• Hızlı Erişim
  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 83
    Bugün Toplam : 9
    Genel Toplam : 574420

24 SayıEditör
Muammer AKPINAR

Editör Yardımcısı


Erzurum  2004

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAli ÇİÇEK  
Türkçeye Giren Fransızca Kökenli Bazı Kelimeler Üzerine Bir İnceleme Ss, 1-9
Türkçeye Giren Fransızca Kökenli Bazı Kelimeler Üzerine Bir İnceleme
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat515
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selami ECE  
Mesnevilerde Öyküleme Özellikleri ve Üslup Ss, 11-21
Mesnevilerde Öyküleme Özellikleri ve Üslup
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat516
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet ATALAY  
Câmî'nin Lüccetü'l-Esrâr Adlı Kasidesi ve Erzurum Kadı Vekili Ahmed Raşid'in Manzum Tercümesi Ss, 23-42
Câmî'nin Lüccetü'l-Esrâr Adlı Kasidesi ve Erzurum Kadı Vekili Ahmed Raşid'in Manzum Tercümesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat517
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulkadir ERKAL  
Divan Edebiyatı'nda Temmuziyye ve Mustafa Sami'nin Temmuziyyesi Ss, 43-66
Divan Edebiyatı'nda Temmuziyye ve Mustafa Sami'nin Temmuziyyesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat518
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rıfat KÜTÜK  
Bireyin Eğitimini Konu Edinen Bir Eser Olarak Lârendeli Hamdî'nin Leyla İle Mecnun Mesnevisi Ss, 67-83
Bireyin Eğitimini Konu Edinen Bir Eser Olarak Lârendeli Hamdî'nin Leyla İle Mecnun Mesnevisi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat519
Özet | Abstract | Tam Metin |

Müzahir KILIÇ  
Tâhirü'l-Mevlevî'nin Mahfil Dergisinin Birinci Cildinde Çıkan Şiirleri Ss, 85-97
Tâhirü'l-Mevlevî'nin Mahfil Dergisinin Birinci Cildinde Çıkan Şiirleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat520
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali KAFKASYALI  
İran Türkleri ve İran Türk Edebiyatı Ss, 99-132
İran Türkleri ve İran Türk Edebiyatı
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat521
Özet | Abstract | Tam Metin |

İrfan Murat YILDIRIM  
Kaynaklar ve Teşekkül Bakımından (1921 Yılına Kadar) Azerbaycan Romanı Ss, 133-144
Kaynaklar ve Teşekkül Bakımından (1921 Yılına Kadar) Azerbaycan Romanı
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat522
Özet | Abstract | Tam Metin |

Safiye AKDENİZ  
Ziya Osman Saba'nın Nefes Almak Adlı Şiir Kitabında Eksilti (Ellipsis) Sanatının (Figür) Kullanımı Ss, 145-156
Ziya Osman Saba'nın Nefes Almak Adlı Şiir Kitabında Eksilti (Ellipsis) Sanatının (Figür) Kullanımı
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat523
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf Ziya SÜMBÜLLÜ  
Ahmet Kutsi Tecer'in "Koçyiğit Köroğlu" Adlı Oyunu Üzerine Bir İnceleme Ss, 157-173
Ahmet Kutsi Tecer'in "Koçyiğit Köroğlu" Adlı Oyunu Üzerine Bir İnceleme
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat524
Özet | Abstract | Tam Metin |

M. Rıdvan TATLICI  
Avusturya Yazını Üzerine Tartışmalar Ss, 175-179
Avusturya Yazını Üzerine Tartışmalar
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat525
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cengiz ALYILMAZ  
İpek Yolu ve Orhun Yazıtları Ss, 181-192
İpek Yolu ve Orhun Yazıtları
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat526
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yunus ÖZGER  
Temettuat Defterleri Işığında Bayburt Kazası'nın Sosyo-Ekonomik Durumu Ss, 193-208
Temettuat Defterleri Işığında Bayburt Kazası'nın Sosyo-Ekonomik Durumu
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat527
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurettin BİROL  
XIX. Yüzyıl Sonlarında Sivas Vilayeti'nde Müslüman Eğitim-Öğretim Kurumları ve Faaliyetleri Ss, 209-232
XIX. Yüzyıl Sonlarında Sivas Vilayeti'nde Müslüman Eğitim-Öğretim Kurumları ve Faaliyetleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat528
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman MERT  
Gürcistan (Borçalı) Karapapaklarının /Terekemelerinin Eğitim Tarihine Dair Ss, 133-251
Gürcistan (Borçalı) Karapapaklarının /Terekemelerinin Eğitim Tarihine Dair
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat529
Özet | Abstract | Tam Metin |

Daniyar ABİDOV Kemal ALYILMAZ  
Özbekistan Cumhuriyeti'nin Dinler ve Etnik Gruplar İle İlgili Politikaları Üzerine Ss, 253-259
Özbekistan Cumhuriyeti'nin Dinler ve Etnik Gruplar İle İlgili Politikaları Üzerine
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat530
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ferudun ATA  
Divân-ı Harb-i Örfi Reisleri Mustafa Paşalar Hakkında -Bir Yanlışın Düzeltilmesi- Ss, 261-265
Divân-ı Harb-i Örfi Reisleri Mustafa Paşalar Hakkında -Bir Yanlışın Düzeltilmesi-
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat531
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selami SÖNMEZ  
Kutadgu Bilig'de Sosyopedagojik ve Siyasal Söylem Adlı Eser Münasebetiyle Ss, 267-278
Kutadgu Bilig'de Sosyopedagojik ve Siyasal Söylem Adlı Eser Münasebetiyle
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat532
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halit DURSUNOĞLU  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Klasik Kültürümüzü Sevdiren Yazılar: "Divan Edebiyatı Yazıları" Ss, 279-287
Klasik Kültürümüzü Sevdiren Yazılar: "Divan Edebiyatı Yazıları"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat533
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri