• Hızlı Erişim
  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 52
    Bugün Toplam : 2
    Genel Toplam : 574413

Zafer Hasan Aybek: Türkler İçin Feda Edilmiş Bir Ömür
(Zafar Hasan Aybak: A Sacrificed Life for Turks )

Yazar : Muhsin Ramazan İŞSEVER    
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 73
Sayfa : 230-235


Özet
Hilafet makamının Osmanlı Devleti’nde bulunduğu dönemde 93 Harbi, Trablus-garp, Balkan Savaşları ve Türk Milli Mücadelesinin yaşandığı süreçte Hindistan Müslü-manları Osmanlı Devleti’nin yaşadığı bu zorluklar karşısında Türklere yardım etmek is-temişlerdir. I. Dünya Savaşından sonra, Türklere karşı sevgi ve yardım duyguları artan Hint Müslümanlarının İngiliz aleyhtarlığı da gitgide şiddetlenmiştir. Kıvılcım bekleyen Hindistan Müslümanları, Osmanlı Halifesi’nin cihat çağrısı ile alev alarak Osmanlı Devle-ti’ne maddi ve manevi her türlü yardım için harekete geçmişlerdir. Birçok genç cihat için Hindistan'dan yollara düşmüştür. Zafer Hasan Aybek ve yanındaki bir grup genç, Osmanlı Devleti’nin yanında savaşa katılmak için 1915 Şubat ayında Lahor’dan Kabil’e doğru hareket etmişlerdir. Kabil’den öteye geçemeyerek 8 yıl boyunca burada kalan Zafer Ha-san Aybek, sonrasında Moskova’ya gitmiş ve burada iki sene kaldıktan sonra 1924 yılın-da İstanbul’a gelmiştir. Türk vatandaşı olan Aybek, Harp Okulunda eğitim görmüştür. 1933 yılında Türk Subayı olarak Afganistan Harp Okulu’nda eğitmenlik görevini ifa et-miştir. Çeşitli yurtdışı görevlerde de bulunan Zafer Hasan Aybek Türkler için adeta ömrünü feda etmiştir.

Anahtar Kelimeler
Zafer Hasan Aybek, Türk, Hintli Müslümanlar, Afganistan, Hilafet.

Abstract
Abstract When the Balkan War and the First World War took place in a period when the cali-phate was in the Ottoman State, Indian Muslims were affected by this situation and they want-ed to help Turks. Especially after the First World War, the feelings of love and help towards the Turks have increased and the British opposition has become more and more severe. The Muslim Indians who were waiting for sparks, set fire on the call of the Jihad of the Ottoman Caliph and took action for materially and moral aid to the Ottoman State. Many young people have hit the road for jihad. One of them, Zafar Hasan Aybek and a group of young people next to him, took action to join the war. In February 1915, they moved from Lahore to Kabul. Zafar Hasan Aybek, who could not go beyond Kabul, stayed here for 8 years, then went to Moscow and then came to Istanbul in 1924 after staying here for two years. He became a Turkish citizen and studied at the Military School. He served as a teacher in Afghanistan Military School in 1933 as a Turkish officer. Zafar Hasan Aybek, who also served in various foreign missions, sacrificed his life for the Turks.

Keywords
Zafer Hasan Aybek, Turk, Indian Muslims, Afghanistan, Caliphate.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri