• Hızlı Erişim
  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 129
    Bugün Toplam : 9
    Genel Toplam : 574420

Timurlularda Aristokrat bir Türkmen Emir: Celaleddin Firuzşah
(An Aristocrat Turkmen Emir in Timurid Dynasty: Sultan Celaleddin Firuzshah )

Yazar : Ensar MACİT    
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 73
Sayfa : 107-115


Özet
Firuzşah, Timur’un ölümünden sonra taht mücadelelerini sonlandıran Şahruh’un devlet yönetiminde büyük yetkilere sahip emirlerinden biriydi. Timur zamanında da belirli görevler alan Firuzşah, Şahruh’un saltanatında emîr-i dîvân, emîrü’l-ümerâ ve orduda tümenbaşı gibi birçok görevde bulundu. Şahruh devrinde kazandığı nüfuz sayesinde verdiği kararlar sorgulanamaz hale geldi. Elde ettiği bu güçle kendi çevresini devletin önemli kademelerine getirten Firuzşah, ömrünün sonlarında yakınlarının içerisinde bulunduğu yolsuzluklarla yüzleştirildi. Yaşadığı bu olaylar onun hastalanıp ölümüne neden oldu. O, Şahruh zamanında başta Herat olmak üzere Timurlu vilayetlerinin çoğunda imar faaliyetlerinde bulundu. Şahruh devrinde devletin siyasi, idari, mali ve askeri konularda Timur dönemini yakalamasında onun büyük katkıları oldu. Devlet yönetiminde böylesine tecrübeli bir emirin ölümü, hem Şahruh saltanatını hem de Timurlu Devleti’ni olumsuz yönde etkiledi. Bu makalede Türkmen asıllı olan Firuzşah ve ailesinin Timur ve bilhassa Şahruh dönemlerindeki siyasi, askeri, mali ve idari faaliyetlerinin yanı sıra imar faaliyetlerine olan katkılarından ve Timurlu tarihinde bıraktıkları izlerden bahsedilmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Timurlular, Timur, Şahruh, Firuzşah, devlet yönetimi, mali yolsuzluklar.

Abstract
Firuzshah was one of the emirs who had great authority in the state administration of Shahrukh, who brought an end to the power struggles for the throne after Timur's death. Firuzshah, who held many positions during Timur's reign, such as amiri diwan, amir al-umara and amiri tümen during the reign of Shahrukh. Due to the full authority assumed by him in the Shahrukh era, his decisions became unquestionable. As a supreme leader, Firuzshah, who appointed his friends and relatives to important positions in government, faced the corruption undertaken by them in the last years of his life. These events caused him to get sick and die. He carried building and construction operations in many Timurid provinces, especially in Herat, in the Shahrukh period. During the Shahrukh era, he made significant contributions to the state to reach the level of the Timurid era in the fields of political, administrative, financial, and military. The death of such an experienced emir in state administration negatively affected both the Shahrukh reign and the Timurid State. This study aims to deal with the contributions of Firuzshah and his family, who are of Turkmen origin, to the construction activities as well as the political, military, financial, and administrative activities in the Timurid and especially Shahrukh periods, and the traces they left in the Timurid history.

Keywords
Timurids, Timur, Shahrukh, Firuzshah, state administration, financial corruption.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri