• Hızlı Erişim
  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 74
    Bugün Toplam : 8
    Genel Toplam : 574419

TUĞLUKŞAHLAR HANEDANLIĞI’NIN BAŞKENTLERİ
(CAPITAL OF THE TUGHLUQSHAHS DYNASTY )

Yazar : Savaş EĞİLMEZ  - Metin BİLAL  
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 73
Sayfa : 116-125


Özet
Müslüman Türk kültürünün Hindistan coğrafyasında yayılmasına katkı sağlayan Delhi Türk Sultanlıkları’ndan biri de Tuğlukşahlar Hanedanlığı’dır. Bu hanedanlık Halaçların tarih sahnesinden çekilmesi üzerine onların hâkim olduğu topraklar üzerinde devletlerini tesis etmişlerdi. Devletin kurucusu Gıyâseddin Tuğluk Şah bir yandan Hint racalıklarını egemenliği altına almaya çalışırken diğer yandan da Tuğlukâbâd adı verilen yeni şehrin inşasıyla meşgul olmaktaydı. Sultan bu şehri bayındır hale getirdikten sonra hanedanlığın merkezini buraya taşımış ve saltanatı boyunca devleti buradan yönetmişti. Gıyâseddin Tuğluk Şah’tan sonra hanedanlığın başına oğlu Muhammed bin Tuğluk Şah geçmişti. Onun zamanında da hanedanlığın başkenti önce Devletâbâd’a sonra kuraklıkların meydana gelmesi sonucu Ganj Nehri kenarında bulunan Sargadvârî’ye taşınmıştı. Muhammed bin Tuğluk’un ardından tahta geçen Firuz Şah’ta amcası ve kuzeninin izinden giderek Firuzâbâd adında yeni bir şehir inşa etmiş ve hanedanlığın merkezini buraya taşımıştı. Firuz Şah’ın ardından da oğlu Nâsıreddin Muhammed şah Câliser’de Muhammedâbâd adında bir şehir inşa ettirmiş ve bir süreliğine devleti buradan yönetmişti. Bu çalışmada Tuğlukşahlar Devleti’ne payitahtlık yapan Delhi, Tuğlukâbâd, Devletâbâd, Sergadvârî, Firuzâbâd ve Muhammedâbâd şehirleri hakkında etraflıca bilgi verilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Tuğlukşahlar Devleti, Delhi, Tuğlukâbâd, Devletâbâd, Firuzâbâd

Abstract
One of the Delhi Turkish Sultanate, which contributed to the spread of Muslim Turkish culture in the Indian geography, is the Tughluqshahs Dynasty. After the Khaljis withdrew from the stage of history, the Tughluqshahs established their state on the lands they dominated. Gıyâseddin Tughluq Shah was on the one hand trying to dominate the Indian rajahships and on the other hand was busy with the construction of the new city called Tughluqabad. After the Sultan made this city on a inprove, he moved the center of the dynasty here and ruled the state from here during his reign. After Gıyâseddin Tughluq Shah, his son, Muhammed bin Tughluq Shah became the head of the dynasty. In his time, the capital of the dynasty was first moved to Davlatabad and then to Sargadvari, located on the banks of the Ganges River, as a result of droughts. Firuz Shah, who took the throne after Mohammed bin Tughluq, built a new city called Firozabad and ruled the state from there. After Firuz Shah, his son Nasıreddin Muhammad Shah had a city built in Câliser called Muhammedâbâd and ruled the state from there for a while. In this study, it was tried to give detailed information about the cities of Delhi, Tughluqabad, Davlatabad, Sargadvari, Firozabad and Muhammadabad, which were the capital of the State of Tughluqshahs

Keywords
State of Tughluqshahs, Delhi, Tughluqabad, Davlatabad, Firozabad

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri