• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 65
  Bugün Toplam : 5
  Genel Toplam : 451410

Sovyet Basınında 12 Eylül 1980 Darbesi: Pravda ve İzvestiya Gazeteleri
(The September 12, 1980 Coup in The Soviet Press: Pravda and Izvestia Newspapers )

Yazar : Erkam TEMİR    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 70
Sayfa : 577-606


Özet
12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden 40 yıl geçmesine rağmen darbenin yönetim, siyaset ve toplum üzerindeki etkileri hala kendini göstermektedir. Darbeye ilişkin dış politik arka plan ise darbenin ABD tarafından desteklendiği yönündeki bir kamuoyu algısının ötesine gidememiştir. Dönemin Türkiye’sinde yaşanan çatışmaların tarafı olması beklenen ve iki kutuplu dünyada ABD’nin karşıtı olan SSCB’nin darbeye ilişkin tutumu konusunda ise bir kamuoyu algısı oluşmamıştır. Bu çalışmada, 12 Eylül 1980 darbesine ilişkin SSCB’nin tutumu Sovyet basınında yer alan haberler üzerinden irdelenmiştir. Pravda ve İzvestiya gazetelerinin 11 Eylül 1980-13 Ocak 1981 tarihleri arasında yayımlanmış arşivleri taranmış ve 12 Eylül darbesi ile ilgili haberler değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Darbe, 12 Eylül, Sovyet basını, Pravda, İzvestiya

Abstract
Although it has been 40 years since the September 12, 1980 military coup in Turkey, its effects on administration, politics and society are still evident. But the foreign policy background regarding the coup could not go beyond a public perception that the coup was supported by the USA. There is no public perception about the attitude of the USSR which expected to be a party to the conflicts in Turkey at that time and which is anti-US in bipolar world regarding the coup. In this study, the stance of the USSR on the September 12, 1980 coup was examined through the news in the Soviet press. The published archives of Pravda and Izvestia newspapers between 11 September 1980 and 13 January 1981 were scanned and news about the 12 September coup were evaluated.

Keywords
Coup, September 12, Soviet press, Pravda, Izvestia

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri