• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 162
  Bugün Toplam : 183
  Genel Toplam : 463728

İlhan Berk’in Poetikası ve “Siz Ne Güzeldiniz Benimle Bilemezsiniz” Üzerine Metin Merkezli Bir Bakış
(Ilhan Berk’s Poetics and A Text-Centered Look At “You Can’t Know How Beautiful You Were With Me” )

Yazar : Esra YALÇIN    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 69
Sayfa : 247-258


Özet
Türk şiirinde 1950’li yıllarda ortaya çıkan İkinci Yeni şiiri, geleneksel şiire, kalıplaşmış imajlara ve Garipçilerin şiirsellikten uzak şiir diline karşı çıkar. İkinci Yeni şairleri anlamı temel mesele haline getiren, gündelik konuşma dilinin dışında soyut bir şiir dili yaratmayı hedeflemişlerdir. Bu şiir hareketi içerisinde anlamı temel sorunsal olarak gören şairlerin başında İlhan Berk gelir. Eser verdiği dönemde anlamsız şiir yazmakla suçlanan Berk, bu dönemde kaleme aldığı poetik yazılarında şiirde anlam, öyküleme, düzyazılaşma gibi konuları tartışmaya açar ve şiirde öykü anlatımına ve düzyazısılaşmaya karşı çıkar. Ancak şairin bazı şiirlerinde öykü anlatma hedeflenmese de bazı şiirlerin hem biçimsel özellikleri hem de şiir metninin bütününe yayılan kurgu metinde öykü anlatımını mümkün kılmıştır. Bu çalışma İlhan Berk’in şiir poetikası ile örtüşmeyen, içerisinde belirli bir öyküyü barındıran şiirlerinden biri olan “Siz Ne Güzeldiniz Benimle Bilmezsiniz” adlı şiirini metin merkezli bir yöntemle çözümleyemiyi hedeflemektedir. 1960 yılında yayınlanan Çivi Yazısı kitabında yer alan bu şiir sone tarzında yazılmış lirik bir şiirdir. Lirik tarzda yazılmış olmasına rağmen şiirde takip edilebilir bir anlatı ve anlam örüntüsü bulunmaktadır. Bu durum İlhan Berk’in öyküyü şiirden dışlayan, soyut şiir dilini hedefleyen şiir anlayışının dışında şiirler kaleme aldığı fikrini doğurur. İlhan Berk’in “Siz Ne Güzeldiniz Benimle Bilemezsiniz” şiirini anlam ve şiirde öykü anlatımı bağlamında incelemek şairin poetikasında kuramsal olarak sunduklarının pratikteki yansımalarını tartışmaya açmayı mümkün kılacaktır.

Anahtar Kelimeler
İlhan Berk, şiirde anlam, öyküleme, şiirsellik

Abstract
Ikinci Yeni poem, which emerged in the Turkish poetry in the 1950s, opposes traditional poetry, stereotyped images and the Garip poetic language. Ikıncı Yeni poets aimed to create an abstract language of poetry apart from daily language, which regards the mening as a key issue. Ilhan Berk is one of the leading poets who see meaning primary concern in this poem movement. Berk, who was accused of writing meaningless poems opens some topics up for discussion such as meaning, narration and prose in poetry and opposes storytelling and prose writing in poetry. Although it is not aimed to tell stories in some of the poems both morphological properties and fictional text spread over the whole poem text, made storytelling possible. This study aims to analyze a poem named “You Can’t Know How Beautiful You Were With Me”one of his poems, which doesn’t coincide with the poetics of poetry. It is a lyric poem written in the style of sonnet in Civi Yazısı book published in 1960. Although written in a lyrical style, the poem has a traceable narrative and meaning pattern. This situation leads to the idea that Ilhan Berk writes poems which have a story and abstract poetry. Analyzing Ilhan Berk’s poem “You Can’t Know How Beautiful You Were With Me” in context of meaning and storytelling in poetry will make it possible to discuss the practical reflections of what the poet presents theortically in his poetics.

Keywords
Ilhan Berk, meaning in poetry, narration, poetry

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri