• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 120
  Bugün Toplam : 102
  Genel Toplam : 464523

Arşiv Belgeleri İle Seyfettin Özege Kütüphanesinin Oluşturulma Süreci
(Creation Process of Seyfettin Özege Library with Archive Documents )

Yazar : Malik YILMAZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 69
Sayfa : 671-705


Özet
Bir kitap koleksiyoneri ve kitapsever olarak bilinen Seyfettin Özege, 1961 yılında Atatürk Üniversitesi öğretim üyesi Niyazi Akı ile İstanbul’da görüşmesinden sonra yıllarca biriktirdiği binlerce yayını Atatürk Üniversitesi’ne bağışlama kararı almıştır. Bu çalışmanın amacı, Özege’nin kütüphanesini Atatürk Üniversitesi’ne bağışlama kararı almasından sonra, Atatürk Üniversitesi’nin Özege ile yazışmalarıyla bağış sürecinin nasıl gerçekleştiğini ve sonrasında Üniversite’de kütüphaneye yönelik ne tür çalışmalar yapıldığını irdelemektir. Belgelerin kapsamını çoğunlukla, Özege’nin bağış kararı ile birlikte öne sürdüğü koşulların yerine getirilmesine dair yapılan çalışmalara yönelik uygulamalar oluşturmaktadır. Birincil/orijinal bilgi kaynakları olan bu belgeler aracılığıyla Seyfettin Özege Kütüphanesi’nin nasıl kurulduğu, hangi süreçlerden geçtiği, kataloğunun nasıl hazırlandığı ve katalog ile ilgili ne tür çalışmalar yapıldığı konusunda bilgi sunulacaktır. Çalışmada kullanılan verilerin değerlendirilmesinde doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Verilere kaynaklık eden belgelerin elde edilmesinde Atatürk Üniversitesi arşivinden yararlanılmıştır. Atatürk Üniversitesi’nin Özege’ye gönderdiği yazışmalar kronolojik olarak sıralanmış ve çalışmanın amacı ve kapsamı doğrultusunda uygun olanları değerlendirilmiştir. Çalışmanın kapsamında Özege’nin bu süreçte üniversiteye gönderdiği mektuplar yer almamaktadır. Ulaşılan bulgular doğrultusunda bağışlanan kütüphaneye yönelik Atatürk Üniversitesi’nin ve kütüphanesinin bu süreçte koşullar doğrultusunda nasıl bir yol izlediği, kataloğun nasıl hazırlandığı ve koleksiyonun hizmete sunulabilmesi için neler yapıldığı ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Seyfettin Özege koleksiyonu, Atatürk Üniversitesi, koleksiyon bağış süreci

Abstract
Seyfettin Özege, known as a book collector and book lover, decided to donate thousands of publications that he had accumulated for years after meeting with Ataturk University faculty member Niyazi Akı in İstanbul. The purpose of this study is to examine how the donation process took place with the correspondence of Atatürk University with Özege and what kind of studies were carried out at the University after Atatürk decided to donate Özege's library to Atatürk University. The scope of the archival records mostly consists of applications for the studies carried out to fulfill the conditions proposed by Özege with the donation decision. As the primary sources of information, through these archival records, information will be provided on how the Seyfettin Özege donation library was established, what processes it went through, how its catalog was prepared, and what kind of studies are done about the catalog. Document analysis method was used to evaluate the data used in the study. The archive of Atatürk University was used to obtain the documents that source the data. The correspondence sent by Atatürk University to Özege are listed in chronological order and the appropriate ones are evaluated in line with the purpose and scope of the study. The scope of the study does not include the letters sent by Özege to the university in this process. In the line with the findings reached, it has been revealed how Atatürk University and its library have taken a course in line with the conditions, how the catalog has been prepared and what has been done to put the collection into service.

Keywords
Seyfettin Özege collection, Atatürk University, Collection donation process

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri