• Hızlı Erişim
  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 88
    Bugün Toplam : 5
    Genel Toplam : 574416

18 SayıEditör
Muammer AKPINAR

Editör Yardımcısı


Erzurum  2001

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenCüneyt EREN  
Prof. Dr. M. Sadi Çöğenli'nin Hayatı ve Eserleri Ss, 1-23
Prof. Dr. M. Sadi Çöğenli'nin Hayatı ve Eserleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat324
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kâzım KÖKTEKİN  
Prof. Dr. Sadi Çöğenli'nin Türk Dili İle İlgili Çalışmalar Ss, 25-26
Prof. Dr. Sadi Çöğenli'nin Türk Dili İle İlgili Çalışmalar
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat326
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurullah YILMAZ  
Prof. Dr. M. Sadi Çöğenli ve Akademik Hayatta Bıraktığı İzler Ss, 27-29
Prof. Dr. M. Sadi Çöğenli ve Akademik Hayatta Bıraktığı İzler
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat325
Özet | Abstract | Tam Metin |

M. Sadi ÇÖĞENLİ  
Erzurum Eski Valilerinden Hasan Samih Paşa'nın Biyografisine Ait Önemli Bir Vesika Ss, 31-35
Erzurum Eski Valilerinden Hasan Samih Paşa'nın Biyografisine Ait Önemli Bir Vesika
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat301
Özet | Abstract | Tam Metin |

H. Ömer KARPUZ Ahmet AKÇATAŞ  
Metinde Anlam Bağları Üzerine Ss, 37-47
Metinde Anlam Bağları Üzerine
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat316
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zilale HUDAYBERGONOVA  
Türkiye Türkçesi ve Özbekçede Devrik Tümce Ss, 49-55
Türkiye Türkçesi ve Özbekçede Devrik Tümce
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat329
Özet | Abstract | Tam Metin |

Avni GÖZÜTOK  
Muhammed Kerim Bulgarî'nin Bulgarca [Tatarca] - Arapça - Farsça Sözlüğü Ss, 57-78
Muhammed Kerim Bulgarî'nin Bulgarca [Tatarca] - Arapça - Farsça Sözlüğü
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat320
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cevat YERDELEN  
Haleti'de Kısaltma Öbekleri Ss, 79-92
Haleti'de Kısaltma Öbekleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat304
Özet | Abstract | Tam Metin |

Müzahir KILIÇ  
Edebiyat Tarihi Bakımından Kırk Hadisler Ss, 93-101
Edebiyat Tarihi Bakımından Kırk Hadisler
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat298
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halit BALKAYA  
Türk Edebiyatı'nda Edhem ü Hümâ (Edhem-Nâme) Mesnevileri ve Bir Yanlışlığa Dair Ss, 103-106
Türk Edebiyatı'nda Edhem ü Hümâ (Edhem-Nâme) Mesnevileri ve Bir Yanlışlığa Dair
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat328
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulkadir ERKAL  
Divan Edebiyatı'nda Hazaniyye ve Nev'inin 'Hazaniyye-İ Latife'e İsimli Kasidesi Ss, 107-152
Divan Edebiyatı'nda Hazaniyye ve Nev'inin 'Hazaniyye-İ Latife'e İsimli Kasidesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat297
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ekrem KARADİŞOĞULLARI  
Kilisli Dr. Rifat Kardam'ın Evliya Çelebi Seyahatnamesiyle İlgili Bir Yazısı Üzerine Ss, 153-162
Kilisli Dr. Rifat Kardam'ın Evliya Çelebi Seyahatnamesiyle İlgili Bir Yazısı Üzerine
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat312
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülhan ATNUR  
Tatar Halk Şiirinde Nazım Türü Olarak Beyit ve Sak-Sok Beyiti Ss, 163-170
Tatar Halk Şiirinde Nazım Türü Olarak Beyit ve Sak-Sok Beyiti
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat327
Özet | Abstract | Tam Metin |

Eflatun NEİMETZADE  
Azerbaycan'da Halk Tiyatrosunun Oluşumu Üzerine Ss, 171-177
Azerbaycan'da Halk Tiyatrosunun Oluşumu Üzerine
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat292
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman MERT  
Azerbaycanlı Şair, Yazar Veli Hramçaylı Ss, 179-186
Azerbaycanlı Şair, Yazar Veli Hramçaylı
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat293
Özet | Abstract | Tam Metin |

Babek KURBANOV  
Üstad Âşık: Âşık Şemşir Ss, 187-191
Üstad Âşık: Âşık Şemşir
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat330
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin BAYDEMİR  
M. T. Aybek'in "Nevâî" Adlı Romanına Sosyolojik Açıdan Bir Yaklaşım Ss, 193-199
M. T. Aybek'in "Nevâî" Adlı Romanına Sosyolojik Açıdan Bir Yaklaşım
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat314
Özet | Abstract | Tam Metin |

Saim YILMAZ  
Nizami Gencevî'de Adaletli Yönetici İdeası Ss, 201-210
Nizami Gencevî'de Adaletli Yönetici İdeası
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat321
Özet | Abstract | Tam Metin |

Seyran KURBANOV  
Azerbaycan Halısında Renklerin Uygulanması Ss, 211-214
Azerbaycan Halısında Renklerin Uygulanması
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat291
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin YURTTAŞ  
Erzurum - Ilıca / Alaca Köyü Camii Ss, 215-227
Erzurum - Ilıca / Alaca Köyü Camii
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat300
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murtaza KÖSE  
Osmanlıda Borsa ve Galata Bankerlerinin Devletin Mali Yapısındaki Yeri Ss, 229-251
Osmanlıda Borsa ve Galata Bankerlerinin Devletin Mali Yapısındaki Yeri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat323
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsa TAK  
Osmanlı Döneminde Ereğli Kömür Madenleri'nde Faaliyet Gösteren Şirketler Ss, 253-257
Osmanlı Döneminde Ereğli Kömür Madenleri'nde Faaliyet Gösteren Şirketler
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat322
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Ali GAZEL  
İkinci Meşrutiyet Döneminde Lynch İmtiyazı Meselesi Ve Hüseyin Hilmi Paşa'nın İstifası Ss, 259-266
İkinci Meşrutiyet Döneminde Lynch İmtiyazı Meselesi Ve Hüseyin Hilmi Paşa'nın İstifası
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat306
Özet | Abstract | Tam Metin |

Alaattin UCA  
Erzurumluların Serdengeçti Türküsü Ss, 267-273
Erzurumluların Serdengeçti Türküsü
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat303
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yavuz ASLAN  
"Milli Mücadele" Döneminde Türk-Sovyet İlişkilerinde Molokanlar (Malakanlar) Sorunu Ss, 275-307
"Milli Mücadele" Döneminde Türk-Sovyet İlişkilerinde Molokanlar (Malakanlar) Sorunu
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat317
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selçuk URAL  
Milli Mücadele'de Yunanlılaştırma Hareketinin Siyasi Kolu: Yunan Fevkalade Yüksek Komiserliği Ss, 309-319
Milli Mücadele'de Yunanlılaştırma Hareketinin Siyasi Kolu: Yunan Fevkalade Yüksek Komiserliği
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat319
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halis ALAR  
Çağdaş Türk Eğitimi Açısından Üniversite-Kütüphane İlişkisi Üzerine Bir İnceleme Ss, 321-333
Çağdaş Türk Eğitimi Açısından Üniversite-Kütüphane İlişkisi Üzerine Bir İnceleme
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat295
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdülbaki ÇETİN  
Journal Of Turkish Studies/Türklük Bilgisi Araştırmaları (Jts/Tuba) Dizini (1-24/III. Ciltler) Ss, 335-358
Journal Of Turkish Studies/Türklük Bilgisi Araştırmaları (Jts/Tuba) Dizini (1-24/III. Ciltler)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat309
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri