• Hızlı Erişim
  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 92
    Bugün Toplam : 6
    Genel Toplam : 574417

13 SayıEditör
Muammer AKPINAR

Editör Yardımcısı


Erzurum  1999

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenTürkiyat Dergisi  
Türkiye Türkçe'nde Ses Olayları Ss, 1-25
Türkiye Türkçe'nde Ses Olayları
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat439
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kâzım KÖKTEKİN  
Ahmed-İ İdâi'nin Câmasbnâme Tercümesi ve Dili Ss, 27-48
Ahmed-İ İdâi'nin Câmasbnâme Tercümesi ve Dili
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat440
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdurrahman TARİKTAROĞLU  
Türk Dilinde Özel Yazılımlı Kelimeler Ss, 49-60
Türk Dilinde Özel Yazılımlı Kelimeler
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat441
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ebulfez Kulu AMANOĞLU  
Eski Türk Onomastiği Üzerine Notlar Ss, 61-67
Eski Türk Onomastiği Üzerine Notlar
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat442
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet KAZAR  
Ahmed Yesevî'de Dil ve Şekil Hususiyetleri Ss, 69-72
Ahmed Yesevî'de Dil ve Şekil Hususiyetleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat443
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zikri TURAN  
Öznenin Cümledeki Kimlik Problemi Ss, 73-85
Öznenin Cümledeki Kimlik Problemi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat444
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halis ALAR  
Üniversite Kütüphanelerinin Yapısal Unsurları ve Sorunları Ss, 87-92
Üniversite Kütüphanelerinin Yapısal Unsurları ve Sorunları
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat445
Özet | Abstract | Tam Metin |

Alisa İSAOĞLU AHMEDOV  
Estetik Zevk ve Ahlak Normu = Karşılıklı İlişkiler Ss, 93-96
Estetik Zevk ve Ahlak Normu = Karşılıklı İlişkiler
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat446
Özet | Abstract | Tam Metin |

Babek KURBANOV  
Azerbaycan'da Cender Tatkikatları Ss, 97-100
Azerbaycan'da Cender Tatkikatları
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat447
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa HOPAÇ  
Steplerde Işık Kaynakları: Abay (İbrahim) Kunanbayev Ss, 101-108
Steplerde Işık Kaynakları: Abay (İbrahim) Kunanbayev
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat448
Özet | Abstract | Tam Metin |

Alaattin UCA  
Üniversite Gençliğinin Karşı Karşıya Bulunduğu Tehditlerden Biri: Komünizm ve Aşırı Sol Örgütlerin Faaliyetleri, Buna Karşı Alınacak Tedbirler ve Gençliğe Düşen Görevler Ss, 109-122
Üniversite Gençliğinin Karşı Karşıya Bulunduğu Tehditlerden Biri: Komünizm ve Aşırı Sol Örgütlerin Faaliyetleri, Buna Karşı Alınacak Tedbirler ve Gençliğe Düşen Görevler
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat449
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yavuz ŞEN  
Müzik-Toplum Etkileşimi Ss, 123-127
Müzik-Toplum Etkileşimi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat450
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa ÖZDEMİR  
Darstellungweisen Und Funktionen Des Vanitas-Motivs İn Der Lyrik Von Andreas Gryphius Ss, 129-141
Darstellungweisen Und Funktionen Des Vanitas-Motivs İn Der Lyrik Von Andreas Gryphius
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat451
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çeviren: Mehmet ATALAY  
İran'da Nakdüşşiirin Tarihçesi Ss, 143-152
İran'da Nakdüşşiirin Tarihçesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat452
Özet | Abstract | Tam Metin |

Vahit ZAHİDOĞLU  
"Kitab-ı Dede Korkut'un Vatikan Nüshası Çok Kötü Bir Nüshadır" mı? Ss, 153-168
"Kitab-ı Dede Korkut'un Vatikan Nüshası Çok Kötü Bir Nüshadır" mı?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat453
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gencay ZAVOTÇU  
Mersiyenin Tarihçesi Hakkında Ss, 169-173
Mersiyenin Tarihçesi Hakkında
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat454
Özet | Abstract | Tam Metin |

Veyis DEĞİRMENÇAY  
Mevlânâ Şemsuddin-İ Berde'i ve Masnu' Kasidesi Ss, 175-194
Mevlânâ Şemsuddin-İ Berde'i ve Masnu' Kasidesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat455
Özet | Abstract | Tam Metin |

Semra ALYILMAZ  
Mevlit ve Türk Edebiyatında Mevlit Türü Ss, 195-202
Mevlit ve Türk Edebiyatında Mevlit Türü
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat456
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kenan ERDOĞAN  
Manisalı Bir Şâr: Mustafa Nüzûli Efendi ve Taziyetnâmesi Ss, 203-215
Manisalı Bir Şâr: Mustafa Nüzûli Efendi ve Taziyetnâmesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat457
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulkadir ERKAL  
Kıyafetnâmeler Üzerine Ss, 217-225
Kıyafetnâmeler Üzerine
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat458
Özet | Abstract | Tam Metin |

Lokman TURAN  
Enderunlu Vâsıf'ın "TAHMİS Bâ-Istılâhâ Zenân Der-Bâdî-İ Nush U Pend Ez-Dehân-I Vâlide" İle "CEVÂB-NÂME-İ Pesendîde Ez-Dehân-I Duhter-İ Zîbende-Güher" İsimli İki Manzumesine Pedagojik Açıdan Bir Yaklaşım Ss, 227-241
Enderunlu Vâsıf'ın "TAHMİS Bâ-Istılâhâ Zenân Der-Bâdî-İ Nush U Pend Ez-Dehân-I Vâlide" İle "CEVÂB-NÂME-İ Pesendîde Ez-Dehân-I Duhter-İ Zîbende-Güher" İsimli İki Manzumesine Pedagojik Açıdan Bir Yaklaşım
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat459
Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman ÇALDAK  
Nergisi’nin Horosnamesi Ss, 243-250
Nergisi’nin Horosnamesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat460
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hülya ÇEVİRME  
Alageyik Efsanesi Üzerine Bir İnceleme Ss, 251-254
Alageyik Efsanesi Üzerine Bir İnceleme
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat461
Özet | Abstract | Tam Metin |

Banıçiçek KIRZIOĞLU  
Ahmet Haşim Ss, 255-267
Ahmet Haşim
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat462
Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman TÜLÜCÜ  
Malazgirt Savaşı'na Katılan Türk Beylerinden Sunduk Bey Ss, 269-276
Malazgirt Savaşı'na Katılan Türk Beylerinden Sunduk Bey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat463
Özet | Abstract | Tam Metin |

Engin AYAN  
Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu Ss, 277-285
Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat464
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gürsoy SOLMAZ  
Avnik Kalesi Ss, 287-298
Avnik Kalesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat465
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cengiz ÇAKALOĞLU  
Erzincan ve Çevresinde Ermeni Olayları (1890-1896) Ss, 299-304
Erzincan ve Çevresinde Ermeni Olayları (1890-1896)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat466
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer SELİM  
Ölüm Ve Adalet Kıyametin Romanı: Kıyamet Günü Ss, 305-323
Ölüm Ve Adalet Kıyametin Romanı: Kıyamet Günü
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat467
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emin EFENDİYEV  
Azerbaycan Halk Yazarı İlyas Efendiyev (1914-1996) Ss, 325-334
Azerbaycan Halk Yazarı İlyas Efendiyev (1914-1996)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat468
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri