• Hızlı Erişim
  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 77
    Bugün Toplam : 7
    Genel Toplam : 574418

22 SayıEditör
Muammer AKPINAR

Editör Yardımcısı


Erzurum  2003

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenFeridun ALPER  
İlköğretimden Yüksek Öğretime Taşınan Bazı Okuma Problemleri ve Nedenleri Ss, 1-8
İlköğretimden Yüksek Öğretime Taşınan Bazı Okuma Problemleri ve Nedenleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat415
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halit DURSUNOĞLU  
Klasik Türk Edebiyatında Ramazan Konulu Şiirler Ss, 9-29
Klasik Türk Edebiyatında Ramazan Konulu Şiirler
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat416
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kenan ERDOĞAN  
Zâtî Divanı'nda Yiyecekler Ss, 31-53
Zâtî Divanı'nda Yiyecekler
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat417
Özet | Abstract | Tam Metin |

Veyis DEĞİRMENÇAY  
Zahîr-i Fâryâbî'nin Masnû' Kasidesi Ss, 55-78
Zahîr-i Fâryâbî'nin Masnû' Kasidesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat418
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selami ECE  
Şirvan Şah ve Şemail Banu Ss, 79-88
Şirvan Şah ve Şemail Banu
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat419
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulkadir ERKAL  
19. Yüzyılın Bilinmeyen Şairlerinden Galib Avni ve 'Bahar-ı Efkar' İsimli Eseri Ss, 89-111
19. Yüzyılın Bilinmeyen Şairlerinden Galib Avni ve 'Bahar-ı Efkar' İsimli Eseri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat420
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gürsel UYANIK  
Tartışmaların Odağında Yer Alan Bir Yazın: 'Göçmen Yazını' Ss, 113-120
Tartışmaların Odağında Yer Alan Bir Yazın: 'Göçmen Yazını'
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat421
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Uğur NALCIOĞLU  
Halit Ziya Uşaklıgil'in Ferhunde Kalfa ve Ilse Tielsch'in Bir Öykünün Sonu Adlı Öykülerine Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım Ss, 121-127
Halit Ziya Uşaklıgil'in Ferhunde Kalfa ve Ilse Tielsch'in Bir Öykünün Sonu Adlı Öykülerine Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat422
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan KOLCU  
Millî Şiirin Canlanması Yolunda Malûmat'ta Yayımlanan Şiir Örnekleri Üzerine Bir Araştırma Ss, 129-138
Millî Şiirin Canlanması Yolunda Malûmat'ta Yayımlanan Şiir Örnekleri Üzerine Bir Araştırma
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat423
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulkerim DİNÇ  
Faruk Nafız Çamlıbel'in Oyunlarında Türk Tarihi Tezi Ss, 139-145
Faruk Nafız Çamlıbel'in Oyunlarında Türk Tarihi Tezi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat424
Özet | Abstract | Tam Metin |

A. Fikret KILIÇ  
Sabahattin Eyuboğlu'nun Modern Türk Şiiri Üzerine Bazı Dikkatleri Ss, 147-166
Sabahattin Eyuboğlu'nun Modern Türk Şiiri Üzerine Bazı Dikkatleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat425
Özet | Abstract | Tam Metin |

Orhan SÖYLEMEZ  
Türkmen Romanı Kara Yıldırım'da Köroğlu Destanı Ss, 167-175
Türkmen Romanı Kara Yıldırım'da Köroğlu Destanı
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat426
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlgar İMAMVERDİYEV  
Azerbaycan Âşık İcracılık Sanatının Bazı Önemli Hususiyetleri Ss, 177-186
Azerbaycan Âşık İcracılık Sanatının Bazı Önemli Hususiyetleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat427
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsa ÇELİK  
Bursalı Mehmed Tahir'in Yorumuyla "Nazar-ı İslam'da Fakr" Ss, 187-2007
Bursalı Mehmed Tahir'in Yorumuyla "Nazar-ı İslam'da Fakr"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat428
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tülay ÇAKMAK  
Çin'in Han Hanedanlığı'nın Hsiung-Nulara (Hun) Yönelik Sınır Stratejisi Ss, 209-222
Çin'in Han Hanedanlığı'nın Hsiung-Nulara (Hun) Yönelik Sınır Stratejisi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat429
Özet | Abstract | Tam Metin |

Marget BIRO Savaş EĞİLMEZ  
Hunların Kafkasya’daki Varlığı Ss, 223-231
Hunların Kafkasya’daki Varlığı
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat430
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman GÜRBÜZ  
Boğa El-Kebir'in Ermeniye Seferi Ss, 233-250
Boğa El-Kebir'in Ermeniye Seferi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat431
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan GEYİKOĞLU  
Selçuklular'ın Deniz Politikası ve Denizcilik Faaliyetleri Ss, 251-267
Selçuklular'ın Deniz Politikası ve Denizcilik Faaliyetleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat432
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeki TEKİN  
Van Beylerbeyi Mustafa Paşa Vakfı Ss, 269-181
Van Beylerbeyi Mustafa Paşa Vakfı
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat433
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim AYKUN  
Tokat'ta Medfun Osmanlı Valileri Ss, 283-294
Tokat'ta Medfun Osmanlı Valileri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat434
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serpil SÜRMELİ  
Süleyman Necati Bey'in Kaleminden Şehid Topçu Binbaşı Erzurumlu Bekir Bey Ss, 295-302
Süleyman Necati Bey'in Kaleminden Şehid Topçu Binbaşı Erzurumlu Bekir Bey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat435
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nebahat ORAN ARSLAN  
Yalova, Gemlik, Orhangazi ve İzmit (Samanlıdağ) Bölgesinde Yaşanan Yunan Mezalimi ve Bölgeye Gönderilen Uluslar Arası Tahkik Heyetinin Çalışmaları Ss, 303-318
Yalova, Gemlik, Orhangazi ve İzmit (Samanlıdağ) Bölgesinde Yaşanan Yunan Mezalimi ve Bölgeye Gönderilen Uluslar Arası Tahkik Heyetinin Çalışmaları
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat436
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dündar ALİKILIÇ Kütüphanecilik  
Kayseri'de Kütüphane Geleneği Ss, 319-325
Kayseri'de Kütüphane Geleneği
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat437
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman MERT  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Oktay Belli, Kırgızistan'da Taş Balbal ve İnsan Biçimli Heykeller Stone Balbals And Statues in Human Form in Kirghizistan, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2003, VIII+166 S. Ss, 337-329
Oktay Belli, Kırgızistan'da Taş Balbal ve İnsan Biçimli Heykeller Stone Balbals And Statues in Human Form in Kirghizistan, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2003, VIII+166 S.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat438
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri