• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 70
  Bugün Toplam : 6
  Genel Toplam : 451411

İmparatorluğun Kayıp Nesli: Cezmi Vakası
(Lost Generation of The Empire: The Cezmi Case )

Yazar : Meral DEMİRYÜREK    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 70
Sayfa : 295-315


Özet
Osmanlı İmparatorluğu dünyadaki gelişmelere kayıtsız kalamayıp yönünü Batıya çevirince sadece devlet işleri değil bireysel ve toplumsal bütün konular bu durumdan etkilenir. Özellikle eğitim politikasındaki yenilikler, çocukların ve gençlerin yetiştirilmesiyle ilgili farklı yöntemleri beraberinde getirir. Bu aşamada ihtiyaç duyulan araç gereçler kadar uzman kadroların da eksikliği hissedilir. Varlıklı aileler çocuklarını ya yurt dışına gönderirler ya da bulundukları çevrede eğitim ehli olarak gördükleri gayrimüslimlerden yardım alırlar. Ancak amaçlanan hedeflere her zaman ulaşılamaz. Eğitimin çıktıları itibarıyla başarılı örnekler kadar başarısız örneklere de rastlanır. Kayıp nesiller yüzünden büyük acılar çekilir. Bu kapsamda kimi şair ve yazarların yaşadığı olumsuz tecrübeler Türk edebiyatına yansır. Tevfik Fikret ve Fatma Aliye Hanım’ın çocukları din değiştirir. Ali Ekrem Bolayır’ın kızı Selma Türk vatandaşlığından çıkarak Amerika’ya yerleşir. Oğlu Cezmi’yi yurt içinde ve yurt dışında yabancı okullarda okutur, özel hocalardan dersler aldırır. Namık Kemal’in torunu sıfatıyla geleceğin umudu olduğu fikrini aşılar. Müziğe kabiliyetiyle göz dolduran, ailesinin ve çevresinin takdirini kazanan ve ileriye dönük kariyer planları yapılan Cezmi, 21 yaşında intihar eder. Diğer çocukların seçimleriyle birlikte Cezmi’nin ölümü bir neslin kaybını temsil eder. Bu çalışmada, Cezmi’nin kısa hayatı özelinde aile, toplumsal yapı ve yeniliklerle şekillenen eğitim sürecinin XX. yüzyıl başlarında yetişen bir genç üzerindeki etkileri geniş bir perspektiften değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler
Haluk, Zübeyde İsmet Faik, Batılılaşma, eğitim, keman, intihar.

Abstract
When the Ottoman Empire began to become a modern state, all individual and social issues were affected by this situation. With the innovations in education policy, different methods emerged in the upbringing of children and young people. In this context, the lack of expert staff was also felt as much as the necessary tools. Wealthy families either sent their children abroad or got help from non-Muslims, whom they were accepted as modern in education. In terms of the outcomes of education, unsuccessful examples were encountered as well as successful examples. The negative experiences of some poets and writers brought the pain caused by a lost generation to literature. Tevfik Fikret's son and Fatma Aliye's daughter converted to religion as a result of their Western-style education. Ali Ekrem's daughter refused Turkish citizenship and settled in USA. Ali Ekrem's son, Cezmi studied at elite schools in Turkey and abroad, and took lessons from private teachers. Especially, Cezmi drew attention with his musical talent. But when he was only twenty-first years old, he committed suicide by falling into melancholy. The aim of this study is to evaluate the cultural effects of education on Cezmi, who lived in the early 20th century.

Keywords
Haluk, Zubeyde Ismet Faik, Westernization, education, violin, suicide.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri