• Hızlı Erişim
  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 89
    Bugün Toplam : 6
    Genel Toplam : 574417

II. Dünya Savaşı’na Giden Süreçte Bir Mülakat Işığında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Uluslararası İlişkiler Üzerine Görüşleri
(Views of Ghazi Mustafa Kemal Atatürk on the International Affairs under the Light of an Historical Interview through the Second World War )

Yazar : Murat YÜMLÜ    
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 73
Sayfa : 236-254


Özet
Savaş olgusunun konvansiyonel düzlemden çıkarak cephe gerisini de etkilemeye başladığı ilk büyük ve kritik dönüşüm 19. yüzyıldaki kısmi örneklerin ardından, I. Dünya Savaşı yıllarında yaşanmıştır. İki savaş arası dönemde bu hafızanın etkinliği konusunda tereddütler kısa durulma dönemlerine rağmen devam etmiştir. 1920’li ve 1930’lu yıllarda Milletler Cemiyeti ve birkaç pakt ve protokol altında barışçıl ilişkilerin dengesini korumaya çalışan görece başarılı denemeler uzun erimli kazanımlar sağlayamamışlardır. Bu nedenle, silahsızlanma etrafında süren tartışmalar çok hızlı bir biçimde dünyanın ana gündem maddeleri haline gelmiştir. Bu dönemde, pek çok yeni gelişme arasında Japonya’nın Mançurya’yı işgalinden İtalya’nın Habeşistan’ı işgal etmeye başlamasına kadar bir dizi saldırılar ve saldırının tanımı etrafında Cenevre’de toplanan Silahsızlanma Konferansları 1930’lu yılların gündemini oluşturmuştur. Bu çalışmada genç Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ABD’li gazeteci Gladys Baker’la gerçekleştirdiği röportajdaki ana temalar üzerinde durulmaktadır. Dönemin basın-yayın hayatında öne çıkan gazeteler ve dergilerden yararlanılarak incelenen bu röportaja Türkiye’nin geniş bir çerçeve içinde ele aldığı barış ilkelerine dayalı dış siyasa perspektifinden bakılması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Gladys BAKER, Silahsızlanma Konferansları, Milletler Cemiyeti, Türk Dış Politikası

Abstract
The first critical and grand transformation pertaining to the wars as historical phenomena that had started to influence the back yard of the trenches had taken place during the years of the First World War. During the interwar period, despite the fact that short periods of tranquility had been exercised, the suspicions around the efficacy of this memory had continued. During the 1920s and 1930s, the relatively successful efforts to keep the balance of peaceful relations under the League of Nations and a few pacts and protocols had not been capable of supplying the long-term achievements. Therefore, the main discussions around the disarmament had started to make the main headlines in a very rapid way. During these years, a bunch of invasions including the Japanese occupation of Manchuria to the invasion of Abyssinia by Italian forces and the Disarmament Conferences at Geneve and Paris in 1932 and 1933 around the question of defining the attacks had constituted the main agenda of the 1930s. This study takes on the main themes which emerged through the interview of American journalist Gladys Baker with Ghazi Mustafa Kemal Ataturk as the founder and the first president of Republic of Turkey. By applying to the primary and secondary sources covering the newspapers and the journals, the study aspired to approach to the interview from the angle of foreign policy based upon the principles of peace taken by young republic of Turkey within a larger framework.

Keywords
Gladys BAKER, Disarmament Conferences, League of Nations, Turkish Foreign Policy

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri