• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 129
  Bugün Toplam : 16
  Genel Toplam : 451422

Revânî’nin Câmi’ü’n Nesâyih’i
(Câmi’ü’n Nesâyih of Revânî )

Yazar : Salih ÖZYURT  - Nazire ERBAY  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 70
Sayfa : 225-244


Özet
Kültür tarihimizin önemli kaynakları olan Türkçe yazma eserler, hem yurtiçi hem de yurtdışında birçok kütüphanede bulunmaktadır. Yazma eserler üzerinde yapılan muhtelif çalışmaların, diğer alanlarda olduğu gibi Türk edebiyatına da katkı sağladığı bir gerçektir. Bu eserlerden biri de, klasik Türk edebiyatı nasihat kitapları arasında adı geçen Revânî’nin “Câmi’ü’n Nesâyih” adlı eseridir. Bu eserin bir nüshası Mısır Milli Kütüphanesi Türk edebiyatı bölümü 11 numarada kayıtlıdır. Diğeri ise, Mısır Hidiv Kütüphanesi yine Türk edebiyatı bölümü 894 numarada kayıtlıdır. Bu çalışmada eserin nüsha tanıtımı ve içeriği hakkında bilgi verilecektir. Bu sayede, 16. yüzyıl edebi şahsiyetlerinden Revânî’nin Câmi’ü’n Nesâyih adlı eserinin şekil ve muhteva yönünden incelenmiş ve klasik Türk edebiyatı literatürüne mühim bir katkı sunulmuş olacaktır.

Anahtar Kelimeler
Klasik Türk edebiyatı, Revânî, Câmi'ü’n Nesâyih

Abstract
Turkish manuscripts, important sources of our cultural history, are available in many libraries both in Turkey and abroad. It is a fact that various studies on manuscripts contribute to the Turkish literature as well as to the other fields. One of these works is Revânî's work named "Câmi’ü’n Nesâyih ", which is mentioned as one of the classical advisory books in Turkish literature. A copy of this work is registered at the Egyptian National Library, Turkish Literature Section, number 11. The other is registered at the Egyptian Khedive(Hidiv) Library, Turkish Literature Section, number 894. In this study, the copy of the work will be introduced and information will be given about its content. In this way, Câmi’ü’n Nesâyih of Revânî, who is one of the 16th century literary figures, will be examined in terms of form and content and a significant contribution will be made to literature of the Classical Turkish Literature.

Keywords
Classical Turkish Literature, Revânî, Câmi’ü’n Nesâyih

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri