• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 128
  Bugün Toplam : 15
  Genel Toplam : 451421

Seyahatname ve Tarihî Coğrafya Eserlerinde Ermenek Kazası (19-20. Yüzyıllar)
(Ermenek District in Travel Books and Historical Geography (19th and 20th Centuries) )

Yazar : Erol YÜKSEL    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 70
Sayfa : 507-558


Özet
Anadolu, tarihin ilk dönemlerinden itibaren gezginlerin ilgisini çekmiştir. Bununla birlikte gezginlerin seyahatleriyle oluşturdukları eserler günümüzde mahallî tarih araştırmalarında başvuru kaynakları arasındandır. Seyahatname ve tarihî coğrafya eserleri, Osmanlı coğrafyasındaki şehir ve halkının coğrafi, iktisadi, sosyal ve kültürel durumu hakkında sağlıklı değerlendirmeler yapabilmek için temel başvuru kaynağı durumundadır. Bu bağlamda çalışmanın konusunu oluşturan Ermenek kazası, Anadolu’ya gelen birçok gezginin ziyaret ettiği ve sonrasında ortaya koydukları eserlerde ismi zikredilen yerleşim yerlerindendir. Günümüzde birçok medeniyetin izlerini taşımasıyla önemli bir tarihî zenginliğe sahip olduğu düşünüldüğünde bu eserlere müracaat etmek Ermenek tarihine katkı sunacaktır. Bu bakışla çalışma; Ermenek’in genel görünümü, coğrafi özellikleri, tarihî, ekonomik unsurları, sorunları ve çözüm önerileri ile sosyal yapısı/özellikleri/karakteri üzerine değerlendirmeleri ve idari durumunu ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler
Ermenek, Gezgin, Seyahatname, Dağlık Kilikia, Germanikopolis.

Abstract
Anatolia has attracted the attention of travelers since the first periods of history. In addition, the works created by travelers through their travels are among the reference sources in local history research. Seyahatname and historical geography works are the main reference sources for making correct evaluations about the geographical, economic, social and cultural situation of the city and its people in the Ottoman geography. In this context, Ermenek district, which is the subject of the study, is one of the settlements visited by many travelers who visited Anatolia and whose names are mentioned in the works they have created afterwards. Considering that it has an important historical richness with the traces of many civilizations today, applying to these works will contribute to the history of Ermenek district. With this perspective, the study reveals Ermenek's general view of geographical features, historical, economic elements and problems , solutions, evaluations on social structure ,characteristics , character and administrative status.

Keywords
Ermenek, Traveler, Travel Books, Rough Cilicia, Germanikopolis.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri