• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 154
  Bugün Toplam : 176
  Genel Toplam : 463721

XVIII. ve XX. Yüzyılda Osmanlı’da Sanat Ortamı
(The Ottoman Art Environment From The 17th to The 20th Century )

Yazar : Esra HALICI    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 69
Sayfa : 577-628


Özet
XVIII -XIX. yüzyıl evrensel anlamda, sosyal, ekonomik, siyasal, kültürel ve teknik gelişmelerin yaşandığı bir zaman aralığını ifade etmektedir. Bu değişim dünya da varlık gösteren birçok toplumda yayılım alanı bulmuş ve geleneğe bağlı olarak yaşayan ve yönetilen toplumların yapısında köklü bir değişim yaşanmasına yol açmıştır .Avrupa’da Otuz Yıl Savaşları (1618-1648), Rönesans döneminin toplumsal yansımaları, Fransız Devrimi gibi etkenler Batı’nın sosyo-kültürel yaşamını belirginleştiren en önemli hususları oluşturmuştur. Bu zaman çizelgesinde kendisine bir yer bulan Osmanlı devleti de bu değişin dünyaya sırt çevirememiş ve ilk olarak askeri düzende gerçekleştirilecek iyileştirmeler için yüzünü batıya çevirmiştir. Bu çalışmada Osmanlı devletinin askeri anlamda başlayan batılılaşma hareketinin evreleri ve bu hareketin Cumhuriyetin ilanına kadar olan sürecinde Osmanlı kültür ve sanat ortamına yansımaları incelenecektir.

Anahtar Kelimeler
Batılılaşma Hareketi, Sanat, Kültür, Değişim.

Abstract
XVIII -XIX. Century represents a time period in which social, economic, political, cultural and technical developments take place in a universal sense. This change has spread to many societies in the world and has led to a radical change in the structure of living and governed societies depending on tradition. Factors such as the thirty years of wars (1618-1648), the social reflections of the Renaissance period, and the French revolution in Europe have formed the most important issues that make the social and cultural life of the West clear. The Ottoman state, which found a place for itself in this timeline, could not turn its back on the changes that made a sound all over the world and turned to the west for the improvements to be made in the military order. In this study, the phases of the military westernization movement of the Ottoman state and the reflections of this movement on the Ottoman culture and art until the declaration of the republic will be examined.

Keywords
Westernization Movement, Art, Culture, Change.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri