• Hızlı Erişim
  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 87
    Bugün Toplam : 5
    Genel Toplam : 574416

11 SayıEditör
Muammer AKPINAR

Editör Yardımcısı


Erzurum  1999

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenM. Hanefi PALABIYIK  
Hz. Peygamber'i Anlama ve Yorumlama Ss, 1-25
Hz. Peygamber'i Anlama ve Yorumlama
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat206
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa YILDIRIM  
Erzurum'lu İbrahim Hakkı ve Bilimsel Yönü Ss, 27-30
Erzurum'lu İbrahim Hakkı ve Bilimsel Yönü
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat207
Özet | Abstract | Tam Metin |

Babek KURBANOV  
Rönesans Ruhlu Bir Şahsiyet Erzurum'lu İbrahim Hakkı Hazretleri (1703-1780) Ss, 31-39
Rönesans Ruhlu Bir Şahsiyet Erzurum'lu İbrahim Hakkı Hazretleri (1703-1780)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat208
Özet | Abstract | Tam Metin |

Klaus Detlev WANNİG Çeviren: Mustafa ÖZDEMİR  
Türk Halk-Türkülerinde İnsan Ss, 41-52
Türk Halk-Türkülerinde İnsan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat209
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ebulfez Kulu AMANOĞLU  
Kişi Adlarında Eski İnançların İzleri (Dede Korkut) Ss, 53-59
Kişi Adlarında Eski İnançların İzleri (Dede Korkut)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat210
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yavuz ŞEN  
Atatürk, Cumhuriyet ve Türk Müziği Ss, 61-66
Atatürk, Cumhuriyet ve Türk Müziği
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat211
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erbil GÖKTAŞ  
Osmanlı Döneminde Kahvehaneler, Kıraathaneler ve Bunların İşlevleri Ss, 67-80
Osmanlı Döneminde Kahvehaneler, Kıraathaneler ve Bunların İşlevleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat212
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sema GÖKTAŞ  
XVII. Yüzyıldaki On İki Büyük Şenlik ve Bunlardaki Sanatsal Gösteriler Ss, 81-99
XVII. Yüzyıldaki On İki Büyük Şenlik ve Bunlardaki Sanatsal Gösteriler
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat213
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet KAZAR  
Yunus Emre'nin Divan'ında İnsan Telakkîsi Ss, 101-117
Yunus Emre'nin Divan'ında İnsan Telakkîsi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat214
Özet | Abstract | Tam Metin |

Semra ALYILMAZ  
Erzurumlu Emrah'ın Şiirlerinde Kavram İşaretleri Ss, 119-128
Erzurumlu Emrah'ın Şiirlerinde Kavram İşaretleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat215
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulkadir ERKAL  
Mir-i Alem Mesnevisinin Şairi Calâli Hakkında Ss, 131-136
Mir-İ Alem Mesnevisinin Şairi Calâli Hakkında
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat216
Özet | Abstract | Tam Metin |

Banıçiçek KIRZIOĞLU  
Hakkı Tahsin'in "İlkbahar" Adlı Tekellümi Hikâyesi Ss, 137-159
Hakkı Tahsin'in "İlkbahar" Adlı Tekellümi Hikâyesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat217
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet TÖRENEK  
Mektuplar, Mektuplaşmalar Ss, 161-171
Mektuplar, Mektuplaşmalar
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat218
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan ÇİFTÇİ  
Klâsik İslâm Edebiyatında Hiciv ve Mizahın Yöntemleri Ss, 173-182
Klâsik İslâm Edebiyatında Hiciv ve Mizahın Yöntemleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat219
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çeviren: Gürsoy SOLMAZ  
Toma Metsopski'nin "Timurlenk ve Haleflerinin Tarihi" Ss, 183-215
Toma Metsopski'nin "Timurlenk ve Haleflerinin Tarihi"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat220
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan ŞAHİN  
Kırım Savaşı (1853-1856) Sırasında Rusların Doğu Anadolu'daki Aşiretleri Elde Etme Gayretleri Ss, 217-224
Kırım Savaşı (1853-1856) Sırasında Rusların Doğu Anadolu'daki Aşiretleri Elde Etme Gayretleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat221
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet OKUR  
II. Meşrutiyet Dönemi Siyasi Partileri Ss, 225-238
II. Meşrutiyet Dönemi Siyasi Partileri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat222
Özet | Abstract | Tam Metin |

Asuman DEMİRCİOĞLU  
Faik Ahmed Bey'e Göre Milli Mücadele'de Pontus Meselesi ve Patrikhanenin Faaliyetleri Ss, 239-245
Faik Ahmed Bey'e Göre Milli Mücadele'de Pontus Meselesi ve Patrikhanenin Faaliyetleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat223
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail EYYUPOĞLU  
Tanzimat'tan Birinci Dünya Savaşına Kadar Osmanlı Devleti'nde Azınlık Problemi Ss, 247-264
Tanzimat'tan Birinci Dünya Savaşına Kadar Osmanlı Devleti'nde Azınlık Problemi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat224
Özet | Abstract | Tam Metin |

Günay ÇAĞLAR  
Milli Mücadelede Fetvalar Olayına Değişik Bir Açıdan Bakış Ss, 265-281
Milli Mücadelede Fetvalar Olayına Değişik Bir Açıdan Bakış
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat225
Özet | Abstract | Tam Metin |

Alaattin UCA  
Cumhuriyet'e Nasıl Gelindi ve Cumhuriyet Neler Getirdi? Ss, 283-287
Cumhuriyet'e Nasıl Gelindi ve Cumhuriyet Neler Getirdi?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat226
Özet | Abstract | Tam Metin |

Besim ÖZCAN  
Cumhuriyetin İlânı ve Yankıları Ss, 289-298
Cumhuriyetin İlânı ve Yankıları
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat227
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şapi NURİDINOV Çeviren: Mevsim ORUÇ, Arslan KÜÇÜKYILDIZ  
Kumuklar ve Tenglik Hareketi Ss, 299-305
Kumuklar ve Tenglik Hareketi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat228
Özet | Abstract | Tam Metin |

Veli MUSAOĞLU  
Helsinki Toplantısı (1975) ve Uluslar Arası Hukuk Ss, 307-309
Helsinki Toplantısı (1975) ve Uluslar Arası Hukuk
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat229
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman MERT  
Türkçe Sözlük'ün Ters Dizimi Üzerine Ss, 311-315
Türkçe Sözlük'ün Ters Dizimi Üzerine
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat230
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sedat ADIGÜZEL  
Anneme Mektuplar Romanının Edebiyat Sosyolojisi Açısından İncelenmesi Ss, 317-323
Anneme Mektuplar Romanının Edebiyat Sosyolojisi Açısından İncelenmesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat231
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kenan ERDOĞAN  
Dost Yazılarına Bir İlave, Bir Fıkra Yahut İbrahim Hakkı Divanı'nın Neşri Dolayısıyla Ss, 325-328
Dost Yazılarına Bir İlave, Bir Fıkra Yahut İbrahim Hakkı Divanı'nın Neşri Dolayısıyla
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat232
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şenol KANTARCI  
Güller Kitabıyla Zamanda Yolculuk Ss, 329-331
Güller Kitabıyla Zamanda Yolculuk
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat233
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cengiz ALYILMAZ  
Malatyalı Mehmet Sever Ss, 333-334
Malatyalı Mehmet Sever
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat234
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri