• Hızlı Erişim
  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 87
    Bugün Toplam : 9
    Genel Toplam : 574420

17 SayıEditör
Muammer AKPINAR

Editör Yardımcısı


Erzurum  2001

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenCengiz ALYILMAZ  
Prof. Dr. Efrasiyap Gemalmaz'ın Hayatı ve Eserleri Ss, 1-8
Prof. Dr. Efrasiyap Gemalmaz'ın Hayatı ve Eserleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat259
Özet | Abstract | Tam Metin |

Semra ALYILMAZ  
Prof. Dr. Efrasiyap Gemalmaz Hakkında Söylenenler Ss, 9-21
Prof. Dr. Efrasiyap Gemalmaz Hakkında Söylenenler
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat258
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mukim SAĞIR  
Hocam, Çağdaş İnsan Efrasiyap Gemalmaz Ss, 23-23
Hocam, Çağdaş İnsan Efrasiyap Gemalmaz
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat244
Özet | Abstract | Tam Metin |

Türkiyat Dergisi  
Yazıya Geçirme (Transcription) ve Yazı Çevirimi (Translitteration) Ss, 25-37
Yazıya Geçirme (Transcription) ve Yazı Çevirimi (Translitteration)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat286
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yavuz AKPINAR  
Son Dönem İran Türkçesi'nde Türkiye Türkçesi'nin Etkileri Ss, 39-52
Son Dönem İran Türkçesi'nde Türkiye Türkçesi'nin Etkileri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat268
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şahbender ÇORAKLI  
Türkçe'nin Yaratma Gücü: İkilemeler (I) Ss, 53-60
Türkçe'nin Yaratma Gücü: İkilemeler (I)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat274
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muharrem DAŞDEMİR  
Dedem Korkut Kitabı'nda /-(Y)An+Da/ Zarf-Fiilinden Farklı Olarak /-(Y)An/+ /Da/ Yapıları Ss, 61-67
Dedem Korkut Kitabı'nda /-(Y)An+Da/ Zarf-Fiilinden Farklı Olarak /-(Y)An/+ /Da/ Yapıları
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat239
Özet | Abstract | Tam Metin |

Funda KARA  
Gençliğe Hitabe'deki İsim ve Sıfat Tamlamaları Ss, 69-73
Gençliğe Hitabe'deki İsim ve Sıfat Tamlamaları
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat243
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hülya ÇEVİRME  
Yunus Emre'nin Bir Şiirinin Göstergebilim Açısından İncelenmesi Ss, 75-80
Yunus Emre'nin Bir Şiirinin Göstergebilim Açısından İncelenmesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat288
Özet | Abstract | Tam Metin |

Adnan KARAİSMAİLOĞLU  
Osmanlı Dönemi Türk Şiirinin İran Edebiyatı İle Münasebeti Üzerine Düşünceler Ss, 81-93
Osmanlı Dönemi Türk Şiirinin İran Edebiyatı İle Münasebeti Üzerine Düşünceler
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat252
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah BULUT  
Rasih'in Okçulukla İlgili Bir Manzumesi Ss, 95-104
Rasih'in Okçulukla İlgili Bir Manzumesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat261
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sedat ADIGÜZEL  
Deli Kür Romanı'nın Kültürel Altyapısın İncelenmesi Ss, 105-110
Deli Kür Romanı'nın Kültürel Altyapısın İncelenmesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat240
Özet | Abstract | Tam Metin |

İrfan Murat YILDIRIM  
Azerbaycan Modern Hikâye ve Romanına Halk Edebiyatı Tesirleri ve Yusuf Vezir Çemenzeminli Ss, 111-118
Azerbaycan Modern Hikâye ve Romanına Halk Edebiyatı Tesirleri ve Yusuf Vezir Çemenzeminli
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat237
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlgar İMAMVERDİYEV  
XX. Asır Güney Azerbaycan'ın Âşık Muhiti ve Bazı Sorunları Ss, 119-132
XX. Asır Güney Azerbaycan'ın Âşık Muhiti ve Bazı Sorunları
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat283
Özet | Abstract | Tam Metin |

Filiz KIRBAŞOĞLU  
Yadgar Abid ve Bazı Şiirlerinden Örnekler Ss, 133-143
Yadgar Abid ve Bazı Şiirlerinden Örnekler
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat284
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kemal ALYILMAZ  
Kırgız Atasözlerinden Seçmeler Ss, 145-155
Kırgız Atasözlerinden Seçmeler
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat247
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selda KULLUK YERDELEN  
Osmanlı Şenliklerinde Kullanılan Nahıl, Yapma Bahçe, Şekerden Tasvirler ve Tasarımcıları Ss, 157-164
Osmanlı Şenliklerinde Kullanılan Nahıl, Yapma Bahçe, Şekerden Tasvirler ve Tasarımcıları
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat255
Özet | Abstract | Tam Metin |

Merdan GÜVEN  
Kadim Türk Yurdu Erzurum'da İlk Folklor Derlemelerinden Bugüne Ss, 165-172
Kadim Türk Yurdu Erzurum'da İlk Folklor Derlemelerinden Bugüne
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat246
Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman TÜLÜCÜ  
Meddahlık ve Meddah Hikâyeleri İle İlgili Önemli Bir Eser Ss, 173-190
Meddahlık ve Meddah Hikâyeleri İle İlgili Önemli Bir Eser
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat248
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin YURTTAŞ  
Erzurum Ulu Camii'ne Ait Yeni Bir Kitabe ve Yapı Hakkında Bazı Düşünceler Ss, 191-207
Erzurum Ulu Camii'ne Ait Yeni Bir Kitabe ve Yapı Hakkında Bazı Düşünceler
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat241
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman Fikri SERTKAYA  
Moğolistan'dan Bilinmeyen Bir Yazıtın Parçası Ss, 209-211
Moğolistan'dan Bilinmeyen Bir Yazıtın Parçası
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat250
Özet | Abstract | Tam Metin |

V. D. KUBAREV D. Tsevendorj, Osman Sarıdiken  
Batı Moğolistandaki Taşbabalar Ss, 313-324
Batı Moğolistandaki Taşbabalar
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat238
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet İNBAŞI  
Sultan I. Murad'ın Evrenos Bey'e Mektubu Ss, 225-236
Sultan I. Murad'ın Evrenos Bey'e Mektubu
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat269
Özet | Abstract | Tam Metin |

A. Zeki MEMİOĞLU  
Musavver İran Sefaretnâmesi (1811) Elçi: Yasinci-Zâde Seyyid Abdulvahhab Efendi Ss, 237-245
Musavver İran Sefaretnâmesi (1811) Elçi: Yasinci-Zâde Seyyid Abdulvahhab Efendi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat251
Özet | Abstract | Tam Metin |

Besim ÖZCAN  
Trabzon Eyaleti'nin Kırım Harbi'ne Katkıları Ss, 247-260
Trabzon Eyaleti'nin Kırım Harbi'ne Katkıları
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat272
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rahmahoca İMAMHOCAYEV  
Afganistan ve Türkiye Ss, 261-266
Afganistan ve Türkiye
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat236
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selçuk URAL Mehmet OKUR  
Vali İzzet Bey'in Kaleminden İzmir'in İşgali Ss, 267-274
Vali İzzet Bey'in Kaleminden İzmir'in İşgali
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat280
Özet | Abstract | Tam Metin |

Günay ÇAĞLAR  
Türkiye-Sovyet Rusya Arasında Türkiye'nin Bugünkü Kuzeydoğu Sınırının Belirlenmesi Süreci ve Kars Antlaşması Ss, 275-304
Türkiye-Sovyet Rusya Arasında Türkiye'nin Bugünkü Kuzeydoğu Sınırının Belirlenmesi Süreci ve Kars Antlaşması
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat276
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dündar ALİKILIÇ  
Tarih Boyunca Trabzon Havalisinde Kütüphaneler Ss, 305-312
Tarih Boyunca Trabzon Havalisinde Kütüphaneleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat271
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammetcan TALİPOV  
Özbekistan Cumhuriyeti - Basra Körfezi Ülkeleri İktisadi İşbirliği Ss, 315-316
Özbekistan Cumhuriyeti - Basra Körfezi Ülkeleri İktisadi İşbirliği
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat256
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet UZUN  
Sanayi Tarihimize İlişkin Bir Eser ve Tahlili Ss, 317-336
Sanayi Tarihimize İlişkin Bir Eser ve Tahlili
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat265
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kasımcan SADIKOV  
Uygur Yazılı 'Rahatu'l-Kulub' Kitabı Ss, 337-344
Uygur Yazılı 'Rahatu'l-Kulub' Kitabı
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat278
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murtaza KÖSE  
Ferganalı Bir Hukukçu Mergınani ve Hidaye Adlı Eseri Ss, 345-363
Ferganalı Bir Hukukçu Mergınani ve Hidaye Adlı Eseri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat242
Özet | Abstract | Tam Metin |

Alaattin UCA  
Mirza Fethali Ahundzâde'nin Türk Dünyası'na Hizmetleri Ss, 365-382
Mirza Fethali Ahundzâde'nin Türk Dünyası'na Hizmetleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat249
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri