• Hızlı Erişim
  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 176
    Bugün Toplam : 9
    Genel Toplam : 574420

Antakya Kuşatmasına Kadar Çukurova’da Ermeniler
(Armenians in Çukurova until the Siege of Antakya )

Yazar : Melek AKBULUT    
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 73
Sayfa : 97-106


Özet
Anadolu’nun Doğu Akdeniz kıyılarında verimli toprakları ile ticaret muhiti olan Çukurova (Kilikya) bölgesi, tarihten beri birçok milletin hakimiyet mücadelesine sahne olmuştur. Bu mücadelelerde önemli bir unsur olan Ermeniler, Çukurova’ya yerleştikten sonra burada hâkim olabilmek için tüm fırsatları değerlendirmişlerdir. Çukurova’ya yerleştikten sonra küçük prenslikler oluşturan Ermenilerin bölgede varlıklarını güçlendirmek adına en önemli stratejilerinden biri Anadolu’ya gelen Haçlılarla iş birliği içerisine girmek olmuştur. Ermeniler Çukurova’da varlıklarını devam ettirebilmek için Haçlılar bölgeye geldiğinde onları Çukurova’ya yönlendirmiş, onlara erzak, asker ve daha birçok yardım yapmışlardır. Haçlılar bölgeye geldiğinde asker, erzak, coğrafi ve demografik bakımdan Ermenilerin yardımlarına ihtiyaç duyuyorlardı. Bu nedenle Ermeniler ve Haçlılar karşılıklı çıkar doğrultusunda dostluk kurmuşlardır. Haçlılar, kurdukları dostluk sayesinde Anadolu’da ve Çukurova’daki birçok şehri, kaleyi ele geçirmişlerdir. Ermenilerin yardım ve desteği sayesinde ele geçirilen en önemli yerlerden birisi de Antakya olmuştur. Bu bağlamda araştırmamızda Ermenilerin bölgeye yerleşimi, bölgede prenslik ve krallık oluşumu, bu süreçte Haçlılarla ittifakları ve Antakya kuşatmasına kadar bölgedeki faaliyetlerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Çukurova (Kilikya), Türkler, Ermeniler, Haçlılar, Antakya.

Abstract
Çukurova (Cilicia) region, which is fertile soil and a lively trade area on the eastern Mediterranean coast of Anatolia, has been the scene of the struggle for dominance of many nations since history. The Armenians, who were important elements in these struggles, took advantage of all the opportunities to dominate here after they settled in Çukurova. One of the most important strategies of the Armenians, who formed small principalities after settling in Çukurova, to strengthen their presence in the region was to cooperate with the Crusaders who came to Anatolia. To maintain their existence in Çukurova, the Armenians directed them to Çukurova when the Crusaders came to the region and provided them with supplies, soldiers, and many other aids. When the Crusaders came to the region, they needed the help of the Armenians in terms of soldiers, supplies, geographically and demographically. For this reason, Armenians and Crusaders formed a friendship in line with mutual benefit. Thanks to the friendship they established, the Crusaders captured many cities and castles in Anatolia and Çukurova. One of the most important places captured by the help and support of the Armenians was Antakya. In this context, it has been aimed to examine the settlement of Armenians in the region, the formation of principality and kingdom in the region, their alliance with the Crusaders in this process and their activities in the region until the siege of Antakya in our research.

Keywords
Çukurova (Cilicia), Turks, Armenians, Crusaders, Antakya

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri