• Hızlı Erişim
  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 85
    Bugün Toplam : 4
    Genel Toplam : 574415

2 SayıEditör
Muammer AKPINAR

Editör Yardımcısı


Erzurum  1995

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenSaliha KODAY  
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Yerleşmeler Ss, 1-16
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Yerleşmeler
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat54
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeki KODAY  
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin Coğrafi Özellikleri Ss, 17-46
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin Coğrafi Özellikleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat55
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeki KODAY  
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye ile Olan Ulaşım Faaliyetlerine Coğrafi Bir Bakış Ss, 47-70
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye ile Olan Ulaşım Faaliyetlerine Coğrafi Bir Bakış
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat56
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet İNBAŞI  
Fetihten İtibaren Üsküb'de Türk Nüfusu Ss, 71-80
Fetihten İtibaren Üsküb'de Türk Nüfusu
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat57
Özet | Abstract | Tam Metin |

Numan KÜLEKÇİ Turgut Karabey  
Fetihname-i Kıbrıs Ss, 81-102
Fetihname-i Kıbrıs
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat58
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selçuk GÜNAY  
II. Abdülhamid Devrinin Son Yıllarında Güneydoğu Anadolu ile Kuzey Irakta Aşiret Mücadeleleri ve Milli Aşireti Reisi İbrahim Paşa Ss, 103-132
II. Abdülhamid Devrinin Son Yıllarında Güneydoğu Anadolu ile Kuzey Irakta Aşiret Mücadeleleri ve Milli Aşireti Reisi İbrahim Paşa
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat59
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sadık SARISAMAN*  
Birinci Dünya Savaşı'nda İran Afşarları'na Yönelik Çabalarımız Ss, 133-148
Birinci Dünya Savaşı'nda İran Afşarları'na Yönelik Çabalarımız
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat60
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sadık SARISAMAN*  
Birinci Dünya Savaşı'nda Salarüddevle Olayı Ss, 149-154
Birinci Dünya Savaşı'nda Salarüddevle Olayı
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat61
Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman TÜLÜCÜ  
İbn Nühennâ Sözlüğü ve Bu Sözlükte "Kadın" ve "Kadın Akrabalık Adları" İçin Kullanılan Sözler Ss, 155-166
İbn Nühennâ Sözlüğü ve Bu Sözlükte "Kadın" ve "Kadın Akrabalık Adları" İçin Kullanılan Sözler
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat62
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hacalı NECEFOĞLU  
Unutulmaz Dâhi Ss, 167-168
Unutulmaz Dâhi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat63
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Bey Hüseyinzâde TURAN Hacalı NECEFOĞLU  
Mendeleyev ve Kimya Ss, 169-184
Mendeleyev ve Kimya
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat64
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri