• Hızlı Erişim
  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 90
    Bugün Toplam : 6
    Genel Toplam : 574417

20 SayıEditör
Muammer AKPINAR

Editör Yardımcısı


Erzurum  2002

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMukim SAĞIR  
Ses Olayları Bakımından Anadolu Ağızları Ss, 1-7
Ses Olayları Bakımından Anadolu Ağızları
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat379
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bilal AKTAN  
"Kütahya ve Yöresi Ağızları" Üzerine Ss, 9-21
"Kütahya ve Yöresi Ağızları" Üzerine
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat371
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdülbaki ÇETİN  
Letâyifü'l-Kudsiyye'ye Dair Yazarı, Sunulduğu Kişi ve Telif Tarihi Hakkında Düşünceler Ss, 23-32
Letâyifü'l-Kudsiyye'ye Dair Yazarı, Sunulduğu Kişi ve Telif Tarihi Hakkında Düşünceler
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat372
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cumali ŞABANOV  
Özbek Türkçesi ve Türkiye Türkçesinde "Ket-" / "Git-" Fiilinin Benzer ve Farklı Yönleri Ss, 33-41
Özbek Türkçesi ve Türkiye Türkçesinde "Ket-" / "Git-" Fiilinin Benzer ve Farklı Yönleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat376
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cüneyt EREN Latih Suud Jassim  
Türk Dostu Bhopal Emiri Sıddık Hasan Han'ın Arap Dilindeki Yeri Ss, 43-59
Türk Dostu Bhopal Emiri Sıddık Hasan Han'ın Arap Dilindeki Yeri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat383
Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman TÜLÜCÜ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: "Türk Dillerinde Akrabalık Adları" İsimli Kitap Üzerine Ss, 61-65
"Türk Dillerinde Akrabalık Adları" İsimli Kitap Üzerine
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat382
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ruhattin YAZOĞLU  
Hümanizm ve Mevlâna Ss, 67-83
Hümanizm ve Mevlâna
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat369
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsa ÇELİK  
Mevlana'nın Mesnevisi'nin Yedinci Cildi Üzerine Ss, 85-98
Mevlana'nın Mesnevisi'nin Yedinci Cildi Üzerine
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat373
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selami ECE  
Modern Öyküleme Teorileri Açısından Mesnevi Ss, 99-105
Modern Öyküleme Teorileri Açısından Mesnevi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat375
Özet | Abstract | Tam Metin |

Orhan BAŞARAN  
Osmanlı Tarihçisi İdris-i Bitlisî'nin Ünlü Türk Şairi Nizâmî'ye Bir Naziresi Ss, 107-125
Osmanlı Tarihçisi İdris-i Bitlisî'nin Ünlü Türk Şairi Nizâmî'ye Bir Naziresi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat374
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulkadir ERKAL  
Ahmet Dursun Natıki ve Divanı Üzerine Ss, 127-137
Ahmet Dursun Natıki ve Divanı Üzerine
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat363
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Uğur NALCIOĞLU  
Avusturyalı Orientalist Hammer-Purgstall'da Osmanlı Şiiri Ss, 139-143
Avusturyalı Orientalist Hammer-Purgstall'da Osmanlı Şiiri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat364
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet TÖRENEK  
Abdülhak Hâmid'in Şiirinde Ben'in Görünümü Ss, 145-156
Abdülhak Hâmid'in Şiirinde Ben'in Görünümü
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat361
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuncer KÜÇÜKBATIR  
19. Yüzyıl Türk ve Alman Yazınında Eski-Yeni Çatışması Ss, 157-161
19. Yüzyıl Türk ve Alman Yazınında Eski-Yeni Çatışması
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat360
Özet | Abstract | Tam Metin |

Lale AMİNOVA Semra ALYILMAZ  
Yaşar Kemal'in "Yılanı Öldürseler" Hikâyesi ve Abdulla Kadirî'nin "Ötgen Günler" Romanlarında "Saf Aşk" Teması ve Kadın Motifi Ss, 163-168
Yaşar Kemal'in "Yılanı Öldürseler" Hikâyesi ve Abdulla Kadirî'nin "Ötgen Günler" Romanlarında "Saf Aşk" Teması ve Kadın Motifi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat385
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin BAYDEMİR  
Rüstem Han Destanı ve Destandaki Olağanüstü Motifler Ss, 169-177
Rüstem Han Destanı ve Destandaki Olağanüstü Motifler
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat378
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeki TEKİN  
Yavuz Sultan Selim Döneminde Urfa'nın İdari Taksimatı Ss, 179-204
Yavuz Sultan Selim Döneminde Urfa'nın İdari Taksimatı
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat386
Özet | Abstract | Tam Metin |

A. Zeki MEMİOĞLU  
Tanzimat Devri Sanayi Krizi Ss, 205-217
Tanzimat Devri Sanayi Krizi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat380
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sayın DALKIRAN  
"Târih-i Cevdet"te İslâm Mezhepleri Ss, 219-252
"Târih-i Cevdet"te İslâm Mezhepleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat381
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nazım MUSTAFA Beşir MUSTAFAYEV  
Gümrü Tarihinden Sayfalar Ss, 253-261
Gümrü Tarihinden Sayfalar
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat368
Özet | Abstract | Tam Metin |

Makbule SARIKAYA  
Erzurum Kongresi'nde Rizeli Delegelerin Faaliyetleri Ss, 263-274
Erzurum Kongresi'nde Rizeli Delegelerin Faaliyetleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat366
Özet | Abstract | Tam Metin |

Alaattin UCA  
Vergi Hukuku Tarihimizden Bir Sayfa: Varlık Vergisi Kanunu ve Eleştirilen Yönleri Ss, 275-289
Vergi Hukuku Tarihimizden Bir Sayfa: Varlık Vergisi Kanunu ve Eleştirilen Yönleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat384
Özet | Abstract | Tam Metin |

Babek KURBANOV  
Rusya Federasyonu'nda Yaşayan Azeri Türkleri: Azerros Teşkilatı ve Şehriyâr Meclisi Ss, 291-302
Rusya Federasyonu'nda Yaşayan Azeri Türkleri: Azerros Teşkilatı ve Şehriyâr Meclisi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat377
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cengiz ALYILMAZ  
Eski Türk Şehirleri ve Semerkant Ss, 303-311
Eski Türk Şehirleri ve Semerkant
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat367
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selahattin TOZLU Murat KÜÇÜKUĞURLU  
Erzurum Evleri (Tarihî Kayıt ve Şahitlere Göre) Ss, 313-129
Erzurum Evleri (Tarihî Kayıt ve Şahitlere Göre)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat365
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selçuk COŞKUN  
Kırgızistan'lı Bir Âlim: Şerafeddin Kervânî (1905-1985) Hayatı, Eserleri ve Hadisçiliği Ss, 331-346
Kırgızistan'lı Bir Âlim: Şerafeddin Kervânî (1905-1985) Hayatı, Eserleri ve Hadisçiliği
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat370
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rahmahoca İMAMHOCAYEV Osman MERT  
Afgan Aydını ve Yazarı Mahmut Tarzi ve Osmanlı-Türkiye Ss, 347-352
Afgan Aydını ve Yazarı Mahmut Tarzi ve Osmanlı-Türkiye
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat362
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri