• Hızlı Erişim
  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 64
    Bugün Toplam : 4
    Genel Toplam : 574415

Avlonyalı İsmail Kemal Bey’in Mutasarrıflığı Döneminde Bolu Sancağı (16 Mayıs 1884- 13 Mart 1890)
(The Sanjak of Bolu during the Governorship of Ismail Kemal Bey from Avlonia (May 16, 1884- March 13, 1890) )

Yazar : Cemal SEZER    
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 73
Sayfa : 198-211


Özet
Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde siyasi faaliyetleriyle dikkati çeken İsmail Kemal Bey, Arnavutluk devletinin kurucusu ve ilk hükümet başkanı olarak bilinmektedir. Fakat kendisi siyasi geçmişinin yanı sıra devletin değişik kademelerinde bürokratik görevlerde de yer almıştır. Yerel düzeyde yürüttüğü valilik veya mutasarrıflık makamlarının en uzun süreli olanı 16 Mayıs 1884-13 Mart 1890 tarihleri arasında gerçekleştirdiği Bolu mutasarrıflığıdır. İsmail Kemal Bey’in sağlık, eğitim, bayındır gibi alanlardaki bazı faaliyetleri sancakta ilkleri oluşturmuştur. Bolu’ya gelen yabancı görevliler, seyyahlar şehirde İsmail Kemal Bey’in izlerinin görüldüğünü aktarırlar. Ayrıca İsmail Kemal Bey göreve başlar başlamaz, onu uğraştıran en önemli sorunlardan birisi de eşkıya hareketleridir. Aldığı önlemlerle eşkıyaya karşı başarıyla mücadele etmiş ve sancakta güvenliği sağlamıştır. İsmail Kemal Bey’in sancaktaki faaliyetleri merkezi yönetim tarafından takdir edilmiş ve terfi etmesine neden olmuştur. Fakat İsmail Kemal Bey’in başta keyfi uygulamaları olmak üzere hakkında yapılan şikayetler bir türlü bitmek bilmeyecek, soruşturmalar görevinin sonuna kadar sürecektir. Dolayısıyla araştırmada; İsmail Kemal Bey ile ilgili yapılan siyasi çalışmalardan farklı olarak yerel üst yönetici kimliğiyle Bolu sancağındaki faaliyetleri incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Avlonyalı İsmail Kemal Bey, Bolu Sancağı, Mutasarrıf, Faaliyetler, Soruşturmalar.

Abstract
Ismail Kemal Bey was a significant personality who carried out some attention-grabbing political activities in the last period of the Ottoman Empire. He is known as the founder and the first prime minister of Albania. In addition to his political background, he carried out different bureaucratic duties in different departments of the government. He was the lieutenant governor of Bolu between May 16, 1884, and March 13, 1890, which was the longest duty he was responsible for. Ismail Kemal Bey led the way through his successful activities in health, education, and public works. Foreign authorities and travelers who visited Bolu during the time of Ismail Kemal Bey mentioned that they saw the traces of his understanding and viewpoint in the city. One of the most important problems that caused Ismail Kemal Bey trouble at the beginning of his duty was the activities of bandits. He was successful in his fight with bandits thanks to the precautions he took and he could ensure the security in his sanjak, Bolu. The activities of Ismail Kemal Bey in the sanjak were appreciated by the centralized management and he was promoted by the authorities. However, there were numerous complaints and investigations, continued until the end of his duty, about his administration, especially about his arbitrary practices. The purpose of this research study, different from the political studies about him, is to analyze the activities of Ismail Kemal Bey as a senior local administrator.

Keywords
İsmail Kemal Bey from Avlonia, Bolu Sanjak, Lieutenant Governor, Activities, Investigations.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri