• Hızlı Erişim
  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 76
    Bugün Toplam : 4
    Genel Toplam : 574415

16 SayıEditör
Muammer AKPINAR

Editör Yardımcısı


Erzurum  2001

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenVahit ZAHİDOĞLU  
Kitab-ı Dede Korkut'taki Bazı Kelimeler Üzerine Ss, 1-11
Kitab-ı Dede Korkut'taki Bazı Kelimeler Üzerine
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat605
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kâzım KÖKTEKİN  
Kırşehirli İsa'nın Dâstân-I İbrâhim'i ve Dili Ss, 13-26
Kırşehirli İsa'nın Dâstân-I İbrâhim'i ve Dili
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat606
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arzu S. ERTANE BAYDAR Turgut BAYDAR  
Türkiye Türkçesinde Kelime Grupları Ss, 27-47
Türkiye Türkçesinde Kelime Grupları
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat607
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah ŞAHİN  
Edebî Bir Tür Olarak Klâsik Edebiyatımızda Esmâ-İ Hüsnâ'lar Ss, 49-57
Edebî Bir Tür Olarak Klâsik Edebiyatımızda Esmâ-İ Hüsnâ'lar
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat608
Özet | Abstract | Tam Metin |

O. Kemâl TAVUKÇU  
Yenişehirli Avni Bey'in Âb-Nâme Adlı Eseri Üzerine Ss, 59-79
Yenişehirli Avni Bey'in Âb-Nâme Adlı Eseri Üzerine
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat609
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rıdvan CANIM  
Yirmibirinci Asrın Başında Balkanlarda Yaşayan ve Türkçe Yazan Şairler Ss, 81-85
Yirmibirinci Asrın Başında Balkanlarda Yaşayan ve Türkçe Yazan Şairler
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat610
Özet | Abstract | Tam Metin |

Orhan SÖYLEMEZ  
Hayatın Mânâsı Ss, 87-97
Hayatın Mânâsı
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat611
Özet | Abstract | Tam Metin |

M. Abdullah ARSLAN  
Necip Fazıl Kısakürek'in Şiirlerinde "Sonsuzluk" Ss, 99-105
Necip Fazıl Kısakürek'in Şiirlerinde "Sonsuzluk"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat612
Özet | Abstract | Tam Metin |

Maksut Yiğitbaş  
Dersaadette Sabah Ezanları İle Kiralık Konak Romanlarına Sosyolojik İnceleme Metodu İle Bakış Ss, 107-120
Dersaadette Sabah Ezanları İle Kiralık Konak Romanlarına Sosyolojik İnceleme Metodu İle Bakış
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat613
Özet | Abstract | Tam Metin |

Banıçiçek KIRZIOĞLU  
Azerbaycan'ın Ünlü Şair-Dram Yazarı Rasizâde Hüseyin Câvid ve İki Şiiri Ss, 142-121
Azerbaycan'ın Ünlü Şair-Dram Yazarı Rasizâde Hüseyin Câvid ve İki Şiiri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat614
Özet | Abstract | Tam Metin |

Turgut GÖĞEBAKAN  
Zweı Türkısche Fıguren Selım Und Mesut In Sten Nadolnys Roman Selım Und Dıe Gabe Der Rede Ss, 143-149
Zweı Türkısche Fıguren Selım Und Mesut In Sten Nadolnys Roman Selım Und Dıe Gabe Der Rede
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat615
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ebulfez Kulu AMANOĞLU  
Uygur Devletinin İlk Kağanlarının (744-840) Ad ve Unvanları Üzerine Ss, 151-155
Uygur Devletinin İlk Kağanlarının (744-840) Ad ve Unvanları Üzerine
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat616
Özet | Abstract | Tam Metin |

M. Hanefi PALABIYIK  
Türk Devlet Telakkisinde 'Tebaa' Anlayışının Tarihi ve Dini Bazı Kökenleri Ss, 157-200
Türk Devlet Telakkisinde 'Tebaa' Anlayışının Tarihi ve Dini Bazı Kökenleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat617
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan GEYİKOĞLU  
Tarih Açısından Manas Destanı ve Sovyetler Birliği'ndeki Türklerin Milli Duygularına Etkisi Ss, 201-207
Tarih Açısından Manas Destanı ve Sovyetler Birliği'ndeki Türklerin Milli Duyggularna Etkisi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat618
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zerrin KÖŞKLÜ  
Osmanlı Medrese Mimarisinde Bazı Örneklerle Baca Formları Ss, 209-218
Osmanlı Medrese Mimarisinde Bazı Örneklerle Baca Formları
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat619
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet İNBAŞI  
Yavuz Sultan Selim'in Şam'daki Vakfiyesi Ss, 219-232
Yavuz Sultan Selim'in Şam'daki Vakfiyesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat620
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bilgehan PAMUK  
Osmanlılar Zamanında Rum-Ermeni Kiliseleri Arasındaki İlişkiler (Kudüs Örneği) Ss, 233-257
Osmanlılar Zamanında Rum-Ermeni Kiliseleri Arasındaki İlişkiler (Kudüs Örneği)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat621
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Ali GAZEL  
İkinci Meşrutiyet Döneminde İttihat ve Terakki Fırkası'nı Bölünme Noktasına Getiren Hizm-İ Cedid Hareketi Ss, 259-268
İkinci Meşrutiyet Döneminde İttihat ve Terakki Fırkası'nı Bölünme Noktasına Getiren Hizm-İ Cedid Hareketi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat622
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selçuk URAL  
İzmir Müdafaa-İ Hukuk-İ Osmaniye Cemiyeti ve Asılsız Yunan İddialarını Çürüten Bir Bildirisi Ss, 269-280
İzmir Müdafaa-İ Hukuk-İ Osmaniye Cemiyeti ve Asılsız Yunan İddialarını Çürüten Bir Bildirisi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat623
Özet | Abstract | Tam Metin |

Alaattin UCA  
Hüseyin Kâzım Kadri'nin Türk Lehçelerinin Birliği Hakkındaki Düşünceleri Ss, 281-285
Hüseyin Kâzım Kadri'nin Türk Lehçelerinin Birliği Hakkındaki Düşünceleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat624
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selahaddin BEKKİ  
Doktor Cevad Hey'et 75 Yaşında Ss, 287-293
Doktor Cevad Hey'et 75 Yaşında
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat625
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halis ALAR  
Kütüphaneciliğin Tarihçesi ve İlk Kütüphaneler Ss, 295-308
Kütüphaneciliğin Tarihçesi ve İlk Kütüphaneler
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat626
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri