• Hızlı Erişim
  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 63
    Bugün Toplam : 2
    Genel Toplam : 574413

14 SayıEditör
Muammer AKPINAR

Editör Yardımcısı


Erzurum  2000

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAvni GÖZÜTOK  
Divan Şiirinin Dil Yönünden Bazı Özellikleri Ss, 1-3
Divan Şiirinin Dil Yönünden Bazı Özellikleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat469
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ebulfez Kulu AMANOĞLU  
Divanü Lügat-İt-Türk'deki Kişi Adları Üzerine Ss, 5-13
Divanü Lügat-İt-Türk'deki Kişi Adları Üzerine
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat470
Özet | Abstract | Tam Metin |

Semra ALYILMAZ  
Doğu Anadolu Ağızlarında İsim Yapım Ekleri Ss, 13-19
Doğu Anadolu Ağızlarında İsim Yapım Ekleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat471
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cevdet ŞANLI  
Türk Dilinin Tarihi Gelişimi Çerçevesinde Edebiyatımız Ss, 21-33
Türk Dilinin Tarihi Gelişimi Çerçevesinde Edebiyatımız
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat472
Özet | Abstract | Tam Metin |

Orhan SÖYLEMEZ Lezzet ALİYEVA  
Alpamış Batır ve Er Targın Destanlarında Kahraman, Kadın ve At Motifleri Üzerine Bir Deneme Ss, 35-46
Alpamış Batır ve Er Targın Destanlarında Kahraman, Kadın ve At Motifleri Üzerine Bir Deneme
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat473
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülzade TANRIDAĞLI  
Uygur Kültüründe Saç Örgüleri ve Anlamları Ss, 47-53
Uygur Kültüründe Saç Örgüleri ve Anlamları
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat474
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ramiz AĞAYEV  
Halk Yaratıcılığının Kaynakları Ss, 55-58
Halk Yaratıcılığının Kaynakları
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat475
Özet | Abstract | Tam Metin |

Eflatun NEİMETZADE  
Güney Azerbaycan'da Halk Tiyatrosu Üzerine Ss, 59-62
Güney Azerbaycan'da Halk Tiyatrosu Üzerine
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat476
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilaver DÜZGÜN  
Osmanlı Döneminde Geleneksel Türk Tiyatrosunun Genel Görünümü Ss, 63-69
Osmanlı Döneminde Geleneksel Türk Tiyatrosunun Genel Görünümü
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat477
Özet | Abstract | Tam Metin |

Metin AKKUŞ  
Osmanlı Kültürünün Tanıtılmasınada Edebi Türlerin Önemi Ss, 71-77
Osmanlı Kültürünün Tanıtılmasınada Edebi Türlerin Önemi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat478
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serhan ALKAN İSPİRLİ  
Türk Edebiyatında Tarih Düşürme Geleneği Ss, 79-88
Türk Edebiyatında Tarih Düşürme Geleneği
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat479
Özet | Abstract | Tam Metin |

Adem CEYHAN  
Süleyman Nahîfî'nin Mevlıdü'n-Nebî Mesnevîsi Ss, 89-141
Süleyman Nahîfî'nin Mevlıdü'n-Nebî Mesnevîsi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat480
Özet | Abstract | Tam Metin |

O. Kemâl TAVUKÇU  
Hüsrev Ü Şirin Konulu Eserlerde Esas Kahraman Olarak Hüsrev veya Ferhad'ın Tercih Edilmesi Sebepleri Ss, 143-148
Hüsrev Ü Şirin Konulu Eserlerde Esas Kahraman Olarak Hüsrev veya Ferhad'ın Tercih Edilmesi Sebepleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat481
Özet | Abstract | Tam Metin |

Lokman TURAN  
Divan Şiirinin Son Şairlerinden Yenişehirli Avni Bey'de Gelenekten Moderne Doğru Açılan Kapılar Ss, 149-159
Divan Şiirinin Son Şairlerinden Yenişehirli Avni Bey'de Gelenekten Moderne Doğru Açılan Kapılar
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1147
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kenan ERDOĞAN  
Der-Kenâr Yazıları Ss, 161-167
Der-Kenâr Yazıları
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat483
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet TÖRENEK  
Recaizâde Mahmut Ekrem'in 'Bülbül' Redifli Şiiri ve Ona Yazılan Nazireler Ss, 169-185
Recaizâde Mahmut Ekrem'in 'Bülbül' Redifli Şiiri ve Ona Yazılan Nazireler
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat484
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasbi SOYLU  
Köprüköy'ün Tarihi Gelişimi ve Mesken Tipleri Ss, 187-211
The Hıstorıcal Development Of Köprüköy And The Types Of Houses
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat489
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gürsoy SOLMAZ  
Ermeni Müverrihlerine Göre Moğollar (Edvar Dulaurier Tarafından Asıl Metinden Tercüme Parçaları) Ss, 213-270
Ermeni Müverrihlerine Göre Moğollar (Edvar Dulaurier Tarafından Asıl Metinden Tercüme Parçaları)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1148
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zerrin KÖŞKLÜ  
Vakfiyelere Göre 17. ve 18. Yüzyıllarda Bir Eğitim Kurumu Olarak Osmanlı Darülkurraları Ss, 271-278
Vakfiyelere Göre 17. ve 18. Yüzyıllarda Bir Eğitim Kurumu Olarak Osmanlı Darülkurraları
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat485
Özet | Abstract | Tam Metin |

Firidun AĞASIOĞLU CELİLOV  
Qedim Subar Türkleri Ss, 279-284
Qedim Subar Türkleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat486
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim KALKAN  
Sovyet Dönemi Öncesi Orta Asya Aydınları ve Değişim Ss, 285-295
Sovyet Dönemi Öncesi Orta Asya Aydınları ve Değişim
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat487
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nesrin SARIAHMETOĞLU KARAGÜR  
26 Bakü Halk Komiserleri ve Stephan Şaumyan Yeniden Sorgulanıyor Ss, 297-302
26 Bakü Halk Komiserleri ve Stephan Şaumyan Yeniden Sorgulanıyor
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat488
Özet | Abstract | Tam Metin |

İskender YILMAZ  
Ermenistan'ın Bolşevikleşmesi Ss, 303-307
Ermenistan'ın Bolşevikleşmesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1149
Özet | Abstract | Tam Metin |

Alaattin UCA  
Ali Haydar Bayat'ın "Hüseyinzade Ali Bey" Adlı Eseri Üzerine Ss, 309-310
Ali Haydar Bayat'ın "Hüseyinzade Ali Bey" Adlı Eseri Üzerine
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1150
Özet | Abstract | Tam Metin |

Babek KURBANOV  
Üzeyir Hacıbeyov'un Eserlerinde Kadın Mevzusu Ss, 311-315
Üzeyir Hacıbeyov'un Eserlerinde Kadın Mevzusu
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1151
Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman TÜLÜCÜ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: "Hindistan'da Gelişen Türk Edebiyatı” Adlı Eser Hakkında Ss, 317-323
"Hindistan'da Gelişen Türk Edebiyatı” Adlı Eser Hakkında
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1152
Özet | Abstract | Tam Metin |

M. Abdullah ARSLAN  
Edebiyat Sosyolojisi Açısından Sodom ve Gomore Romanına Bir Yaklaşım (Zaman ve Mekânın Edebî Haritaları İle Nesnel Haritanın Karşılaştırılması ya da Osmanlı'nın Son Payitahtı İstanbul'un İşgal Yılları) Ss, 325-332
Edebiyat Sosyolojisi Açısından Sodom ve Gomore Romanına Bir Yaklaşım (Zaman ve Mekânın Edebî Haritaları İle Nesnel Haritanın Karşılaştırılması ya da Osmanlı'nın Son Payitahtı İstanbul'un İşgal Yılları)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1153
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cengiz ALYILMAZ  
VII. Milletler Arası Türkoloji Kongresi'nin Ardından Ss, 348
VII. Milletler Arası Türkoloji Kongresi'nin Ardından
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1154
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri