• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 89
  Bugün Toplam : 55
  Genel Toplam : 494999

Köprüköy'ün Tarihi Gelişimi ve Mesken Tipleri
(The Hıstorıcal Development Of Köprüköy And The Types Of Houses )

Yazar : Hasbi SOYLU    
Türü :
Baskı Yılı : 2000
Sayı : 14
Sayfa : 187-211


Özet
Sedanter hayata geçiş, insanlık tarihinde çok önemli bir aşamadır. Doğal çevre ile karşılıklı etkileşim halinde olan insanların, gerek birbirleriyle,gerekse bulundukları çevre ile ilişkilerini ortaya koymak mümkün olmuştur. Bu sayede, bir mekana dayanan olayların gözlenmesi ve gelişim süreçlerinin izlenmesi, ortaya doğru sonuçların çıkmasını sağlamıştır. Araştırma konusu olarak seçtiğimiz yerleşme ve mesken tipleri ise, coğrafi çevre şartlarına en iyi uyum sağlamış ve kurulmuş olduğu yerin jeolojik, jeomorfolojik özelliklerini, sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel durumunu en iyi şekilde yansıtan tipik bir örnektir.Kasabadaki meskenler yapı malzemesine göre ele alındığında gerek doğal çevre şartlarıyla, gerekse tarih, sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel olaylarla bağlantılı özellikler görülmektedir. Doğal çevre şartlarından jeolaji ve bitki örtüsü özelliklerinin en belirgin etkisi çevreden temin edilen ve meskenlerin yapımında kullanılan malzeme olarak görülmektedir. Meskenlerin şekil almasında ise, sadece klimalik faktörlerin değil, bu faktörler kadar belki de daha fazla çevreden temin edilen ucuz malzeme ile birlikte onların yapıda kullanacak insanların sosyal yapısı,kültürel düzeyi, zevki, görgüsü, hayal dünyasının ve ekonomik düzeyinin de etkisi vardır. Dolayısıyla meskenlerin şekil almasında bu faktörlerin hepside belli oranlarda etkili olmaktadır.

Anahtar Kelimeler


Abstract
Transition to sedantary life is a significant step in mankind's history. it has thus been made possible to bring into light the relationship of people both to each other and their environment in that theyare always liable to be influenced mutually by the natural surroundings. In this way, accurate resu1ts have been obtained by observing the events in a definite place and the processes of development.As for our chosen type of settlement and house in our field of study, it has best adapted itself to geographical environmental conditions and it is a typical example that best reflects the geological and geomorphological and characteristics and socio-economical and soci-cu1tural state of the place where it is located.The buildings in the town show characteristics related to the natural environmental conditions and to socio-economical and socio-cu1tural phenomenon and to the history. The most obvious inf1uence of the geology and vegetation as natural environmental conditİons is seen on the materials (gathered from around and) used for building. The shape of the buildings is deterınined not only by the c1imatic factors but also by the cheap materials gathered from the surrondings and by the social strueture , the eultural level, the pleasure, the good manners, the eeonomie level and the imaginative power of the people to use them. Naturally, allthese faetors play eertain roles in the shaping of the buildings.

Keywords

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri