• Hızlı Erişim
  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 184
    Bugün Toplam : 10
    Genel Toplam : 574421

12 SayıEditör
Muammer AKPINAR

Editör Yardımcısı


Erzurum  1999

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenKâzım KÖKTEKİN  
Eski Anadolu Türkçesi İle Yazılmış Hatun Destanı ve Dili Ss, 1-29
Eski Anadolu Türkçesi İle Yazılmış Hatun Destanı ve Dili
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat253
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhsine BÖREKÇİ Leyla TERCANLIOĞLU  
Türkçe ve İngilizce'de Dil Ve Cins İlişkisi Üzerine Bir Deneme Ss, 31-52
Türkçe ve İngilizce'de Dil Ve Cins İlişkisi Üzerine Bir Deneme
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat254
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selda KULLUK YERDELEN  
Evliya Çelebi "Seyahatnamesi"ndeki Gölge ve Kukla Sanatçıları, Çalgıcılar, Kollar Ss, 53-62
Evliya Çelebi "Seyahatnamesi"ndeki Gölge ve Kukla Sanatçıları, Çalgıcılar, Kollar
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat257
Özet | Abstract | Tam Metin |

Faruk KARACA  
Ölümle İlgili Davranış Örüntüleri Açısından Modern Batı ve Türk İslam Kültürü Ss, 65-76
Ölümle İlgili Davranış Örüntüleri Açısından Modern Batı ve Türk İslam Kültürü
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat260
Özet | Abstract | Tam Metin |

Oruc ABDULLAYEV  
Adet-Ananelerimizin Felsefi Yorumu Üzerine Ss, 77-79
Adet-Ananelerimizin Felsefi Yorumu Üzerine
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat262
Özet | Abstract | Tam Metin |

Lütfi SEZEN  
İlkyaz Bayramları (Nevruz-Hıdrellez) Ss, 81-86
İlkyaz Bayramları (Nevruz-Hıdrellez)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat264
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sırrı AKBABA  
Aldatmalarda Kullanılan Mesajlar (Bir Erzurum Masalının Transactional Analizle İncelenmesi) Ss, 87-96
Aldatmalarda Kullanılan Mesajlar (Bir Erzurum Masalının Transactıonal Analizle İncelenmesi)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat266
Özet | Abstract | Tam Metin |

E. NEUMANN Çeviren: Ömer SELİM  
Gustav Theodor Fechner'de Ampirik Estetiğin Temellendirilmesi Ss, 97-101
Gustav Theodor Fechner'de Ampirik Estetiğin Temellendirilmesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat267
Özet | Abstract | Tam Metin |

Seyran KURBANOV  
Azerbaycan Sanatında Renk Ss, 103-106
Azerbaycan Sanatında Renk
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat270
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yavuz ŞEN Cahit AKSU  
Uzun Havalarımızdan Bozlak ve Ustaları Ss, 107-109
Uzun Havalarımızdan Bozlak ve Ustaları
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat273
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulkadir ERKAL  
Türk Edebiyatı'nda Hilye ve Cevri'nin "Hilye-i Çâr Yâr-ı Güzin"i Ss, 111-131
Türk Edebiyatı'nda Hilye ve Cevri'nin "Hilye-i Çâr Yâr-ı Güzin"i
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat275
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cevat YERDELEN  
Azmizade Haletî'den Bir Mersiye Ss, 133-141
Azmizade Haletî'den Bir Mersiye
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat277
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet ATALAY  
III. Selim Hakkında Yazılmış Farsça Bir Bahariye Ss, 143-151
III. Selim Hakkında Yazılmış Farsça Bir Bahariye
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat279
Özet | Abstract | Tam Metin |

Lokman TURAN  
19. Yüzyıl Divan Şiirinde Yenileşme Temayülleri Ss, 153-161
19. Yüzyıl Divan Şiirinde Yenileşme Temayülleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat281
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kenan ERDOĞAN  
Klâsik Mi'râciyyelerden Farklı Bir Mi'râciyye: Said Paşa ve Mi'râciyyesi Ss, 163-185
Klâsik Mi'râciyyelerden Farklı Bir Mi'râciyye: Said Paşa ve Mi'râciyyesi

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet TÖRENEK  
Fikret'in Şiirinde 'Siyah' İmgesi Ss, 187-191
Fikret'in Şiirinde 'Siyah' İmgesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat285
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nimet YILDIRIM  
Furûğ-İ Ferruhzâd ve Şiiri (1313-1345 Hş. /1934-1966) Ss, 193-214
Furûğ-İ Ferruhzâd ve Şiiri (1313-1345 Hş. /1934-1966)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat287
Özet | Abstract | Tam Metin |

Orhan BOZDEMİR  
Orhan Pamuk'un "Beyaz Kale" Adlı Romanında, Osmanlı'nın Yakaladığı Hastalığa, "Aşk" Teşhisi Konur Ss, 215-219
Orhan Pamuk'un "Beyaz Kale" Adlı Romanında, Osmanlı'nın Yakaladığı Hastalığa, "Aşk" Teşhisi Konur
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat289
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sedat ADIGÜZEL  
Ölüm Hükmü ve Tarihi Gerçekler Ss, 221-230
Ölüm Hükmü ve Tarihi Gerçekler
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat294
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gürsoy SOLMAZ  
Orta Çağda Erzurum Kalesi Ss, 231-249
Orta Çağda Erzurum Kalesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat296
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan GEYİKOĞLU  
Sürmeli-Çukuru'nda Kayılar Ss, 251-252
Sürmeli-Çukuru'nde Kayılar
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat299
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan ŞAHİN  
Osmanlı Devleti'nde Eğitim ve Bilgi Üretim Sisteminin İşlevlerini Yitirmesinin Sebepleri Üzerine Ss, 253-264
Osmanlı Devleti'nde Eğitim ve Bilgi Üretim Sisteminin İşlevlerini Yitirmesinin Sebepleri Üzerine
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat302
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bilge KESER  
Osmanlı Devletinde Martolos Teşkilatı Ss, 267-275
Osmanlı Devletinde Martolos Teşkilatı
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat305
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet İNBAŞI  
Dördüncü Murad'ın Bağdat Seferi Masraf Defteri Ss, 277-287
Dördüncü Murad'ın Bağdat Seferi Masraf Defteri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat307
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim AYKUN  
Şirvanlı Fatih Efendi'in 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı İle İlgili Hatıralar Ss, 289-294
Şirvanlı Fatih Efendi'in 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı İle İlgili Hatıralar
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat308
Özet | Abstract | Tam Metin |

Alaattin UCA  
Milli Mücadele'nin Ünlü Simalarında Hüseyin Rauf Orbay'ın Bilinmeyen Bir Yönü Ss, 299-304
Milli Mücadele'nin Ünlü Simalarında Hüseyin Rauf Orbay'ın Bilinmeyen Bir Yönü
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat310
Özet | Abstract | Tam Metin |

Babek KURBANOV  
Manevi Terakki Yolunda Abbasoğlu Ağa Bakihanov (1794-1846) Ss, 305-307
Manevi Terakki Yolunda Abbasoğlu Ağa Bakihanov (1794-1846)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat311
Özet | Abstract | Tam Metin |

Alisa İSAOĞLU AHMEDOV  
F. Köçerli ve Ü. Hacıbeyov'un Estetik Görüşlerinde Güzellik ve Ahlakın Vahdeti Problemi Ss, 309-315
F. Köçerli ve Ü. Hacıbeyov'un Estetik Görüşlerinde Güzellik ve Ahlakın Vahdeti Problemi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat313
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer YILAR  
Dede Korkut İle İlgili Son Çalışma Ss, 317-318
Dede Korkut İle İlgili Son Çalışma
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat315
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emine GÜRSOY NASKALİ  
War And Peace - The New World Dısorder And Caucasıa Ss, 319-322
War And Peace - The New World Dısorder And Caucasıa
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat318
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri