• Hızlı Erişim
  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 77
    Bugün Toplam : 7
    Genel Toplam : 574418

15 SayıEditör
Muammer AKPINAR

Editör Yardımcısı


Erzurum  2000

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenLale BAĞIROVA  
Ara Söz ve Ara Kelime Gruplarının Gramatik (Dilbilgisel) Mahiyeti ve Oluşumyolu Hakkında Ss, 1-4
Ara Söz ve Ara Kelime Gruplarının Gramatik (Dilbilgisel) Mahiyeti ve Oluşumyolu Hakkında
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat554
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ebulfez Kulu AMANOĞLU  
Divanü Lügat-it Türk'deki Kişi Adları Üzerine Ss, 5-13
Divanü Lügat-it Türk'deki Kişi Adları Üzerine
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat555
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zerrin KÖŞKLÜ  
18. Yüzyıl Kütüphanelerinden İki Örnek: İstanbul Damat İbrahim Paşa Kütüphanesi ve İstanbul Feyzullah Efendi Kütüphanesi Ss, 15-29
18. Yüzyıl Kütüphanelerinden İki Örnek: İstanbul Damat İbrahim Paşa Kütüphanesi ve İstanbul Feyzullah Efendi Kütüphanesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat556
Özet | Abstract | Tam Metin |

Haldun ÖZKAN  
Erzincan ve Çevresinde Orta Asya Türk Geleneğini Sürdüren Bezemeli Mezar Taşları Ss, 31-47
Erzincan ve Çevresinde Orta Asya Türk Geleneğini Sürdüren Bezemeli Mezar Taşları
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat557
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin YURTTAŞ  
Fuat Bey'in Erzurum Haritası Ss, 49-71
Fuat Bey'in Erzurum Haritası
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat558
Özet | Abstract | Tam Metin |

Seyyad BAYRAMOV  
Azerbaycan Sinema Sanatında Tasviri Sanatın Yeri ve Önemi Üzerine Ss, 73-77
Azerbaycan Sinema Sanatında Tasviri Sanatın Yeri ve Önemi Üzerine
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat559
Özet | Abstract | Tam Metin |

Vahit ZAHİDOĞLU  
Kitab-ı Dede Korkut'un Metni Üzerine Ss, 79-93
Kitab-ı Dede Korkut'un Metni Üzerine
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat560
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cevat YERDELEN  
Baki Divanı'nda Tasavvufi Ve Dini Öğeler Ss, 95-110
Baki Divanı'nda Tasavvufi Ve Dini Öğeler
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat562
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilaver DÜZGÜN  
Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu ve Halk Kültürü Ss, 11-116
Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu ve Halk Kültürü
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat563
Özet | Abstract | Tam Metin |

Orhan SÖYLEMEZ  
Özbek Edebiyatından Tarihi Bir Roman Yıldızlı Geceler (Babür) Ss, 117-131
Özbek Edebiyatından Tarihi Bir Roman Yıldızlı Geceler (Babür)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat565
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülhan ATNUR  
Cengiz Aytmatov'un "Cengiz Han'a Küsen Bulut" Adlı Romanı Üzerine Ss, 133-141
Cengiz Aytmatov'un "Cengiz Han'a Küsen Bulut" Adlı Romanı Üzerine
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat567
Özet | Abstract | Tam Metin |

Filiz KIRBAŞOĞLU  
Askiya Ss, 143-146
Askiya
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat568
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülhumar TOGÇİYEVA  
Hindistan'ın Dudukuşu Ss, 147-151
Hindistan'ın Dudukuşu
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat641
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet KIRBIYIK  
Kâtib-Zâde Sâkıb Mustafa Hayatı, Eserleri ve Edebî Kişiliği Ss, 153-187
Kâtib-Zâde Sâkıb Mustafa Hayatı, Eserleri ve Edebî Kişiliği
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat640
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arif YILDIRIM  
Karslı Davud (Davud-İ Karsî) Efendinin İrade-İ Cüz'iyye Anlayışı Ss, 189-199
Karslı Davud (Davud-İ Karsî) Efendinin İrade-İ Cüz'iyye Anlayışı
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat639
Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman TÜLÜCÜ  
Prof. Abdülkadir İnan Üzerine Bazı Notları Ss, 201-211
Prof. Abdülkadir İnan Üzerine Bazı Notları
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat638
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulkadir ERKAL  
Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi Seyfettin Özege Kitaplığında Bulunan "Name" ve "İye" İsimli Yazma Eserler Ss, 213-263
Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi Seyfettin Özege Kitaplığında Bulunan "Name" ve "İye" İsimli Yazma Eserler
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat637
Özet | Abstract | Tam Metin |

Metin AKKUŞ Selami ECE  
Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi, Seyfettin Özege Kitaplığı Yazma Koleksiyonları: -Türkçe Manzum-Mensur Eserler- Ss, 265-275
Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi, Seyfettin Özege Kitaplığı Yazma Koleksiyonları: -Türkçe Manzum-Mensur Eserler-
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat636
Özet | Abstract | Tam Metin |

Alpaslan CEYLAN  
Çayırlı'da Tarihi ve Erkeolojik Araştırmalar Ss, 277-291
Çayırlı'da Tarihi ve Erkeolojik Araştırmalar
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat635
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yaşar BEDİRHAN  
Selçuklu Devrinde Kafkaslarda Yetişen İlim Adamları ve İlme Hizmetleri Ss, 293-304
Selçuklu Devrinde Kafkaslarda Yetişen İlim Adamları ve İlme Hizmetleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat634
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selçuk URAL  
Mustafa Kemal Paşa'nın Mondros Mütarekesi Hakkındaki Görüş ve Düşünceleri Ss, 305-316
Mustafa Kemal Paşa'nın Mondros Mütarekesi Hakkındaki Görüş ve Düşünceleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat633
Özet | Abstract | Tam Metin |

Günay ÇAĞLAR  
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikasının Temel İlkeleri Ss, 317-322
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikasının Temel İlkeleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat632
Özet | Abstract | Tam Metin |

Alaattin UCA  
Atatürk ve Komünizm Ss, 323-348
Atatürk ve Komünizm
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat631
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erol KÜRKÇÜOĞLU  
Rus Emperyalizmi ve Panslavizm Ss, 349-354
Rus Emperyalizmi ve Panslavizm
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat630
Özet | Abstract | Tam Metin |

Babek KURBANOV  
Rus Komünizmi ve Milli Mesele Üzerine Ss, 355-360
Rus Komünizmi ve Milli Mesele Üzerine
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat629
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ramiz AĞAYEV  
M. Emin Resulzade ve Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti (28 Mayıs 1918) Ss, 361-363
M. Emin Resulzade ve Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti (28 Mayıs 1918)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat628
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nesrin SARIAHMETOĞLU KARAGÜR  
Azerbaycan'a İslamiyetin Geri Dönüşü Ss, 365-372
Azerbaycan'a İslamiyetin Geri Dönüşü
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat627
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri