• Hızlı Erişim
  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 177
    Bugün Toplam : 10
    Genel Toplam : 574421

19 SayıEditör
Muammer AKPINAR

Editör Yardımcısı


Erzurum  2002

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenVeyis DEĞİRMENÇAY  
Kelimenin Tekrarı Sanatlarından Reddü's-Sadr 'Ale'l-'Acuz-Reddü'l-'Acuz 'Ale's-Sadr Ss, 1-32
Kelimenin Tekrarı Sanatlarından Reddü's-Sadr 'Ale'l-'Acuz-Reddü'l-'Acuz 'Ale's-Sadr
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat349
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdülbaki ÇETİN  
Bir Noktalama İşareti Olarak Kat' Ss, 33-37
Bir Noktalama İşareti Olarak Kat'
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat335
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selami ECE  
İktibas Ss, 39-53
İktibas
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat348
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulkadir ERKAL  
Elias John Wilkinson Gibb ve Abdülhak Hamid'e Yazdığı İki Mektup Ss, 55-70
Elias John Wilkinson Gibb ve Abdülhak Hamid'e Yazdığı İki Mektup
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat337
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsa ÇELİK  
Mevlânâ'nın Mesnevî'sinin Tercüme ve Şerhleri Ss, 71-93
Mevlânâ'nın Mesnevî'sinin Tercüme ve Şerhleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat351
Özet | Abstract | Tam Metin |

O. Kemâl TAVUKÇU  
14. Yüzyıl Mevlevi Şâirlerinden Eflâkî Dede'nin Bilinmeyen İki Şiir Ss, 95-107
14. Yüzyıl Mevlevi Şâirlerinden Eflâkî Dede'nin Bilinmeyen İki Şiir
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat331
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sedat ADIGÜZEL  
Ali Şir Nevayi, Yaşamı, Edebi Kişiliği ve Eserleri Ss, 109-115
Ali Şir Nevayi, Yaşamı, Edebi Kişiliği ve Eserleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat333
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kâzım KÖKTEKİN  
Ali Şir Nevâyi'nin Türkçeciliği Ss, 117-121
Ali Şir Nevâyi'nin Türkçeciliği
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat334
Özet | Abstract | Tam Metin |

Metin AKKUŞ  
Tarihî ve Edebî Bir Kişilik Olarak Nevaî (Herat, 1441-1501) Ve Nevaî'nin Eserlerinde İnsan Problemi Ss, 123-132
Tarihî ve Edebî Bir Kişilik Olarak Nevaî (Herat, 1441-1501) Ve Nevaî'nin Eserlerinde İnsan Problemi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat355
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bilge SEYİDOĞLU  
Ferhat İle Şirin Ss, 133-135
Ferhat İle Şirin
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat340
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rıdvan CANIM  
Türk Kültür ve Edebiyatında Ali Şîr Nevâyî ve Türkiye'de Ali Şîr Nevâyî Çalışmaları Ss, 137-146
Türk Kültür ve Edebiyatında Ali Şîr Nevâyî ve Türkiye'de Ali Şîr Nevâyî Çalışmaları
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat356
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rafael MEMMEDELİYEV Nergiz MEMMEDELİYEVA  
Nizamî ve Fuzûlî'nin İmgeler Dünyasının Memmed Guliyev'in Müzik Eserlerindeki Yeri Ss, 147-151
Nizamî ve Fuzûlî'nin İmgeler Dünyasının Memmed Guliyev'in Müzik Eserlerindeki Yeri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat352
Özet | Abstract | Tam Metin |

Suat UMAGAN  
Hikmet ve Hiciv Şairi Olarak Seyrânî Ss, 153-169
Hikmet ve Hiciv Şairi Olarak Seyrânî
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat346
Özet | Abstract | Tam Metin |

Lütfi SEZEN  
Yeşilırmak Üzerine Tokat'tan Derlenmiş Maniler Ss, 171-179
Yeşilırmak Üzerine Tokat'tan Derlenmiş Maniler
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat359
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlgar İMAMVERDİYEV  
Güney Azerbaycan Türkleri'nde Âşıklarla Yapılan Düğün Törenlerindeki Bazı Gelenekler ve Özgün Özellikler Ss, 181-195
Güney Azerbaycan Türkleri'nde Âşıklarla Yapılan Düğün Törenlerindeki Bazı Gelenekler ve Özgün Özellikler
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat344
Özet | Abstract | Tam Metin |

F. V. AHMEDOVA Gülhan ATNUR  
Seyfelmölik Ss, 197-206
Seyfelmölik
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat354
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fazlı POLAT  
Türk Toplumunda Zihniyet Oluşumu Açısından Dînî Sosyalleşme ve Kaşılaşılan Bazı Problemler Ss, 207-217
Türk Toplumunda Zihniyet Oluşumu Açısından Dînî Sosyalleşme ve Kaşılaşılan Bazı Problemler
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat357
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin GÜLLÜCE  
Erzurumlu Şeyhülislâm Mûsâ Kâzım ve Kur'ân'ın İ'câzı Hakkındaki Görüşleri Ss, 219-227
Erzurumlu Şeyhülislâm Mûsâ Kâzım ve Kur'ân'ın İ'câzı Hakkındaki Görüşleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat339
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ilgar HÜSEYİNOV  
Adet ve Ananelerimiz Manevi-Ahlaki Değerlerimizdir Ss, 229-232
Adet ve Ananelerimiz Manevi-Ahlaki Değerlerimizdir
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat332
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cüneyt EREN Nurullah YILMAZ  
Hindistan Bhopal Emîri Ve Müfessir Sıddık Hasan Han'ın Osmanlı Devleti İle İlişkisi Ss, 233-238
Hindistan Bhopal Emîri Ve Müfessir Sıddık Hasan Han'ın Osmanlı Devleti İle İlişkisi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat347
Özet | Abstract | Tam Metin |

Besim ÖZCAN  
Ölümünün 102. Yıldönümünde Gazi Osman Paşa ve Plevne'den Manzaralar Ss, 239-254
Ölümünün 102. Yıldönümünde Gazi Osman Paşa ve Plevne'den Manzaralar
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat353
Özet | Abstract | Tam Metin |

Alaattin UCA  
Çanakkale Zaferi Osmanlı Parlamentosu'nda Nasıl Yankı Buldu? Ss, 255-279
Çanakkale Zaferi Osmanlı Parlamentosu'nda Nasıl Yankı Buldu?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat336
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selçuk URAL Nebahat ORAN ASLAN  
Gizli Zabıt Ceridelerine Göre TBMM'nin Tanınma Çabaları: Londra Konferansına Katılma Meselesi Ss, 281-295
Gizli Zabıt Ceridelerine Göre TBMM'nin Tanınma Çabaları: Londra Konferansına Katılma Meselesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat343
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esat CAN  
Kemal Tahir'in Kurtuluş Savaşı Romanlarında Mustafa Kemal Ss, 297-304
Kemal Tahir'in Kurtuluş Savaşı Romanlarında Mustafa Kemal
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat350
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selami SÖNMEZ  
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Eğitim Felsefesi, Amacı ve Politikası Ss, 305-330
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Eğitim Felsefesi, Amacı ve Politikası
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat341
Özet | Abstract | Tam Metin |

S. Esin DAYI  
Hatay Devleti ve Hatay'ın Anavatan'a Katılması Ss, 331-340
Hatay Devleti ve Hatay'ın Anavatan'a Katılması
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat345
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dündar ALİKILIÇ  
Geçmişten Günümüze Erzurum Kütüphaneleri Ss, 341-348
Geçmişten Günümüze Erzurum Kütüphaneleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat342
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman MERT  
Türkçe'nin Eğitim ve Öğretimi Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi Ss, 349-381
Türkçe'nin Eğitim ve Öğretimi Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat358
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri