• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 149
  Bugün Toplam : 176
  Genel Toplam : 463721

Geleneksel Üç Sporun Farklı Türlerde Görünümü Üzerine: Bamsı Beyrek ve Banu Çiçek Mücadelesi İle Naadam Festivalinin Karşılaştırmalı İncelemesi
(On The View of Three Traditional Sports in Different Genres: A Comparative Review of The Naadam Festival with Bamsi Beyrek and Banu Çiçek Challenge )

Yazar : Uğur DURMAZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 69
Sayfa : 339-356


Özet
Halkbilimi ürünleri kültürün bir sonucu olarak insan hayatında önemli yer tutan yapılardır. Ürünlerin varyantlaşma yoluyla yayılması ve kendi arasında geçişliliği ya da dönüşümü de sıkça rastlanan durumlardandır. Bu noktada sözlü-yazılı, yazılı-elektronik, sözlü-elektronik kültürler arasında geçiş olduğu gibi; hayatın içerisinde yer alan kutlama, anma, eğlence, spor, adet, inanış ve uygulamalar gibi birçok alanın da bu geçişten etkilendiği ve dönüşüme uğradığı aşikardır. Bu yazıda da Dede Korkut anlatılarından birisi olan Kam Püre Oğlu Bamsı Beyrek boyu ile Moğollarda halen kutlanmakta olup geçmişi uzun yıllara dayanan Naadam adlı festivaldeki üç spor etkinliğinin görünümleri, tarihleri, ritüelleri, uygulanışları, işlevleri ve birbirleriyle olan bağları tartışılacaktır. Bu noktada iki ayrı geleneksel yapı metinler üzerinden incelenecek ardından tarihi-kültürel altyapı verildikten sonra işlevsel açıdan bir karşılaştırma yapılacaktır. Yapılan çalışmada amaç görüntüler başka olsa da ürünlerin ortaya çıkışları ve kullanımındaki benzerliği göstermek ve kültürün yayılma yapısını irdelemektir. Aynı zamanda bugünkü kabuller etrafında bu üç sporun durumu da yazı içerisinde belirtilecektir.

Anahtar Kelimeler
Dede Korkut, Naadam, Festival, Sözlü-Yazılı Gelenek, Spor.

Abstract
Folklore products are structures that take an important place in human life as a result of culture. It is also common for products to be spread through varianization and to be transitioned or transformed between themselves. At this point, it is clear that as there is a transition between oral-written, written-electronic, oral-electronic cultures, many areas of life such as celebration, remembrance, entertainment, sports, traditions, beliefs and practices are affected by the transition and have undergone transformation. In this article, the story Kam Püre Oğlu Bamsı Beyrek, one of the narratives of Dede Korkut and is still celebrated in the Mongols and the views, dates, rituals, practices, functions and ties of the three sports events at the Naadam festival, which dates back many years, will be discussed. At this point, two different traditional structures will be examined through texts and then a functional comparison will be made after the historical-cultural infrastructure is given. The aim of the study is to show the similarity in the appearance and use of products, even though the images are different, and to examine the structure of culture's spread. At the same time, the status of these three sports will be stated in the article around today's admissions.

Keywords
Dede Korkut, Naadam, Festival, Oral-Written Tradition, Sports

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri