• Hızlı Erişim
  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 76
    Bugün Toplam : 4
    Genel Toplam : 574415

19. Yüzyıl ile 20. Yüzyıl Başlarında Bayramiç
(Bayramiç in the 19th Century and Early 20th Century )

Yazar : Fatma KAYA DOĞANAY    
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 73
Sayfa : 170-185


Özet
Bu çalışmada 19. yüzyıl ile 20. yüzyıl başlarında Bayramiç’in idari, nüfus ve özellikle eğitim yapısı ele alınarak kaza hakkında genel bir çerçeve çizilmek istenmektedir. Araştırmada tarihsel yöntem kullanılmış ve veri toplama tekniği olarak doküman incelemesi seçilmiştir. Günümüzde Çanakkale ilinin bir ilçesi olan Bayramiç, 1357’den sonra Osmanlı yönetimine geçmiştir. 1888-1889’dan itibaren müstakil hale getirilen Biga sancağı Ezine kazasına bağlı nahiye durumunda olan ilçe, 3 Şubat 1902 tarihinde padişahın iradesi alınarak nahiyeden kazaya tahvil edilmiştir. 1831’de Bayramiç kazası erkek nüfusu 3327’dir. 1876’da ise bu nüfus sayısı 6636’ya yükselmiştir. Bayramiç’te eğitim kurumlarına da önem verilmiştir. Tarihi süreçte ilçede Ahi Hızır, Cami-i Cedid ve Cami-i Kebir/Cami-i Atik isimlerinde üç medrese, çeşitli sıbyan ve ibtidai mektepleri, bir adet rüşdiye mektebi, bir adet Rum mektebi, 1 adet ana mektep (?) bulunduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Bayramiç, idari yapı, nüfus yapı, eğitim durumu, Osmanlı

Abstract
In this study, it is aimed to draw a general framework about the district by considering the administrative, population and especially educational structure of Bayramiç in the 19th century and early 20 th century. The historical method was used in the research and document analysis was chosen as the data collection technique. Bayramiç, which is a district of Çanakkale province today, ruled by Ottoman Empire after 1357. The district, which was in the status of a township of Biga, Ezine district that was made independent since 1888-1889, was transferred from township to the district on February 3, 1902 by taking the imperial decree of the padishah. The male population of Bayramiç was 3327 in 1831. This population number increased to 6636 in 1876. Educational institutions were also important in Bayramiç. In the historical process, it was determined that there were three madrasahs named Ahi Hızır, Cami-i Cedid and Cami-i Kebir/ Cami-i Atik, various primary and secondary schools, a high school, a Greek school and a main school (?).

Keywords
Bayramiç, Administrative Structure, Population Structure, Educational Status, Ottoman

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri