• Hızlı Erişim
  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 63
    Bugün Toplam : 2
    Genel Toplam : 574413

21 SayıEditör
Muammer AKPINAR

Editör Yardımcısı


Erzurum  2003

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenTülay ÇAKMAK  
Hsiung-Nu ( Hun) Kişi Ad ve Unvanlarlnın Eski Çince Yazı Çevrimi Ss, 1-17
Hsiung-Nu ( Hun) Kişi Ad ve Unvanlarlnın Eski Çince Yazı Çevrimi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat398
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kasımcan SADIKOV  
Kutadgu Bilig'de Geçen "Bayat Atı Birlâ" Kelime Öbegi Hakkında Ss, 19-24
Kutadgu Bilig'de Geçen "Bayat Atı Birlâ" Kelime Öbegi Hakkında
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat403
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman MERT  
Türkçe'de Hâl Kategorisi ve Öğretimi Ss, 25-31
Türkçe'de Hâl Kategorisi ve Öğretimi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat413
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nejdet KELEŞ  
Türk Dili ve Kültürünün Alman Dili ve Kültürüne Etkileri Ss, 33-51
Türk Dili ve Kültürünün Alman Dili ve Kültürüne Etkileri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat412
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selami ECE  
Bursalı Haşimi ve Eserleri Ss, 53-58
Bursalı Haşimi ve Eserleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat392
Özet | Abstract | Tam Metin |

M. Celâl VARIŞOĞLU  
Nedim'in Bir Beytini Göstergesilimsel Çerçevede Çözümleme Denemesi Ss, 59-71
Nedim'in Bir Beytini Göstergesilimsel Çerçevede Çözümleme Denemesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat406
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah BULUT  
Râsih'in Gemi ve Gemicilikle İlgili Bir Tarih Manzumesi Ss, 73-83
Râsih'in Gemi ve Gemicilikle İlgili Bir Tarih Manzumesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat409
Özet | Abstract | Tam Metin |

Müberra GÜRGENDERELİ  
Klasik Edebiyatımızda Mesel Haline Gelmiş Bazı Berceste Mısralar Ss, 85-97
Klasik Edebiyatımızda Mesel Haline Gelmiş Bazı Berceste Mısralar
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat402
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurullah YILMAZ  
Nil'in Üç Çocuğu İle Yaprak Dökümü Romanlarında İşlenen Ortak Motifler Ss, 99-112
Nil'in Üç Çocuğu İle Yaprak Dökümü Romanlarında İşlenen Ortak Motifler
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat407
Özet | Abstract | Tam Metin |

Orhan SÖYLEMEZ  
Türkiye Türkçesinde Özbek Tarihî Romanı Ss, 113-122
Türkiye Türkçesinde Özbek Tarihî Romanı
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat414
Özet | Abstract | Tam Metin |

Semra ŞEN  
Oğuz Kağan Destanı'nda ve Dede Korkut Hikâyeleri'nde Kadın Ss, 123-128
Oğuz Kağan Destanı'nda ve Dede Korkut Hikâyeleri'nde Kadın
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat408
Özet | Abstract | Tam Metin |

Latife KIRBAŞOĞLU KILIÇ  
Hikâye Yazarı Olarak Ahmet Hamdi Tanpınar Ss, 129-146
Hikâye Yazarı Olarak Ahmet Hamdi Tanpınar
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat397
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlgar İMAMVERDİYEV  
Azerbaycan Halk Âşıklarının Özgün Özellikleri Ss, 147-156
Azerbaycan Halk Âşıklarının Özgün Özellikleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat391
Özet | Abstract | Tam Metin |

Semra ALYILMAZ  
Âşık Mustafa Aladağ Ss, 157-162
Âşık Mustafa Aladağ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat390
Özet | Abstract | Tam Metin |

Alaattin UCA  
Kaybolmuş Folklorik Değerlerimizden Biri: "Delikli Taş" Ss, 163-167
Kaybolmuş Folklorik Değerlerimizden Biri: "Delikli Taş"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat400
Özet | Abstract | Tam Metin |

M. H. MANNAYOOL , Sinan DİNÇ, Leyla DERVİŞYEVA  
Tuva'da Eski Dağ Keçisi Tasvirleri Ss, 169-179
Tuva'da Eski Dağ Keçisi Tasvirleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat411
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cengiz ALYILMAZ  
Moğolistan'da Eski Türk Kültür ve Medeniyetine Ait Bazı Eserler ve Bulundukları Yerler Ss, 181-199
Moğolistan'da Eski Türk Kültür ve Medeniyetine Ait Bazı Eserler ve Bulundukları Yerler
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat405
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sayın DALKIRAN  
Tarih-i Cevdet'te İslam Mezhepleri II (Dürzîlik ve Nusayrîlik) Ss, 201-217
Tarih-i Cevdet'te İslam Mezhepleri II (Dürzîlik ve Nusayrîlik)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat410
Özet | Abstract | Tam Metin |

Neşe ERİN  
18. Yüzyılda Erzurum Tuzları: Osmanlı Tüketim Malları Tarihine Bir Katkı Ss, 219-229
18. Yüzyılda Erzurum Tuzları: Osmanlı Tüketim Malları Tarihine Bir Katkı
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat387
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selçuk URAL  
Ali Rıza Paşa Hükümeti'nin İstifası Üzerine Sivas Vilayeti'nden Gönderilen Protesto Telgrafları Ss, 231-240
Ali Rıza Paşa Hükümeti'nin İstifası Üzerine Sivas Vilayeti'nden Gönderilen Protesto Telgrafları
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat389
Özet | Abstract | Tam Metin |

A. Zeki MEMİOĞLU  
İmparatorluktan Cumhuriyete İlk Öğretimimiz Ss, 241-252
İmparatorluktan Cumhuriyete İlk Öğretimimiz
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat399
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeki KODAY  
Kıbrıs'ta Barışa Giden Yolda Güvenlik ve Toprak Sorunu Ss, 253-260
Kıbrıs'ta Barışa Giden Yolda Güvenlik ve Toprak Sorunu
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat401
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kenan ARINÇ  
Dünyada ve Türkiye'de Kış Sporlarına Alternatif Yeni Bir Sportif ve Turistik Aktivite; Çim Kayağı ve Demirtaş Barajı Çim Kayağı Merkezi Örneği (Bursa-Türkiye) Ss, 261-278
Dünyada ve Türkiye'de Kış Sporlarına Alternatif Yeni Bir Sportif ve Turistik Aktivite; Çim Kayağı ve Demirtaş Barajı Çim Kayağı Merkezi Örneği (Bursa-Türkiye)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat395
Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman TÜLÜCÜ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: "Divan Şiirinde Mitolojik Unsurlar" Adlı Eser Hakkında Ss, 279-307
"Divan Şiirinde Mitolojik Unsurlar" Adlı Eser Hakkında
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat394
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdülbaki ÇETİN  
Ahmed-i Dâî'ye Atfedilen Bir Eser: Cevâhirü'l-Maân'i Ss, 309-322
Ahmed-i Dâî'ye Atfedilen Bir Eser: Cevâhirü'l-Maân'i
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat388
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cem Şems TÜMER  
"Mektep" Dergisi ve Hakkında Yapılan Çalışmalara Dair Bazı Dikkatler Ss, 323-338
"Mektep" Dergisi ve Hakkında Yapılan Çalışmalara Dair Bazı Dikkatler
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat404
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arslan KÜÇÜKYILDIZ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Cengiz Aytmatov ve Orhan Söylemez'in Eseri Ss, 339-345
Cengiz Aytmatov ve Orhan Söylemez'in Eseri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat393
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer YILAR  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Gümüşhane ve Bayburt Masalları Ss, 347-349
Gümüşhane ve Bayburt Masalları
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat396
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kâzım KÖKTEKİN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Prof. Dr. Recep Toparlı, Ahmet Vefik Paşa, Lehçe-i Osmânî, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2000, XXV+1005 s. Ss, 351-354
Prof. Dr. Recep Toparlı, Ahmet Vefik Paşa, Lehçe-i Osmânî, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2000, XXV+1005 s.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1206
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri