• Hızlı Erişim
  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 74
    Bugün Toplam : 4
    Genel Toplam : 574415

23 SayıEditör
Muammer AKPINAR

Editör Yardımcısı


Erzurum  2004

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenCengiz ALYILMAZ  
Kutluğun Mührü (Mutrın Temdeg Yazıtı) Ss, 1-6
Kutluğun Mührü (Mutrın Temdeg Yazıtı)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat490
Özet | Abstract | Tam Metin |

Eyüp AKMAN  
Divanü Lügat-it Türk ve Dede Korkut Kitabından Kastamonu Ağzına (Bazı Kelime ve Deyimlerin Kullanımı) Ss, 7-16
Divanü Lügat-it Türk ve Dede Korkut Kitabından Kastamonu Ağzına (Bazı Kelime ve Deyimlerin Kullanımı)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat491
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zilale HUDAYBERGONOVA  
Türkiye Türkçesi ve Özbek Türkçesinde Kesik Cümleler Ss, 17-23
Türkiye Türkçesi ve Özbek Türkçesinde Kesik Cümleler
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat492
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali ÇİÇEK  
Sözlük Bilimi Açısından Kamus-ı Fransevi'nin İncelenmesi Ss, 25-32
Sözlük Bilimi Açısından Kamus-ı Fransevi'nin İncelenmesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat493
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsa ÇELİK  
Tasavvufî Şerh Edebiyatı Bağlamında Mesnevi Şerhlerinden Kırk Beyit Yorumu Üzerine Mukayeseli Bir İnceleme Ss, 33-56
Tasavvufî Şerh Edebiyatı Bağlamında Mesnevi Şerhlerinden Kırk Beyit Yorumu Üzerine Mukayeseli Bir İnceleme
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat494
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selami ECE  
Mûyî ve Nalan u Handan Mesnevisi Ss, 57-71
Mûyî ve Nalan u Handan Mesnevisi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat495
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet GÖKÇİMEN  
Kara Yıldırım Romanında Türkmen Halk Kültürü Ss, 73-84
Kara Yıldırım Romanında Türkmen Halk Kültürü
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat496
Özet | Abstract | Tam Metin |

H. İbrahim TANÇ  
Kumuk Türklerinden Ebusüfyan (Abusupiyan ) Akayev'in Hayatı ve Eserleri Ss, 85-104
Kumuk Türklerinden Ebusüfyan (Abusupiyan ) Akayev'in Hayatı ve Eserleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat497
Özet | Abstract | Tam Metin |

Seval ŞAHİN  
Cengiz Aytmatov'un Beyaz Gemi Romanıyla Murathan Mungan'ın Kasım İle Nasır Hikâyesinde Geyik Motifinin Kullanımı Ss, 105-114
Cengiz Aytmatov'un Beyaz Gemi Romanıyla Murathan Mungan'ın Kasım İle Nasır Hikâyesinde Geyik Motifinin Kullanımı
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat498
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sedat ADIGÜZEL  
İsmail Şıhlı'nın Ayrılan Yollar Romanı ve Sosyalizm-Realizmi Ss, 115-122
İsmail Şıhlı'nın Ayrılan Yollar Romanı ve Sosyalizm-Realizmi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat499
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kemal ALYILMAZ  
Kırgız Fıkralarından Seçmeler Ss, 123-132
Kırgız Fıkralarından Seçmeler
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat500
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf Ziya SÜMBÜLLÜ  
Tıbbi ve Mistik Folklor Açısından Aş Erme Ss, 133-143
Tıbbi ve Mistik Folklor Açısından Aş Erme
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat501
Özet | Abstract | Tam Metin |

Alaattin UCA  
Türk Toplumunda Ad Verme Geleneği Ss, 145-150
Türk Toplumunda Ad Verme Geleneği
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat502
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mahmut KARADEMİR  
Atasözlerinde Manzum Yapı Üzerine Bazı Dikkatler Ss, 151-169
Atasözlerinde Manzum Yapı Üzerine Bazı Dikkatler
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat503
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali AÇIKEL  
Şer'iyye Sicillerine Göre Tokat'ta İhtida Hareketleri (1772-1897) Ss, 171-193
Şer'iyye Sicillerine Göre Tokat'ta İhtida Hareketleri (1772-1897)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat504
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet MERCAN  
Sivas Valisi Halil Rıfat Paşa'nın Eğitim ve İmar Faaliyetleri Ss, 195-214
Sivas Valisi Halil Rıfat Paşa'nın Eğitim ve İmar Faaliyetleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat505
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet BEŞİRLİ  
Bağdat Demiryolu'nun Akdeniz Uzantısı: Toprakkale-İskenderun Demiryolu Ss, 215-236
Bağdat Demiryolu'nun Akdeniz Uzantısı: Toprakkale-İskenderun Demiryolu
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat506
Özet | Abstract | Tam Metin |

Makbule SARIKAYA  
Bir "Çocuk Kasabası" Sarıkamış Ss, 237-243
Bir "Çocuk Kasabası" Sarıkamış
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat507
Özet | Abstract | Tam Metin |

S. Esin DAYI  
Elviye-i Selase/Üç Sancak (Kars, Ardahan ve Batum)'da Ermenilerin Türklere Yaptıkları Mezalim Ss, 245-261
Elviye-i Selase/Üç Sancak (Kars, Ardahan ve Batum)'da Ermenilerin Türklere Yaptıkları Mezalim
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat508
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin BULUT  
Anadolu Basınında İstikbal Gazetesi Ss, 263-273
Anadolu Basınında İstikbal Gazetesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat509
Özet | Abstract | Tam Metin |

Asuman DEMİRCİOĞLU  
Faik Ahmed Bey ve Müdafaa-i Hukuk'tan Halk Fırkası'na Geçiş Ss, 275-301
Faik Ahmed Bey ve Müdafaa-i Hukuk'tan Halk Fırkası'na Geçiş
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat510
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selçuk URAL  
Mütareke Döneminde Osmanlı Devleti'nin Elviye-i Selase Politikası Ss, 303-318
Mütareke Döneminde Osmanlı Devleti'nin Elviye-i Selase Politikası
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat511
Özet | Abstract | Tam Metin |

Seyfullah KARA  
Milli Tarih Anlayışının Romantik Devri: Cumhuriyetin İlk Yılları Ss, 319-334
Milli Tarih Anlayışının Romantik Devri: Cumhuriyetin İlk Yılları
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat512
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah ŞAHİN  
"Geleneğe Bağlı Yeni" Olabilmek İçin: Divan Edebiyatı Yazıları Ss, 335-338
"Geleneğe Bağlı Yeni" Olabilmek İçin: Divan Edebiyatı Yazıları
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat513
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsa HABİBBEYLİ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Ünlü Azerbaycan Yazarı Celil Mehmet Kulizade Üzerine Yeni Bir İnceleme (Hamide Mehmetkulizade Hatıralar (Hazırlayan: Doç. Dr. Fatma Özkan), Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara, 2002, 320 S.) Ss, 339-342
Ünlü Azerbaycan Yazarı Celil Mehmet Kulizade Üzerine Yeni Bir İnceleme (Hamide Mehmetkulizade Hatıralar (Hazırlayan: Doç. Dr. Fatma Özkan), Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara, 2002,320 S.)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat514
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri