• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 95
  Bugün Toplam : 243
  Genel Toplam : 463191

Dilde Fikirde İş’de Birlik Aylık Dış Politika Dergisine Göre Türkiye’nin Dış Politika Kaynakları ve Dış Türkler Stratejisi
(Turkey's Foreign Policy Resources and Strategy Towards Turks Abroad According to Journal of Unity in Language, Ideas, Study Turkish Foreign Policy Monthly Journal )

Yazar : Mustafa Edip ÇELİK    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 68
Sayfa : 501-518


Özet
Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduktan sonra, uygulamaya başladığı Batı’ya yakın dış politikasını, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Soğuk Savaş sürecinde, Batı eksenli tek yönlü olarak devam ettirmiştir. 1960’lı yıllardan itibaren, ABD ve Sovyetler arasında yaşanan yumuşama döneminin yanı sıra, Kıbrıs sorununda Batılı müttefiklerinden beklediği desteği görememesinden dolayı, Türkiye, dış politikada yeni arayışlara girmiştir. Bu süreçte, Türkiye dışındaki Türklere yönelik politik açılımlar öneren “Dilde, Fikirde, İş’de Birlik Dergisi” 1977 yılında Necip Hablemitoğlu tarafından yayınlanmaya başlanmıştır. Dergide yayınlanan makalelerle, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerine, dış Türklere olan sorumluluklarını hatırlatmanın yanında, bu toplulukların dış politika kaynağı olarak değerlendirilebileceği ileri sürülmüştür. Dergide yapılan yayınlarla, dış Türklerin sosyo-ekonomik durumları ve yaşamış oldukları ülkelerin onlara uygulamış olduğu baskı politikaları hakkında bilgi verilerek, siyasetçiler bu konularda uyarılmış ve bu topluluklara yönelik uygulanması gereken stratejiler hakkında öneriler sunulmuştur. Bu çalışma, 1977 yılında 12 sayı olarak yayınlanan Dilde, Fikirde, İş’de Birlik Dergisi’nin, Türkiye’nin dış politika kaynakları ve dış Türklere yönelik stratejisini inceleyen yazıları incelenecektir.

Anahtar Kelimeler
Dış Türkler, Dilde, Fikirde, İş’de Birlik Dergisi, Dış Politika

Abstract
After the establishment of the Republic of Turkey, the West began to implement its foreign policy axis, after the Second World War has continued westward moving closer. Since the 1960s, alongside the softening between the United States and the Soviet Union because of Turkey’s Western allies see the support that you expect from the Cyprus issue, Turkey has led to new approaches in foreign policy. In this process, non-Turks, in Turkish foreign policy suggests political openings for the Turks outside Turkey by moving the agenda “Journal of To be Unity; Languages, Ideas and Woks” began to be published by Necip Hablemitoğlu in 1977. Articles published in the journal, as well as to remind you of the responsibilities to the outside in Turkey Turkey’s foreign policy, argued that foreign policy can be considered as the source of this community. With the publications published in the magazine, the politicians were warned about these issues and the suggestions about the strategies that should be applied to these communities were given by informing them about the socio-economic status of the foreign Turks and the pressure policies that the countries they lived against them. With this study, 12 issues of the Birlik Magazine in Language, Idea and Business, published in 1977 will be examined and the views of the magazine on foreign Turks will be evaluated.

Keywords
Foreign Turks, Journal of to be Unity; Languages, Ideas and Woks, Foreign Policy

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri