan Çar Rusyasının Müstemlekeçilik Siyasetine Qarşı Apardıqları Mübarzeye Türkiyenin Münasibeti Ss, 275-285
Müselman Rühanilerinin Azerbaycan Çar Rusyasının Müstemlekeçilik Siyasetine Qarşı Apardıqları Mübarzeye Türkiyenin Münasibeti
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat549
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selçuk URAL  
İstanbul'un İşgali Üzerine Heyet-i Temsiliye'nin Aldığı Siyasi, Askeri ve Ekonomik Önlemler Ss, 283-293
İstanbul'un İşgali Üzerine Heyet-i Temsiliye'nin Aldığı Siyasi, Askeri ve Ekonomik Önlemler
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat551
Özet | Abstract | Tam Metin |

Alaattin KIZILTAN Abdullah TAKIM  
Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri ve Kıbrıs Sorunu Ss, 295-322
Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri ve Kıbrıs Sorunu
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat552
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nesrin SARIAHMETOĞLU KARAGÜR  
Millî Cephe Birliği’nin Finlandiya’daki Sesi: Yeni Turan Gazetesi Ss, 323-331
Millî Cephe Birliği’nin Finlandiya’daki Sesi: Yeni Turan Gazetesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat553
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri