• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 80
  Bugün Toplam : 12
  Genel Toplam : 451418

Erzurum Vilayet Salnâmesine Göre H.1310/1892'de Erzurum Vilayeti
(According to The Erzurum Provincial Yearbook Erzurum Province in 1310/1892 )

Yazar : Ömer DÖŞEMETAŞ    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 70
Sayfa : 439-464


Özet
Yaklaşık olarak beş bin yıllık bir tarihe sahip olan Erzurum'a ait tarih araştırmaları pek geriye gitmemektedir. Bu çalışmaların ilk örnekleri, II. Abdulhamid devrine ait olan Erzurum Vilayet Salnâmeleridir. Salnâmeler, döneme ait idari, sosyo-ekonomik ve fiziki bir takım bilgileri barındırdıkları gibi, bölgeye ait o dönem için edinilmiş bilgileri de ihtiva etmektedirler. Bu açıdan son dönem şehir tarihi araştırmaları açısından önemli bir kaynaktır. Bu çalışma ile 1310/1892 tarihli Erzurum Vilayet Salnâmesi, günümüz Türkçesine çevrildikten sonra Erzurum Tarihi, Erzurum Şehri ve Erzurum Vilayeti-Sancak ve Kazalar başlıkları altında sadeleştirilerek ve verilere ait herhangi bir değerlendirme yapılmadan çalışmamıza aktarılmıştır. Tartışma ve sonuç bölümünde ise salnâmenin verdiği bilgiler ile ilgili bir değerlendirme yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Erzurum, II. Abdülhamid, Salnâme, Erzurum Vilayeti.

Abstract
Historicial studies of Erzurum, which has a history of approximately five thousand years, do not go back much. The first examples of these studies are Erzurum Province Yearbooks belonging to the period Abdulhamid II. Yearbooks contain some administrative, socio-economic and physical information about the period, as well as the information about the region obtained in that period. In this perspective, it is an important resource in terms of recent period city history research. With this study, the Erzurum Province Yearbook dated 1310/1892 was simlified under the titles Erzurum History, Erzurum City and Erzurum City districts after it was translated into modern Turkish. İt was aded to our study without any evaluation of the data obtained. In the discussion and conclusion part, an evaluation was made about the information provided by the yearbook

Keywords
Erzurum, Abdulhamid II, Salname, Erzurum Province

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri